Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі

Я-маю-право

           Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 Сімейного кодексу України.                                      Отже, проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу є спеціальною (визначеною законом) підставою для виникнення у них деяких прав та обов'язків, зокрема права спільної сумісної власності на майно. Визнання майна таким, що належить на праві спільної сумісної власності жінці та чоловікові, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, відбувається шляхом встановлення факту проживання однією сім'єю, ведення спільного побуту, виконання взаємних прав та обов'язків.
           Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі (ч.4 ст. 368 ЦК України).
           Ураховуючи викладене, особам, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно, набуте ними за час спільного проживання або набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти.
       Обов'язковою умовою для визнання осіб членами однієї сім'ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, наявність інших обставин, які підтверджують реальність сімейних відносин (положення п. 6 Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 р. № 5-рп/99).

       Вирішуючи питання щодо правового режиму такого майна, суди зазвичай встановлюють:

- факти створення (придбання) сторонами майна внаслідок спільної праці,
- ведення спільного господарства, побуту,
- виконання взаємних прав та обов'язків,
- з'ясовують час придбання, джерело набуття (кошти, за які таке майно було набуте),
- а також мету придбання майна, що дозволяє надати йому правовий статус спільної сумісної власності.

«Цивільний» та зареєстрований шлюб одночасно.
Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі (ч.1 ст. 25 СК України).
Неможливе встановлення факту спільного проживання жінки та чоловіка однією сім'єю без реєстрації шлюбу у відповідний період, у який останній перебував у зареєстрованому шлюбі з іншою жінкою.
Тобто задоволення судом заяви про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу призведе до порушення принципу ОДНОШЛЮБНОСТІ, передбаченого ст. 25 Сімейного кодексу України.
Аналіз ч. 2 ст. 3, ч. 1 та 2 ст. 21, ст. 25, ч.1 ст. 36, ст. 74 Сімейного кодексу України дозволяє зробити висновок про те, що для застосування положень статті 74 СК України необхідною умовою є, зокрема, встановлення факту неперебування осіб у будь-якому іншому шлюбі.

Виникли питання, за юридичною консультацією звертайтесь до   Попільнянського бюро правової допомоги за адресою:   смт. Попільня вулиця Горького, 6 а, телефон (04137) 2-51-04.