Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Податки 2017 рік

 trizyb1
УКРАЇНА
ПАРИПСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Десята   сесія                                                                    VІІ скликання

РІШЕННЯ

від 04 липня 2016 року

Про встановлення місцевих
податків і зборів.

           Заслухавши інформацію сільського голови Вацківської Т.М. та  у відповідності до Податкового кодексу України, розділ  „Місцеві податки і збори”,  ст. 293 Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”, ст. ст. 26, 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

           1. Встановити з 1 січня 2017 року ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 -         для першої групи платників єдиного податку – в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
-         для другої групи платників єдиного податку – в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

           2. Встановити ставку туристичного збору на 2017 рік в розмірі 1%.

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування  бюджету та сільського господарства.

 

 Сільський голова                                       Т.М. Вацківська

trizyb1
УКРАЇНА
ПАПИПСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Десята    сесія                                                                              VІІ скликання

РІШЕННЯ

від 04 липня  2016 року     

 Про встановлення  мінімальної
вартості місячної оренди 1(одного)
квадратного метра загальної площі
нерухомого майна на території
с.Парипси  на 2017 рік.

          Відповідно ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення надходжень до сільського  бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2014 року № 307  „Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України на 2015 рік ”,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території  с.Парипси  на 2017 рік  (додається).

          2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території  на 2017 рік  в розмірі  4,56 грн. з ПДВ відповідно до додатку.

          3.  До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Парипси  на 2017 рік  застосовувати  додаткові коефіцієнти: місцезнаходження об’єкта нерухомого майна та вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку.

          4. Попільнянсьому відділенню Андрушівської ОДПІ забезпечити  контроль за розрахунком і сплатою  податку з доходів фізичних осіб-орендодавців нерухомого майна, формувати реєстр платників податку з доходів фізичних осіб шляхом реєстрації договорів оренди.

         5. Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

         6. Копію  рішення  надати  до  Попільнянському  відділенню Андрушівської ОДПІ.

          7. Це рішення набирає чинності  з 1 січня  2017 року.

          8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціальних питань, законності та правопорядку.

 

 Сільський голова                                                  Т.М.Вацківська

                                                                                Додаток
                                                                               до рішення 10 сесії сьомого
                                                                               скликання  від 04 липня 2016 року  

 Розрахунок
мінімальної вартості місячної оренди
1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна
території села Парипси на 2017 рік

         Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

Р   = Р н / (К  х 12)

де Р  – мінімальна вартість місячної оренди 1кв.м загальної площі нерухомого майна у гривнях, (грн./м2);

Рн – середня вартість 1 кв.м новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях, (грн./м2);

К  – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації (від 5 до 100 років).

Рн - відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2014 року № 307 “ Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України на 2015 рік ”для Житомирської  області складає 5472 грн. з ПДВ.

К  -   на території  с.Парипси складає 100 років.

Таким чином мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, на території села Парипси на 2017 рік    складає:

5472 грн. / (100 р. х 12) = 4,56 грн. з ПДВ.

Застосовувати такі додаткові коефіцієнти:

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна,  на території села Парипси дорівнює– 1,5

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, – 1;

У разі використання додаткових коефіцієнтів мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

Р  = (Р н / (К х 12)) х М х Ф

 

 Сільський голова                                                     Т.М.Вацківська

 trizyb1
У к р а ї н а
ПАПИПСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята сесія                                                                              VIІ скликання

РІШЕННЯ

 від 04 липня  2016року.

Про ставку акцизного податку

        Заслухавши інформацію сільського голови Вацківської Т.М.., керуючись ст.212,215 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями прийнятими Законами України), ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Встановити з першого січня 2017 року ставку акцизного податку  в розмірі 5% з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з урахуванням Податкового кодексу України (алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти, скраплений газ).

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування бюджету та сільського господарства.

 

Сільський  голова                                          Т.М.Вацківська

trizyb1
УКРАЇНА
ПАПИПСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята сесія                                                         VІ скликання

РІШЕННЯ

від 11 липня 2016 року

Про встановлення податку на майно
в частині плати за землю на 2017 рік

                Заслухавши інформацію сільського голови Вацківської Т.М. керуючись ст. 12, 269, 274, 281, 182 Податкового кодексу України ( із змінами та доповненнями прийнятими Законами України), ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА :

 1.Встановити податок на майно в частині плати за землю, за земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні ( виділені для будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд)  у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнту індексації, а для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3 % від їх нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнту індексації. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру ( ст. 286.1 Податкового кодексу України).

- ст. 288 Податкового кодексу України,  орендна плата земельної ділянки

- землі під господарськими будівлями та дворами – 4%

- землі технічної інфраструктури – 3%

- землі рекреаційного призначення – 3%

- землі громадського призначення – 4%

- землі загального користування – 4%

- землі промисловості – 3%

- землі комерційного використання – 5%

- землі транспорту та зв’язку – 3%

2.Звільнити від сплати земельного податку в 2017 році:

-         органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суд, органи Міністерства оборони України та Прикордонної служби, органи Міністерства внутрішніх страв України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, органи Державної фіскальної служби, установи Державної ветеринарної медицини, Служби безпеки України, Міністерства аграрної політики, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-         релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади освіти, культури, охорони здоров′я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, стадіон та інші організації, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

-         ст.  281 пільги щодо сплати податку для  фізичних осіб

-         281.1 Від сплати податку звільняються:

-         281.1 1.інваліди І і ІІ групи:

-         281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років:

-         281.1.3.пенсіонери ( за віком):

-         281.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

-         281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-         281.2.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281. 1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-         281.2.1. для ведення особистого селянського господарства –у  розмірі не більш як 2 гектара:

      -   281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  ( присадибна ділянка) : у селах – не більш як 0, 25гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара:

    -    281.2.3.для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара:

   -     281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0, 01 гектара

  -   281.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара

3.  Рішення для проведення нарахування на майно в частині плати за землю надати органу Державної фіскальної служби у Попільнянському районі

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та бюджету.

 

Сільський голова                                                   Т.М.Вацківська.

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПАРИПСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Десята  сесія                                                                           VIІ скликання

 РІШЕННЯ

від 04 липня  2016року.

Про встановлення ставки
транспортного податку

        Заслухавши інформацію сільського голови Вацківської Т.М, в зв’язку з набранням чинності Закону України від 24.12.2015року№909 « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансування бюджетних надходжень в 2016 році», у відповідності до пунктів 267.2, 267.3,267.4 ст.267 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Встановити з 01 січня 2017 року ставку транспортного податку в розмірі 25000 грн за кожний легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету.

 

Сільський голова                                         Т.М.Вацківська                                                                                                                                  

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПАРИПСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА   ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята  сесія                                                                           VIІ скликання

 РІШЕННЯ

від 04 липня  2016року.

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

        Заслухавши інформацію сільського голови Вацківської Т.М, та керуючись п.п.266.4.1,п.266.4.2,п.266.5.1п.266.5,п.266.7.1,п.266.7 ст. 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в т.ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

2Податковий (звітний) період дорівнює календарному року

 

3Базою оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, є її загальна площа, зменшена на граничну межу житлової нерухомості, визначену даним рішенням.

 

 

4.За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у. т. ч. його частки що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи -  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн, на рік за кожен об`єкт житлової нерухомості ( його частку)

 

 

5.Базою оподаткування об’єктів не житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, є загальна площа,

 

 

6.Базою оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості які перебувають у власності юридичних осіб, є загальна площа

 

 

7.Збільшити граничну межу житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, на яку зменшується база оподаткування:

 

а) для квартири (квартир) не залежно від їх кількості – 60 кв.:

б) для житлового будинку ( будинків) не залежно від їх кількості –

120 кв. м.

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток ( у разі одночасного перебування у власника податку квартири ( квартир) та житлового будинку (будинків), в  т.ч. їх часток – 180 кв.м.

8.Встановити на 2017 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в розмірі 0,01% відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового ) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

9.Встановити на 2017 рік ставку податку нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, в розмірі 0,01% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м.

11.Встановити на 2017 рік ставку податку для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості:

- що перебувають  у власності юридичних осіб, в розмірі 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового ) року, за 1 кв. м.

-що перебувають у власності фізичних осіб – підприємців в розмірі 0, 01%

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м.

10.встановити такий перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об’єкти житлової нерухомості:

-інваліди всіх груп, в т.ч. інваліди з дитинства:

- учасники бойових дій та особи порівняні до їх:

-ветерани війни та праці:

-постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії:

-багатодітні сім`ї.

 

Сільський голова                                         Т.М.Вацківська