Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Податки на 2017 рік

trizyb1
УКРАЇНА

СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про встановлення  мінімальної
вартості місячної оренди 1(одного)
 квадратного метра загальної площі
нерухомого майна на
території  Сокільчанської с/ради
 на 2017 рік

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до  сільського бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.02.2015 року №17  «Про  показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України”,  сільська   рада

  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Сокільчі на 2017 рік  (додається).

 2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Сокільчі на 2017 рік  в розмірі 4,48 грн. з ПДВ відповідно до додатку.

 3.  До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Сокільчі на 2017 рік  застосовувати  додаткові коефіцієнти: місцезнаходження об’єкта нерухомого майна та вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку.

 4. Попільнянське  віділення Андрушівської  ОДПІ забезпечити  контроль за розрахунком і сплатою  податку з доходів фізичних осіб-орендодавців нерухомого майна, формувати реєстр платників податку з доходів фізичних осіб шляхом реєстрації договорів оренди.

  5.Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

 6.     Копію  рішення  надати  до  Попільнянського відділення  Андрушівської ОДПІ.

 7. Це рішення набирає чинності  з 1 січня  2017 року.

 8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із соціальних питань законності та правопорядку.

  

Сільський  голова                                                         В.І.Максимчук.

Додаток до рішення 9 сесії
сільської ради
7 скликання
від 01.07.2016 року 

Розрахунок
мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна території с.Сокільчі на 2017 рік

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

 Р   = Р н / (К  х 12)

де Р  – мінімальна вартість місячної оренди 1кв.м загальної площі нерухомого майна у гривнях, (грн./м2);

Рн – середня вартість 1 кв.м новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях,(грн./м2);

К  – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації (від 5 до 100 років).

Рн - відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.02.2015 року № 17 “ Про  показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України ”для Житомирської  області складає 5378 грн. з ПДВ.

К  -   на території  с.Сокільча складає 100 років.

Таким чином мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, на території с.Сокільчі на 2015 рік складає:

5378 грн. / (100 р. х 12) = 4,48 грн. з ПДВ.

Застосовувати такі додаткові коефіцієнти:

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна,  на території с.Сокільчі дорівнює– 1,5

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, – 1;

У разі використання додаткових коефіцієнтів мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

Р  = (Р н / (К х 12)) х М х Ф

 

Секретар сільської   ради                                             Т.В.Хмара

trizyb1
УКРАЇНА
СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про ставки єдиного податку
для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності
на території  Сокільчанської
сільської ради на 2017 рік

         У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, статті 64 Бюджетного кодексу України, статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити на   території  Сокільчанської сільської ради  єдиний податок для фізичних осіб – підприємців залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-   для першої групи платників єдиного податку -  ( фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300000 гривень )  -10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-   для другої групи платників єдиного податку –(  фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень)  -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2. Секретарю сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної  фіскальної служби. 

 

 Сільський голова                                                           В.І.Максимчук

trizyb1
УКРАЇНА

СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки

         У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи , керуючись п.п.266.4.1 п.266.4, п.п.266.5.1. п.266.5 ст.266 Податкового кодексу України, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 1.Збільшити граничну межу житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, на яку зменшується база оподаткування:

             а) для квартири (квартир)   - 100 кв. метрів;

             б) для житлового будинку (будинків)   -  150 кв. метрів;

             в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири (квартир) та житлового будинку (будинків), в тому числі їх часток – 250 кв. метрів.

2. Базою оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що знаходиться у власності фізичних осіб, є її загальна площа, зменшена на граничну межу житлової нерухомості, визначену в п. 1 даного рішення сесії.

3. Встановити ставку податку для об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб 0,1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4. Базою оподаткування об’єкта нежитлової нерухомості (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні і інші), що знаходиться у власності фізичних осіб, є її загальна площа.

5. Встановити ставку податку для об’єкта нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб  0,02 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр.

 6. Встановити ставку податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб 0,6 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр.

 7.Встановити такий перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об’єкти житлової нерухомості:

             - інваліди всіх груп, в тому числі інваліди з дитинства;

             - учасники бойових дій;

             - ветерани війни та праці;

             -постраждалі від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії;

             - багатодітні сім’ї

            - учасники АТО;

8.Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про податок на нерухоме майно на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

9. Секретарю сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби. 

 

 Сільський голова                                                           В.І.Максимчук

trizyb1
УКРАЇНА

СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про акцизний податок з
роздрібного  продажу
підакцизних товарів на  2017 рік

         У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, статті 64 Бюджетного кодексу України, статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити  на 2017 рік акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу в розмірі 5 відсотків.  

2. Секретарю сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби. 


Сільський голова                                                           В.І.Максимчук

trizyb1
УКРАЇНА

СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про встановлення ставки
транспортного податку на 2017 рік

                   У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” та у відповідності до пунктів 267.2, 267.3, 267.4 статті 267 Податкового кодексу  України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

       1. Об’єктом  оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм  циліндра двигуна понад 3000 куб.см.

       2. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктами  оподаткування.

     3. Встановити на 2017 рік ставку транспортного податку в розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

   4. Податковий період дорівнює календарному року.

 


Сільський голова                                                                  В.І.Максимчук

trizyb1
УКРАЇНА

СОКІЛЬЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дев''ята  сесія                                                                 УІІ скликання

від 01.07.2016.

Про встановлення податку на майно
в частині плати за землю на території
Сокільчанської сільської ради на 2017 рік

       Керуючись ст.12.3.4  Податкового Кодексу  України , ст. 26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні ",  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Встановити ставку земельного податку на території сільської ради за один гектар:

-         для земель сільськогосподарського призначення (в межах населеного пункту) 0,3% від нормативної грошової оцінки.

-         для земельних ділянок зайнятих житловою забудовою 0,1% від нормативної грошової оцінки.

-         для земель сільськогосподарського призначення (за межами населеного пункту фізичних осіб ) 48 грн. за один гектар.

    Розрахунок додається.

  2. Затвердити податок за земельний пай -0,3% нормативно грошової оцінки.

 3.Встановити орендну  плату у розмірі  5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

4. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

       Від сплати земельного податку звільняються:

          - інваліди першої і другої групи;

          - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

          - пенсіонери (за віком);

          - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

          - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       - учасники бойових дій.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

 4.Від сплати земельного податку звільняються:

       - органи   державної   влади   та   органи   місцевого самоврядування;

       -  релігійні організації України;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, ветеринарної медицини, соціального захисту, фізичної культури та спорту, військові формування, утворенні відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна  служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

       -  підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

       - новостворені фермерські господарства;

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та сільського господарства.

 

Сільський голова                                                                    В.І.Максимчук

додаток до рішення 9 сесії 
сільської ради від 01.07.2016.

Назва вулиць та провулків

Назва будинків

Земельний  податок  під

будівлі,  1 га

рілля,1га

сад,1га

Вулиця

Лесі Українки

1, 2,3,4,5,68,10,12,14,16,18,20,22,24

14,68

1273,75

48,60

Лесі Українки

24а, -58,   9-21

38,55

1273,75

57,72

Лесі Українки

60-106,  23-69

12,85

1207,41

42,48

Лесі Українки

108-144,  71-97

37,64

1207,41

92,64

Шевченка

2-32, 1-35

37,64

1273,75

92,68

Шевченка

34-40 , 37-55 

75,28

1273,75

124,56

Попелюха

2-30, 1-19

 

37,64

1218,49

92,68

Шкільна

1-25

 

37,64

382,51

92,68

Шкільна

27-30

75,28

1273,75

 

124,56

Кооперативна

1-47 , 2-38

37,64

1273,75

92,68

Дружби

1-15 , 2-16

37,64

1273,75

92,68

Дружби

18-36  , 17-31

75,28

1273,75

124,56

 

 

 

 

 

Вулиця
Підлісна

1,2,3,4,5,7,10,12а,14,16а,18,19,21,22,23,25а,
26,26а,27,28,29а,30,32,34,36,38,40

37,64

1096,57

 

92,68

Підлісна

9,11,12,13,15а,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,
35а,37,38,39,40б,40а,41,42,46,55

33,04

1273,75

91,17

Провулок

Підлісний

1-21

18,36

1096,57

51,66

 

 

 

 

 

О.Попова

1,2,3,5,7,9,11,13,15,17

37,64

800,67

92,68

Вулиця

О.Попова

6-94а, 19-107

36,73

842,84

 

50,14

Вулиця
Бессарабія

1 - 22

36,73

758,63

 

50,14