Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Звіт голови районної ради про роботу, проведену у 2017 році

         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної  ради про свою діяльність, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснення державної регуляторної політики. 

           Сьогодні, разом з Вами, хотів би проаналізувати, що вдалося зробити позитивного протягом 2017 року і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.

          Я можу охарактеризувати роботу районної ради як конструктивну та послідовну, і, не зважаючи на політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам з Вами  вдається зберігати стабільність, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення.

          Разом із Вами ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.

           Діяльність районної  ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми  тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, сільськими радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до  порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання. 

         Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2017 році були:

-    прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Попільнянського району та їх вчасне фінансування;

-   впровадження нових форм співпраці із територіальними громадами, використовуючи   можливість співфінансування;

 -     забезпечення належного контролю за ефективним управлінням  майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.

      Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій. Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. На пленарні засідання ради запрошуються депутати обласної ради, керівники районних служб, начальники відділів та управлінь РДА,  сільські та селищний голови, представники засобів масової інформації. Це надає роботі сесії більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та конструктивності дій районної ради.

        Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено: 7 сесій районної ради та ухвалено 132 рішення.  

      За звітний період районна рада продовжувала тримати в полі зору такі питання як:

-     виконання Програми економічного і соціального розвитку Попільнянського району;

-     прийняття, виконання та корегування районного бюджету;

-     виконання завдань, затверджених районними комплексними та цільовими програмами;

-      підтримки в належному стані та розвиток матеріальної бази закладів соціальної інфраструктури;

-     ефективного управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району;

-    затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

-       врегулювання питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад Попільнянського району тощо.

          Спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань, які хвилюють населення нашого району.  

       Разом з райдержадміністрацією, селищними, сільськими радами  нам вдалося забезпечити  реалізацію  цілого ряду пріоритетних завдань,  передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік та іншими районними галузевими програмами.

       Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів  є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної  ради. Питання  формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів  розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради.

       Бюджетні питання займали чільне місце в порядку денному пленарних засідань районної ради. Практично на кожній сесії розглядались питання виконання та коригування районного бюджету.

Спільно з фінансовим відділом райдержадміністрації та постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, забезпечували видатки по захищених статтях. Протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі.

      Районною радою за звітний період ухвалено  12 районних програм, які стосувалися всіх сфер життєдіяльності району:

- Програма економічного і соціального розвитку району на 2017 рік.

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі на 2017-2020 роки.

- ПрограмА розвитку дорожнього руху та його безпеки по Попільнянському району на 2017-2018 роки

- Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту  на 2017 - 2020 роки

- Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017 – 2018 роки

- Районна цільова Програма підтримки Попільнянського  РВК на 2017 рік

- Районна Програма надання шефської допомоги військовим частинам А 1262 та А 1486 на 2016-2017 роки

- Програма надання водних об’єктів та земельних ділянок водного фонду у користування»

- Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Попільнянського району та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур району, що брали участь у антитерористичній  операції, членів сімей учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2018 рік

- Районна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки

- Районна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018- 2022 роки

- Програма забезпечення відкритості в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації на 2018 рік

    Основною серед них є Програма економічного і соціального розвитку Попільнянського району на 2017 рік, метою якої є  узгодження спільних дій органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально – економічного розвитку району. Програма містить в собі перелік пріоритетних об’єктів, які фінансуються  як з державного, так і з районного та бюджетів сільських рад.

   Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість у районному бюджеті передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання, за цим стоїть соціальний захист нашого населення. Ці документи визначають основні напрямки нашої спільної роботи.

     Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням.

      Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з фінансовим відділом районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради на засіданнях комісій дає змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проектів документів.

      За звітний період проведено 9  засідань постійних комісій (скликалось 22), розглянуто та вивчено близько 120 питань, в тому числі практикуються спільні засідання постійних комісій. Розгляд питань одночасно депутатами кількох профільних комісій викликає значно жвавіше обговорення питань, а їх аналіз має предметніший характер, активно вносяться пропозиції, приймаються виважені рішення.

         У підвищенні ефективності  діяльності  районної ради значну роль відіграє  виконавчий апарат районної ради.

          Протягом року працівники апарату здійснювали організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу. Слід зазначити злагоджену роботу виконавчого апарату ради та депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан справ з обговорюваних проблем, відпрацьовували проекти рішень.

            Надзвичайно важливою ланкою діяльності районної ради і виконавчого апарату є робота зі зверненнями громадян. Визначено дні  прийому головою районної ради, заступником голови. Фактично ж прийом громадян проводиться щоденно.

            Звернення громадян певною мірою забезпечують постійний зв'язок між керівництвом районної ради та мешканцями району, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему громади.

Протягом звітного періоду до районної ради на особистий прийом до голови та заступника голови районної ради звернулося 23 громадян, 12 звернень надійшло поштою. Щодо усіх звернень було надано роз’яснення.

Найбільше питань, що порушувалися у зверненнях, стосувалися діяльності органів місцевого самоврядування та соціального захисту громадян.

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної формації», у районній раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію, їх форми.

        Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції” та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної  політики у сфері боротьби з корупцією, здійснюється постійне інформування працівників виконавчого апарату районної ради щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки у виконавчому апараті районної ради, також проведено роботу  з  електронного декларування доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів ради та керівників комунальних закладів та установ.

       За звітний період до районної ради надійшло 517 листів від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств та організацій різних форм власності.

       Загальна кількість вихідної кореспонденції склала 282 листи.

     За звітний період підготовлено та видано  49 розпорядження з  питань основної діяльності районної ради та 43 з кадрових питань.

      Успішному розв'язанню багатьох соціально-економічних проблем, які стоять  перед територіальними громадами, сприяє співпраця між органами  місцевого самоврядування різних рівнів.

       Значною мірою наші успіхи залежать від впровадження державної політики на місцях. Цю роботу виконують сільські голови спільно з посадовими особами місцевого самоврядування та депутатським корпусом. Саме їх робота є основною ланкою самоврядування.

     Нині, маючи фінансовий запас, місцеві громади успішно вкладають кошти в розвиток своїх територій: ремонтують і проводять реконструкцію ФАПів, дитячих садків, будинків культури, шкіл та інших інфраструктурних об’єктів.

     Попереду ще багато справ.  Тому ми, депутати районної ради, повинні замислитись над тим, що зроблено протягом цього року, та визначити пріоритетні  напрямки діяльності у майбутньому.

      Депутатам всіх рівнів слід активно спілкуватися з виборцями, проводити роз’яснювальну роботу щодо проведення адміністративно-територіальної  реформи.

Хочеться звернути увагу на проведення реформ, які започаткував уряд України, а це: реформа в сфері децентралізації влади та адміністративного управління територіями, освітня  та медична реформи.

Бажаю, щоб ми досить зважено провели цю роботу і не допустили  розбалансування системи управління. Реформи повинні надавати нову якість.

     Хочу подякувати всім депутатам районної ради, керівництву райдержадміністрації, сільським головам - за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, за той факт, що робота ради з декларативного характеру перетворилася у дієві зрушення, за те, що ми бачимо реальні проблеми, які турбують наших виборців, за вашу небайдужість і готовність працювати на благо громади району.   Тільки об’єднавши  зусилля, на основі взаємної  довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних  громад та кожного окремого виборця району, ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району.  

      З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і   

опора держави. Сильна громада – сильна держава.

 

Ви тут: Головна Новини Звіт голови районної ради про роботу, проведену у 2017 році