Про встановлення ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2017 рік

trizyb1
УКРАЇНА
МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 Сьома  сесія                                                            VІІ скликання

від 16.06.2016 року

Про встановлення ставки податку
на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки на 2017 рік

     У  зв’язку з набранням чинності Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2016 році”, статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Базою оподаткування об’єкта (об’єктів)житлової нерухомості в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку зменшується:

а) для квартири (квартир) незалежно від їх кількості – на 60 кв. м.;
б) для житлового будинку (будинків) незалежно від їх кількості – на 120 кв.м.;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку / будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.м..

2.  За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної  чи юридичної особи – платника податку, загальна площа  якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г»  п.п.266.7.1. п. 266.7 збільшується на 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової   нерухомості (його частку).

 3. Встановити ставку податку для об’єкта житлової нерухомості, що знаходиться у власності фізичних осіб – 0,005 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, за 1  кв. м. бази оподаткування.

 4.Встановити ставку податку для об’єкта нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб – 0,001% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (податкового) року, за 1 кв.м.

 5.Встановити ставку додатку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м.

 6.Встановити такий перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об’єкти житлової нерухомості:

-         інваліди всіх груп, в тому числі інваліди з дитинства;
-         учасники бойових дій;
-         ветерани війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
-         постраждалі від Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії;
-         фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

8. Дане рішення оприлюднити в установленому законодавством порядку.

 9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету та сільського господарства.

  

Сільський голова                                                               О.М.Козаченко