Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Попільнянської сільської ради на 2017 рік

trizyb1
УКРАЇНА
ПОПІЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Дев’ята  сесія                                                                               VIIскликання

від 01.07.2016.

Про встановлення податку на майно
в частині плати за землю на території
Попільнянської сільської ради на 2017 рік

      У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2016 році”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити з 01 січня 2017 року на території  Попільнянської сільської    ради податок на майно в частині плати за землю, згідно з Положенням (додаток 1).

2. Встановити ставки земельного податку на території Попільнянської сільської    ради:

2.1.  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно  від місцезнаходження) у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

2.2. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 2.2.1 За земельні ділянки, які знаходяться у користування суб’єктів господарювання державної та комунальної власності у розмірі 1% від їх нормативно-грошової оцінки.»

2.3.  для  сільськогосподарських угідь   за межами  населених пунктів (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки) у таких розмірах:

-  рілля  -1,0

2.3.1 для  сільськогосподарських угідь   в межах  населених пунктів (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки) у таких розмірах:

рілля  - 0,3

 особисте селянське господарство – 0,3

2.3.2  землі загального користування, не залежно  від їх місцезнаходження – 1,0 % від нормативної  грошової оцінки землі

2.4. за земельні ділянки, зайняті житловим фондом у розмірі 0,1  відсотків від  їх нормативної грошової оцінки;

 3. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5  відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, які  розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 0,75  відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

5.Ставки земельного податку застосовуються у відсотках до нормативної грошової оцінки земель з урахуванням щорічного коефіцієнта індексації, визначеного законодавством України.

6. Звільнити від сплати земельного податку:

       -  органи   державної   влади   та   органи   місцевого самоврядування;

       -  релігійні організації України;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, ветеринарної медицини, соціального захисту, фізичної культури та спорту, військові формування, утворенні відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна  служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

       -  підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

       - новостворені фермерські господарства;

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

            Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання  ними будівель, споруд (їх  частин) в тимчасове користування ( оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел  фінансування.

7. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

       Від сплати земельного податку звільняються:

          - інваліди першої і другої групи;

          - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

          - пенсіонери (за віком);

          - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

          - фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       - учасники бойових дій.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

8.  Встановити орендну плату за земельні ділянки в  межах населеного пункту у розмір 5 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

9. Рішення оприлюднити шляхом розміщення на сайті  Попільнянської районної  ради та на дошці оголошень за адресою  вул.Прикордонників  у термін до 15.07. 2016 року.

10. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

11. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради  від  16/06/2015 року   «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Попільнянської сільської ради на 2016 рік».

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та сільського господарства.

 

Сільський голова                                                                    О.М.Пінцов

 

                                                                                            Додаток 1
                                                                                           до рішення  9 сесії
                                                                                           сільської ради від  01.07.2016.

 Положення
про податок на майно, в частині плати за землю

1.Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

 2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі;

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим кодексом України.

 3. Об’єкт оподаткування

 3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

3.2 Земельні частики (паї), які перебувають  у власності.

 4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації визначеного відповідно до порядку

4.2.площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження).

4.3 Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 5. Ставка земельного податку

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, встановлюються у розмірах,  згідно п.2 - 6   цього рішення.

 6. Податковий період для плати за землю

6.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

6.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 7. Порядок обчислення плати за землю

7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          7.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю)  разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

7.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

          7.4 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

        7.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, який видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       7.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожній з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що перебуває в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

        7.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що перебувають у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

8. Строк сплати плати за землю

 8.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

8.2 Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

8.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене в податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.5 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.6 У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.7 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

9.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються  відповідно до ст..281,282,283 Податкового  кодексу України.

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

 землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

  • земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

-  землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, захисні насадження, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

-   земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

-      земельні ділянки кладовищ.

-   земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

11. Особливості оподаткування плати за землю

11.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються  відповідно ст..284 Податкового  кодексу України.

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

13.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Секретар сільської ради                                                                В.О.Павлюк

  Додаток до рішення 9 сесії сільської ради від 01.07.2016.

 

Ви тут: Головна Сільські ради Попільнянська об'єднана територіальна громада Попільнянська сільська рада Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Попільнянської сільської ради на 2017 рік