Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Податки на 2017 рік

УКРАЇНА
МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН   ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої сесії                                                                 VII скликання

від 14 липня 2016 року

 Про встановлення  мінімальної
вартості місячної оренди 1(одного)
 квадратного метра загальної площі
нерухомого майна на
території с.Макарівка на 2017 рік

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до  сільського бюджету, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.10.2015 року № 252  «Про  показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України”,  сільська   рада

  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра  загальної площі нерухомого майна на території с.Макарівка на 2017 рік  (додається).

 2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Макарівка на 2017рік  в розмірі 6,20 грн. з ПДВ відповідно до додатку.

 3.  До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території с.Макарівка на 2017 рік  застосовувати  додаткові коефіцієнти: місцезнаходження об’єкта нерухомого майна та вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. Методика застосування коефіцієнтів надана у додатку.

 4. Попільнянське  віділення Андрушівської  ОДПІ забезпечити  контроль за розрахунком і сплатою  податку з доходів фізичних осіб-орендодавців нерухомого майна, формувати реєстр платників податку з доходів фізичних осіб шляхом реєстрації договорів оренди.

  5.Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

 6.     Копію  рішення  надати  до  Попільнянського відділення  Андрушівської ОДПІ.

 7. Це рішення набирає чинності  з 1 січня  2017 року.

 8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із соціальних питань законності та правопорядку.

  

Сільський  голова                                                         В.С.Лялюшко

Додаток до рішення 7 сесії
сільської ради
7 скликання
Від 14.07.2016 року 

Розрахунок мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна території с.Макарівка на 2017 рік

 Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

 Р   = Р н / (К  х 12)

де Р  – мінімальна вартість місячної оренди 1кв.м загальної площі нерухомого майна у гривнях, (грн./м2);

Рн – середня вартість 1 кв.м новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях,(грн./м2);

К  – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації (від 5 до 100 років).

Рн - відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.10.2015 року № 252 “ Про  показники опосередкованої вартості  спорудження житла за регіонами України ”для Житомирської  області складає 7444 грн. з ПДВ.

К  -   на території  с.Макарівка складає 100 років.

Таким чином мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, на території с.Макарівка  на 2017 рік складає:

7444 грн. / (100 р. х 12) = 6,20 грн. з ПДВ.

Застосовувати такі додаткові коефіцієнти:

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна,  на території с.Макарівка дорівнює– 1,5

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, – 1;

У разі використання додаткових коефіцієнтів мінімальна вартість місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується за такою формулою:

Р  = (Р н / (К х 12)) х М х Ф

 

Секретар сільської   ради                                             Л.А.Личко

 УКРАЇНА

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН   ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої сесії                                                                 VII скликання

від 14 липня 2016 року

Про встановлення ставок податку
на майно в частині сплати за землю
на 2017 рік

                   Враховуючи те, що на території Макарівської сільської ради встановлено грошову оцінку земельних ділянок , керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні , ст. ст.12,269,270,271,274,281,282,288 Податкового кодексу України, а також враховуючи коефіцієнт індексації за 2017 рік, сільська рада

      ВИРІШИЛА:

   1.Встановити земельний податок присадибних земельних ділянок для фізичних осіб на 2017 рік  у розмірі – 0,2 % від нормативно-грошової оцінки - під житловим фондом, 0,3 % - під ріллею та садами, та враховуючи коефіцієнт індексації за 2017 рік відповідно до чинного законодавства.

    2 . Відповідно до ст.281 Податкового кодексу України, встановити пільги для фізичних осіб. Від сплати земельного податку звільняються:

          - інваліди першої і другої груп

          - фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

          - пенсіонери (за віком);

          - ветерани війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

          - фізичні особи, які визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну за кожним видом використання у межах граничних норм.

 3.Відповідно до ст.282 Податкового кодексу України, встановити пільги для юридичних осіб. Від сплати земельного податку звільняються:

 -          органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

 -          релігійні організації України;

 -          дошкільні та загальноосвітні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури,науки, освіти, охорони здоров’я, ветеринарної медицини, соціального захисту, фізичної культури та спорту

 -           військові формування, утворенні відповідно до Законів України, Збройні Сили України, Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 -          підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно – спортивної спрямованості;

 -          новостворені фермерські господарства.

 4. Встановити орендну плату під водним фондом 3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 5.Контроль за виконання покласти на секретаря сільської ради Личко Лілію Анатоліївну.

 

Сільський голова                                              В.С.Лялюшко

УКРАЇНА
МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН   ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої сесії                                                                 VII скликання

від 14 липня 2016 року

 Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
на 2017 рік

           Заслухавши інформацію сільського голови В.С.Лялюшко., в зв’язку з набранням чинності Закону України від 24.12.2015 року № 909- УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансування бюджетних надходжень в 2016 році»,   керуючись п.п.266.4.1, п. 266.4.2, п.п. 266.5.1, п.266.5, п.п.266.7.1, п.266.7 ст.266 Податкового кодексу України, ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в т.ч. його частка.

2.Платниками податку є фізичні та юридичні особи,в т. ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

3.Податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.Базою оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, є її загальна площа, зменшена на граничну межу житлової нерухомості, визначену даним рішенням.

5.За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у т.ч. його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м (для квартири) або 500 кв.м (для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.Базою оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, є загальна площа.

7.Базою оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, є загальна площа.

8.Збільшити граничну межу житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, на яку зменшується база оподаткування: а) для квартири (квартир) незалежно від їх кількості – 60 кв.м;

    б)для житлового будинку (будинків) незалежно від їх кількості – 120кв.м;

     в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток (у разі

     одночасного перебування у власника податку квартири (квартир) та

     житлового будинку (будинків), в т.ч. їх часток – 180 кв.м..

9.Встановити на 2017 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості,  що перебувають у власності фізичних осіб в розмірі  0,1% відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

10.Встановити на 2017 рік ставку податку для об’єкта нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, в розмірі 0,001% мінімальної заробітної плати, встановленої закононом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м.

11.Встановити на 2017 рік ставку податку для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості:

-         що перебувають у власності юридичних осіб, в розмірі 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м.

12.Встановити такий перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об’єкти житлової нерухомості:

-         інваліди всіх груп, в т.ч. інваліди з дитинства;

-         учасники бойових дій та особи прирівняні до їх;

-         ветерани війни та праці;

-         постраждалі від Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії;

-         багатодітні сім’ї.

 

 Сільський голова                                                        В.С.Лялюшко

УКРАЇНА
МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН   ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

Сьомої сесії                                                                 VII скликання

від 14 липня 2016 року

Про встановлення ставки
транспортного податку

           Заслухавши інформацію сільського голови Лялюшко В.С.., в зв’язку з набранням чинності Закону України від 24.12.2015 року № 909- УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансування бюджетних надходжень в 2016 році», у відповідності до пунктів 267.2, 267.3, 267.4 статті 267 Податкового кодексу  України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  1 січня податкового (звітного) року.

2. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в т.ч нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктами оподаткування.

3. Встановити з 01 січня 2017 ставку транспортного податку в розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

4. Податковий період дорівнює календарному року.

   .

Сільський голова                                                            В.С.Лялюшко