Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Податки на 2017 рік

У К Р А Ї Н А 
ВАСИЛІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО   РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ята      сесія                                                          УІІ  скликання

РІШЕННЯ

від  23  червня  2016 року

Про   встановлення  ставки 
акцизного на 2017 рік

          Заслухавши інформацію сільського голови Ковбасюк З. М  та в звязку з набранням чинності Закону України від 28.12.2014 року № 71-УІІІ «Про  внесення  змін до  Податкового  кодексу  України»  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо податкової  реформи  та відповідності до п. п 2013.1.9 п. 2013.1 ст 213, підпункту 215,3,10 пункту 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України,  та  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

         Встановити  з 01.01.2017 року ставку акцизного податку з реалізованих   суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі   підакцизних  товарів ( з податком на додану вартість)  5  відсотків.

 

 Сільський   голова                                                                                 З. М. Ковбасюк                  

 

У К Р А Ї Н А 
ВАСИЛІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО   РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ята      сесія                                                          УІІ  скликання

РІШЕННЯ

від  23  червня  2016 року

Про  встановлення ставок податку
на майно в  частині  плати
за  землю   на  2017 рік

              Враховуючи те, що з   01.01.2015 року на території сільської ради встановлено  нову   грошову оцінку земельних ділянок,  керуючись  ст. 274, 281, 282, 286  Податкового  кодексу  України,  ст. 26, 69 Закону України « Про місцеве самоврядування в   Україні »   сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Встановити  ставки  податку на  майно  в  частині  плати  за  землю   для фізичних  осіб   на   рік   в   таких    розмірах :

-         землі сільськогосподарського призначення 0,5 %  від нормативної грошової оцінки;

-         землі житлової  забудови  0,1 %   від   нормативної  грошової  оцінки (розрахунок   ставки   податку  за 1 га.  без   урахування   коефіцієнта   індексації   на   2017   рік   додається)

Назва

вулиці

Номера  будинків          

рілля

Житлова забудова

Багаторічні насадження

Агро виробнича група

Корольова

 

Корольова

 

Корольова

 

Корольова

 

Корольова

 

Корольова

 

Н. Сосніної

 

Н. Сосніної

 

Гагаріна

 

Гагаріна

 

Гагаріна

 

Гагаріна

 

Гагаріна

 

Гагаріна

 

Паценка

 

 

Паценка

 

 

Паценка

 

Паценка

 

Паценка

 

Першотравнева

 

Першотравнева

 

Першотравнева

 

Першотравнева

 

Першотравнева

 

Бровещена

 

Бровещена

 

1,2,3,4,5,8,10,12,13,15,17,19,21,22,27

 

6,7,9,11,14,16,20,23-26,28,30,32,

 

34,38,40,40-а,46,48,50,52,54,55,

 

29,31,33,35,36,37,39,41,42,47,49,51,53

 

56-69,69а

 

70-72

 

1-4,14,16,17,20,,25+27,29,30,30а

 

5-13,15,18,19,21-24,24а,28,31

 

22,23,23а,24,25-33,41-43,

 

3,4,7,8-21

 

34

 

1,2,5,6,39,40,45,49,52

 

34а,35-38,43,44,46,47,48,50,51

 

53,54

 

1-28,45,47,48,50,52,,56,58,59,60,

62,64,65,66,68,70а,72,74,74,76

 

30,34-46,46а, 47а,49

29,31-33

 

51,53,54,56а,57,61,61а,63,68,83-90

 

55,67,69,71,73,74а,77,78-80,90а,90б

 

81-82

 

1-3

 

4-6,6а,6б

 

7-15

 

16,33,33а

 

1-3, 17-32

 

1-18                                                              

 

19-26

176.25

 

224.09

 

224.09

 

176,25

 

176.25

 

176.25

 

176.25

 

176.25

 

171.22

 

171.22

 

171.22

 

171.22

 

191.36

 

146.03

 

146.03

 

 

206.45

 

 

191.36

 

191.36

 

191.36

 

171.22

 

176.25

 

224.09

 

171.22

 

176.25

 

206.47

 

153.59

609.60

 

609.60

 

609.60

 

609.60

 

734.13

 

734.13

 

734.13

 

734.13

 

734.13

 

734.13

 

705.90

 

705.90

 

734.13

 

734.13

 

734.13

 

 

734.13

 

 

705.90

 

705.90

 

705.90

 

734.13

 

609.60

 

609.60

 

609.60

 

609.60

 

579.08

 

579.08

108.07

 

152.66

 

152.66

 

108.07

 

108.07

 

108.07

 

108.07

 

108.07

 

104.63

 

104.63

 

104.63

 

104.63

 

156.10

 

89.20

 

89.20

 

 

140.66

 

 

156.10

 

156.10

 

156.10

 

104.63

 

108.07

 

152.66

 

78.91

 

108.07

 

140.60

 

70.33

55д

 

121д

 

121д

 

55д

 

55д

 

55д

 

55д

 

55д

 

55г

 

55г

 

55г

 

55г

 

52г

 

56г

 

56г

 

 

121г

 

 

52г

 

52г

 

52г

 

55г

 

55д

 

121д

 

133д

 

55д

 

121г

 

133г

 

 

            2. Відповідно до ст. 281 ПКУ надати пільги фізичним особам в межах граничних норм на одну земельну ділянку.

           3. Запровадити на 2017 рік пільги   по  сплаті  земельного  податку з юридичних  осіб  для  слідуючих  категорій:  бюджетні  установи,  органи місцевого  самоврядування,  дошкільні  та  загальноосвітні   навчальні  заклади, заклади  культури,   охорони   здоров’я,   медицини  і  релігійних  організацій.

            3.1. Орендна  плата  за  надані  в  оренду водні  об’єкти  встановлюється  в  рорзмірі визначеному  згідно  Методики,  затвердженої  накамо Міністерства екології  та  природних  ресурсів  України  від  28   травня  2013  року  № 236  «Про  завтердження  методики  визначення  розмірі  плати  за  надані  в  оренду  водні  об’єкти»,  зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  17  червня 2013  року  за  № 986/23518

            3.2. Орендна плата  за  водойми  встановлюється  виключно  у  грошовій  формі.   Сплата  орендної  плати  за  водний об’єкт  не  звільняє  від  сплати  за  земельну  ділянку  під  цим   об’єктом.

             4.  Орендна  плата  за  землі  промисловості,  транспорту  та  звязку,  та  надані  для  розміщення  та  експлуатації  об’єктів  енергетики,  які виробляють  електричну  енергію  з  відновлюваних  джерел  енегрії,  включаючи  технологічну  інфрострактуру  таких  об’єктів (виробничі  приміщення, бази,  розподільчі пункти (пристрої),  електричні  підстанції,  електричні  мережі)  справляються  в  розмірі  3%   відповідно  грошової  оцінки   1м. кв.  земель  населених  пунктів  сільської  ради   без  урахування  коефіцієнта  індексації.

           5. Встановити ставку  земельного  податку  на  земельні  ділянки,  які  перебувають  в  постійному  користуванні  юридичних  осіб  в т.ч.  залізничного  транспорту  та  зв’язку,  які  знаходяться  за  межаи  населеного  пункту:

 - 1% відсоток  від  нормативної  грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі що встановлено  по  області. 

            6. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера  сільської  ради  Вовчок  Н. В.

 

Сільський   голова                                                                                 З. М. Ковбасюк                  

 

У К Р А Ї Н А 
ВАСИЛІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО   РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ята      сесія                                                          УІІ  скликання

РІШЕННЯ

від  23  червня  2016 року

Про   ставки  податку на нерухоме
майно  відмінне  від  земельної  ділянки
на 2017  рік

            Керуючись   п.п. 266.4.1, п.п.266.4, п.п.266.5.1, п.266.5  ст.266  Податкового  кодексу  України,   сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1.  Збільшити  граничну  межу житлової  нерухомості,  що  перебуває  у  власності    фізичних  осіб,  на  яку  зменшується база  оподаткування:

     а)  для  квартири (квартир) -120  кв.метрів;

     б)  для житлового будинку (будинків) 200 кв. метрів;

     в)  для  різниї  типів об’єктів житлової  нерухомості, в  тому  числі їх часток ( у разі одночасного перебування  у власності платника податку квартири (квартир) та  житлового будинку (будинків),  в  тому  числі  їх часток   300   кв.метрів.

      2. Базою  оподаткування  об’єкта  житлової   нерухомості,  що знаходиться  у  власності фізичних   осіб, є  її  загальна  площа,  зменшена  на  граничну  межу  житлової  нерухомості,  визначену  в п.1 данного  рішення  сесії.

      3.  Встановити  ставку  податку   для  об’єкта  житлової  нерухомості,  що  перебуває  у  власноасті фізичних  осіб, 0,1 відсотку  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом, на 1  січня  звітного  (податкового) року,  за  1 кв. метр бази оподаткування.

      4.  Базою  оподаткування  об’єкта нежитлової  нерухомості (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні. погреби, навіси, котельні і інші), що  знаходяться  у  власності фізичних осіб,  є  її загальна  площа.

      5. Встановити  ставку податку для об’єкта  нежитлової  нерухомості,  що перебуває  у  власності фізичних осіб, 0,001 відсотка мінімальної  заробітної  плати,  встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр.

     6. Встановити  ставку  податку для  об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості, що перебувають  у  власності юридичних  осіб 0,5 відсотка  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на 1  січня  звітного  (податкового)  року, за 1 кв. метр.

     7. Встановити  такий перелік  осіб,  які  звільняються  від  сплати  податку  на  об’єкти  житлової  нерухомості:

        - інваліди  всіх  груп, в  тому  числі  інваліди  з  дитинства:

        - учасники бойових  дій:

        - ветерани  війни  та  праці;

        - постраждалі  від   Чорнобильської  катастрофи  першої  та  другої  категорії;

        - багатодітні  сімї.

 

 Сільський   голова                                                                         З. М. Ковбасюк                  

У К Р А Ї Н А 
ВАСИЛІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО   РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ята      сесія                                                          УІІ  скликання

РІШЕННЯ

від  23  червня  2016 року

Про   встановлення ставки
транспортного податку на 2017 рік

         Заслухавши інформацію сільського голови Ковбасюк З. М.  та в зв’язку з набранням чинності Закону України від 24.12.2015 року № 909 - УІІІ «Про  внесення  змін до  Податкового  кодексу  України»  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо забезпечення збалансування бюджетних надходжень в 2017 році»  та у відповідності до п. п 267.2, 267.3, 267.4 статті 267 Податкового кодексу України,  та  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

        1.  Обєктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло небільше   5  років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено законом на 1 січня податкового (звітного)  року.

        2. Встановити  з 1 січня  2017 року ставку транспортного  податку в  розмірі 25000 гривень за кожний легковий  автомобіль,  який  є об’єктом оподаткування.

 

 Сільський   голова                                                                                 З. М. Ковбасюк