Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

521 Про затвердження районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцята сесія                                                                                      VІІ скликання

 від 25.04.2019                                  № 521

Про затвердження районної
Програми протидії захворюванню
на туберкульоз на 2019-2020 роки

 Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Попільнянської районної державної адміністрації, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки (додається).

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів Програми у визначених обсягах.

 3. Рекомендувати сільським, селищним радам (ОТГ) передбачити кошти для реалізації заходів Програми.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

  

Голова ради                                                                           П.А. Боровський

 

Додаток
до рішення 30 сесії VII скликання
від 25.04.2019 № 521

 РАЙОННА ПРОГРАМА
ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
на 2019-2020 роки

 1. Загальна характеристика районної Програмипротидії захворюванню на туберкульоз на 2019 -2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 05.07.2001 № 2586-ІІI «Про протидію захворюванню на туберкульоз», Закон України вiд 22.03.2012 № 4565-VI «Про внесення змiн до Закону України «Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз» та iнших законодавчих актiв України

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту   районної державної адміністрації, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради, КНП «Попільнянський центр ПМСД» Попільнянської селищної ради, КНП «Центр ПМСД» Корнинської селищної ради (за згодою)

6.

Період реалізації Програми

2019-2020 роки

7.

Етапи виконання Програми

2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які   беруть   участь     у виконанні Програми

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети (ОТГ) (за згодою)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

191 тис.00 грн.

 

10

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети (ОТГ) (за згодою)

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  Поширення туберкульозу, насамперед мультирезистентного, становить загрозу національній безпеці   країни, є однією з причин   втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності.

Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2019 року на обліку в тубкабінеті знаходиться 139 хворих, з них – 27 хворих з активною формою туберкульозу.

 Заходи, які здійснювались в районі по виконанню програми боротьби з захворюванням на туберкульоз, сприяли залученню до флюорографічного обстеження більшої кількості населення. Загалом покращилась якість мікробіологічної діагностики, збільшився відсоток охоплення дітей туберкулінодіагностикою, дообстеження дітей та їх оздоровлення в санаторних закладах, а також виявлення дітей на початковій стадії захворювання.

 З метою подальшої роботи з питань запобігання туберкульозу, зменшення захворюваності і смертності виникла необхідність у прийнятті нової програми, яка   забезпечує   залучення до вирішення проблеми не тільки   лікувальні заклади, а також інші установи, організації та структурні підрозділи.

 3. МЕТА   ПРОГРАМИ

        Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної   кількості   хворих на туберкульоз, зниження   захворюваності та смертності від туберкульозу. Загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та   лікування   туберкульозу, скорочення   витрат   від постійної та тимчасової непрацездатності.

 4. ОСНОВНІ   ЗАВДАННЯ   ПРОГРАМИ

Підвищення обізнаності населення з питань туберкульозу, його профілактики шляхом   залучення   засобів масової   інформації, поліпшення   ранньої   діагностики туберкульозу.

Посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, навчання персоналу та забезпечення якості лабораторних досліджень.

Запровадження сучасних заходів інфекційного контрою за   туберкульозом в місцях   довгострокового   перебування людей та проживання   хворих на туберкульоз.

Безперебійне забезпечення   хворих на туберкульоз протитуберкульозними препаратами гарантованої якості.

Підвищення   якості   контрольованого лікування через мережу кабінетів контрольованого лікування.

Посилення взаємодії між медичною службою та іншими організаціями щодо своєчасної діагностики і лікування хворих на туберкульоз, пацієнтів з групи ризику.

Підвищення обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, тренінгових занять.

 5. ФІНАНСОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, сільських та селищних бюджетів (ОТГ), інших джерел не заборонених законодавством.

 6. ПРОГНОЗ   РЕЗУЛЬТАТІВ   ВИКОНАННЯ   ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу знизити захворюваність та смертність від туберкульозу.

Очікується   досягти   зменшення прямих та непрямих витрат, пов’язаних із захворюваністю, інвалідністю, лікуванню осіб, хворих на туберкульоз та його ускладненнями.

Створення умов для зниження рівня захворюваності населення на туберкульоз, виліковування   70% хворих з новими   випадками   туберкульозу.

Створення умов для збереження працездатності та поліпшення умов лікування хворих на туберкульоз, збільшення тривалості їх життя.

 7. ПЛАН   ЗАХОДІВ  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  В ПОПІЛЬНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2019 – 2020 р.р.

Найменування   заходів

Термін виконання

Виконавець

Примітка

1.

Забезпечити проведення контролю   за дотриманням адміністративного компоненту   інфекційного контролю в   тубкабінеті   Попільнянської лікарні   із розмежуванням потоків:

1) хворих з бактеріальними формами   від діагностичних хворих   і хворих, які не   виділяють МБТ;

2) хворих на мультирезистентний    туберкульоз   від хворих звичайними   формами відповідно до   наказу МОЗ України       № 684   від 18.08.2010р.   „Про затвердження Стандарту   інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз” зі змінами та   доповненнями.

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

2.

Забезпечити своєчасне проведення   реєстрації випадків туберкульозу.

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

3.

Розглядати виявлені занедбані   форми туберкульозу у дорослих та туберкульозу у   дітей.

Щоквартально

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

4.

Забезпечити контрольоване лікування   хворих на туберкульоз на   амбулаторному етапі з   дотриманням вимог наказів   МОЗ України від 04.09.2014р. № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» та       № 684 від 18.08.2010р.   „Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз”

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

5.

Налагодити взаємодію між   фтизіатричною службою та   лікарем-інфекціоністом з метою   вчасної діагностики КО-інфекції та   організації лікування хворих   відповідно до наказу   МОЗ України від 04.09.2014р. № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі»

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

6.

Оснастити клінічну лабораторію   бактерицидними   випромінювачами відповідно до   наказу МОЗ України № 388   від 16.07.2008 р. „Про затвердження Нормативів оснащення лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1 - 4 рівнів”.

2019 – 2020          р.р.

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

7.

Забезпечити   транспортування мокроти для   виявлення мікобактерій методом   посіву в лабораторію   ОПТД.

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

8.

Забезпечити дотримання вимог   при отриманні, зберіганні протитуберкульозних препаратів   та контроль за   їх використанням відповідно   до наказу МОЗ України   № 584 від 16.12.2003 р. „Про   затвердження Правил   зберігання та проведення контролю   якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах”.

Постійно

КНП «Попільнянська лікарня»   Попільнянської районної ради (за згодою)

 

8. ПЛАН   ЗАХОДІВ  ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ   ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  НА 2019 – 2020 РОКИ

№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Зміцнення системи охорони   здоров’я в галузі   протидії захворюванню на   туберкульоз

1.

Розглядати на засіданнях   районної координаційної ради   результати виконання Попільнянської районної   програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2019 - 2020 роки (далі – Програма).

2019 – 2020 роки

Відділ освіти, охорони здоровя, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою),   центри ПМСД, сільські, селищні ради( ОТГ) (за згодою)

2.

Проводити навчальні семінари   для медичних працівників   району, психологів та соціальних   працівників з питань   профілактики, діагностики   та лікування туберкульозу.

2019 – 2020 роки

Відділ освіти, охорони здоровя, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою), центри ПМСД, сільські, селищні ради( ОТГ) (за згодою)

2. Посилити систему моніторингу   та оцінки заходів   виконання Програми                            

1.

Забезпечити   функціонування системи обліку   та звітності включно   з лабораторією Попільнянської лікарні, що   проводить мікроскопічну діагностику   туберкульозу відповідно до   міжнародних стандартів (враховуючи звітно-облікові форми   та впровадження електронного реєстру   хворих на туберкульоз).

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

2.

Забезпечити проведення моніторингових візитів   фтизіатра в амбулаторії ЗПСМ та   ФАПи для надання   технічної допомоги медпрацівникам, що приймають   участь в Програмі боротьби   з туберкульозом.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою),   центри ПМСД (за згодою)

3. Організація виявлення та діагностики туберкульозу

1.

Забезпечити виявлення осіб, хворих на   туберкульоз, за зверненням в   поліклініку за методом   мікроскопії мокротиння.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою), центри ПМСД (за згодою)

2.

Забезпечити закупівлю обладнання   та витратних матеріалів   для лабораторії Попільнянської лікарні, яка   проводить мікроскопію мокротиння.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

3.

Забезпечити   діагностику та   моніторинг ефективності лікування   за допомогою рентгенологічного обстеження   шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенівської плівки   та реагентів.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

4.

Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянський центр ПМСД» Попільнянської селищної ради, КНП «Центр ПМСД» Корнинської селищної ради (за згодою)

4. Лікування та профілактика туберкульозу

1.

Забезпечити доступ до   лікування хворих на туберкульоз І-ІІІ   категорій за стандартними схемами   шляхом замовлення необхідної   кількості   протитуберкульозних   препаратів 1 та   2 ряду.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

2.

Сприяти формуванню у   хворих прихильності до безперервного лікування   на амбулаторному етапі.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою),   центри ПМСД(за згодою)

5. Протидія мультирезистентному туберкульозу та   туберкульозу з розширеною   медикаментозною стійкістю

1.

Забезпечити протитуберкульозний кабінет:

1)бактерицидними лампами,

2) дезінфекційними засобами,

- засобами   індивідуального захисту працівників   протитуберкульозного кабінету.

2019 – 2020 роки

Відділ освіти, охорони здоровя, культури, молоді та спорту РДА, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

2.

Постійно організовувати   навчання з інфекційного контролю   щодо туберкульозу серед   медпрацівників району.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради, центри ПМСД(за згодою)

6. Реалізація спільних заходів   протидії поєднаної патології   ВІЛ/ СНІД/туберкульоз

1.

Забезпечити доступ хворих   на ТБ/ВІЛ до   антиретровірусної терапії та   лікування опортуністичних інфекцій.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

2.

Забезпечити проведення до -   та після тестового   консультування та тестування   на ВІЛ інфекцію   хворих на туберкульоз.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

7. Створення сприятливого середовища   для подолання епідемії   туберкульозу

1.

Проводити навчання працівників органів місцевого   самоврядування, соціальних   працівників, волонтерів, медичних   працівників для консультування населення   з метою зміни   поведінки та підвищення   прихильності до лікування   туберкульозу.

2019 – 2020 роки

Відділ освіти, охорони здоровя, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, управління   праці та соціального   захисту населення райдержадміністрації, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради,   центри ПМСД (за згодою)

2.

Проводити навчання пацієнтів, контактних осіб   і широких верств   населення щодо етикету   кашлю і дотримання   санітарно-гігієнічних режиму

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради (за згодою)

3.

Надавати інформаційні матеріали   до амбулаторій ЗПСМ,ФАПів та ФП.

2019 – 2020 роки

КНП «Попільнянський центр ПМСД» Попільнянської селищної ради, КНП «Центр ПМСД» Корнинської селищної ради (за згодою)

4.

До Всесвітнього дня   боротьби з туберкульозу (щорічно   24 березня) організовувати і   проводити заходи з   навчання населення щодо   профілактики туберкульозу.

2019 – 2020 роки

Відділ освіти, охорони здоровя, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Попільнянська лікарня», центри ПМСД, сільські, селищні ради (ОТГ) (за згодою)

9. Фінансування Попільнянської районної Програми протидії захворюванню на туберкульозна 2019-2020 роки

№ з/п

Назва заходу

2019 рік

2020 рік

1.

Закупівля рентгенівської плівки.

20000,0

25000,0

2.

Забезпечити проведення туберкулінодіагностики шляхом закупівлі туберкуліну.

20000,0

25000,0

3.

Забезпечення вакциною БЦЖ.

10000,0

10000,0

4.

Закупівля контейнерів для збирання мокротиння.

5000,0

6000,0

5.

Придбання засобів   індивідуального захисту працівників   протитуберкульозного кабінету.

20000,0

25000,0

6.

Транспортні витрати для перевезення хворих до тубдиспансеру.

10000,0

15000,0

 

Всього витрати становлять:

85000,0

106000,0

 

  

Заступник голови ради                                                         О.А. Корпан

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 30 сесія VII скликання 25.04.2019 521 Про затвердження районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки