Про внесення змін до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

Проект

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Одинадцята сесія                                                      VІІ cкликання

від                         №

Про внесення змін до Програми
стимулювання населення, ОСББ,
ЖБК Житомирщини щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження на 2015-2018 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Житомирської обласної державної адміністрації від 24.04.2017 № 1795/51/2-17, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від __________, з питань бюджету і комунальної власності від __________, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 2 рішення обласної ради від 10.09.15 № 1076 «Про Програму стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції:
«2. Визнати головним розпорядником коштів департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.».
2. Внести зміни у додаток до рішення обласної ради від 10.09.15 № 1076 (зі змінами) «Про Програму стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки», а саме:
2.1. Пункт 5 розділу І «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції:

5. Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Надалі по всьому тексту Програми слова «департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації» замінити словами «департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації» в усіх відмінках.
2.2. Розділ ІІІ «Мета Програми» викласти у такій редакції:
«Програма орієнтована на підвищення ефективності і скорочення обсягів використання традиційних енергетичних ресурсів населенням у побуті та підтримку впровадження альтернативних джерел генерації електричної енергії. Вона враховує положення нормативних актів України у сфері енергоефективності, є інструментом реалізації завдань з підвищення рівня енергетичної незалежності.
Метою Програми є:
організація та здійснення фінансової підтримки за рахунок обласного бюджету впровадження населенням енергоефективних заходів у житлових будинках та використання ним альтернативних джерел теплової та електричної енергії;
зменшення споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів населенням у результаті стимулювання впровадження енергоефективних заходів;
зменшення призначених обсягів субсидій для населення на сплату житлово-комунальних послуг;
популяризація економічних і соціальних переваг ефективного використання альтернативних джерел енергії та впровадження у житлових будинках енергоефективних заходів, підвищення рівня обізнаності громади області у цій сфері.
Ця Програма поширюється на фізичних осіб, ОСББ та ЖБК.
Місце реалізації Програми: Житомирська область.
Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.».
2.3. Абзац 1 розділу IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» викласти у такій редакції:
«Заохочення та стимулювання населення до енерго- і ресурсозбереження, впровадження енергоефективних заходів, використання сонячної енергії як альтернативного джерела електро- та теплопостачання здійснюватиметься шляхом надання матеріальної підтримки з державного, обласного та місцевих бюджетів.».
2.4. Частину ІІ розділу IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» викласти у такій редакції:
«ІІ. Запровадження на обласному рівні механізмів стимулювання:
1) ОСББ, ЖБК, населення до впровадження ними у житлових будинках енергоефективних заходів шляхом відшкодування одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором частини кредиту з обласного бюджету, залученого на:
придбання обладнання і матеріалів, визначених у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті:
для фізичних осіб – 10 % від суми кредиту, але не більше 1000 грн.;
для учасників антитерористичної операції на сході України та членів сімей загиблих осіб в антитерористичній операції на сході України – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн.;
для фізичних осіб, ОСББ, ЖБК на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел теплової енергії, а саме:
- теплонасосну систему для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання, відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
- систему сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання, відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї
у таких розмірах:
для ОСББ, ЖБК – 15% від суми кредиту;
для фізичних осіб – 15% від суми кредиту, але не більше 50000 грн.
2) населення до встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії шляхом відшкодування, одноразово, у межах одного бюджетного року, з обласного бюджету 20% їх вартості, але не більше 50000 грн. або 20%, але не більше 50000 грн. від суми кредиту, у разі залучення на цю мету кредитних коштів.
2.5. Пункт 3 розділу V «Завдання Програми та результативні показники» після слів: «Використання Програми дасть можливість отримати такі результати:» доповнити рядком наступного змісту:
«збільшення кількості приватних сонячних електростанцій та обсягів електричної енергії, виробленої ними;».
2.6. Назву додатка 1 до Програми викласти у такій редакції:
«Порядок відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів та часткового відшкодування вартості обладнання і матеріалів приватних сонячних електростанцій.».
2.7. Колонку 2 «Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)» пункту 1 додатка 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції:
«Фінансова підтримка:
впровадження населенням, ОСББ та ЖБК енергозберігаючих заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків;
використання населенням альтернативних джерел електричної енергії.».
2.8. Колонку 3 «Перелік заходів Програми» пункту 1 додатка 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції:
«1.1. Відшкодування частини кредиту, отриманого фізичними особами,  ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків.
1.2. Часткове відшкодування вартості обладнання і матеріалів приватних сонячних електростанцій або кредиту, взятого позичальниками у банківських установах-учасників Програми, на їх придбання.».
2.9. Колонку 8 «Очікуваний результат» пункту 1 додатка 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції:
«1. Забезпечення фінансової підтримки впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків.
2. Впровадження заходів, спрямованих на енергозбереження та енергоефективну модернізацію житлових будинків.
3. Зменшення споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів.
4. Використання для побутових потреб теплової та електричної енергії з альтернативних джерел.».
3. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації та іншим учасникам Програми забезпечити врахування змін, внесених у Програму, у ході її виконання.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 


Голова обласної ради                                             В.В. Ширма

 

 

 

Розробник проекту рішення:
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
Відповідальний: Маслюківський Максим Мар’янович – начальник відділу аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку тел. 47-46-42

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2