Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

504 Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2019 рік

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять дев’ята сесія                                                                        VІІ скликання

 від 14.02.2019                                № 504

 Про Програму надання шефської
допомоги військовим частинам
А 1262, А 1486 на 2019 рік

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 12.08.2017 № 213/2017 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», з метою сприяння у вирішенні питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових і культурних проблем військовослужбовців, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262 та А 1486 на 2019 рік (додається).

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) передбачити видатки на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми.

3. Рішення районної ради від 31.10.2018 № 473 «Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                                            П. А. Боровський

ПРОГРАМА
надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2019 рік в новій редакції
(далі - Програма)

 1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Попільнянська районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

Сектор цивільного захисту населення   райдержадміністрації

 

3.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

4.

Відповідальний виконавець Програми

 

Сектор цивільного захисту населення   райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Військові частини А1262, А1486; відділ фінансів райдержадміністрації

 

6.

Термін реалізації Програми

2019 рік

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний бюджет, бюджети сільських та селищних рад району

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

120,0 тис. гривень

9.

Розпорядник коштів

Попільнянська районна державна адміністрація

 

 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань проросійського спрямування, за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої території України.

 Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань.

          Відповідно до Указів Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 12.08.2017 №213/2017 «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44», розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2016 № 62 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України»  за Попільнянською районною державною адміністрацією закріплені військові частини А 1262 та А 1486.

 Програма надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 розроблена відповідно до Закону України «Про оборону України», Указів Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 12.08.2017 №213/2017 «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44», від 2 вересня 2013 року № 471/2013 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», розпорядження голови облдержадміністрації від 11.03.2016 № 62 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України» з метою надання всебічної допомоги та придбання необхідного майна для особового складу даних військових частин, підрозділи яких беруть участь у захисті суверенітету нашої держави та виконують безпосередньо бойові завдання в східних районах Донецької і Луганської областях.

 У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України є потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з районного бюджету.

 3. Визначення мети Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військових частин А 1262, А 1486 Збройних Сил України, предметами спорядження, засобами захисту та зв’язку, придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення до неї, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельними та лако-фарбними матеріалами, оргтехніки, меблів, інженерними та електротехнічними матеріалами, електрообладнанням та санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами до автомобільної техніки, поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води, закупівлі послуг для перевезення гуманітарної допомоги для особового складу військових частин, виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів, підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу вказаних військових частин Збройних Сил України.

 Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання Указів Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 12.08.2017 №213/2017 «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44»,  щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України.

 Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019 року

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад району.

 Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 120,0 тис. гривень.

 5. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього

(тис. гривень)

2019 рік

(тис. гривень)

1

2

3

Обсяг ресурсів, усього:

120,0

120,0

у тому числі:

 

 

районний бюджет

120,0

120,0

кошти інших джерел

-

-

 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

          У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо надання шефської допомоги   військовим частинам А 1262,   А 1486 Збройних Сил України:

з/п

Назва структури

Заходи з матеріально-технічного забезпечення

2019

тис. грн.

1

2

3

4

1.

Військова частина    

А 1262

Збройних Сил України

Придбання речового спорядження (намети), засобів захисту та зв’язку; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки); будівельних матеріалів, лако-фарбних матеріалів; електрообладнання, інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки; закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань; виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів.

60,0

2.

Військова частина      

А 1486

Збройних Сил України

Будівельних та лако-фарбних матеріалів; оргтехніки (принтер), меблів, електрообладнання (прожектори для освітлення, освітлювальний кабель), допоміжних будівельних конструкцій (армовані двері)

60,0

Разом:

 

120,0

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад військових частин А 1262, А 1486 Збройних Сил України необхідними предметами майна і спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами для автомобільної техніки, закупівлю послуг для перевезення гуманітарної допомоги для особового складу військових частин згідно із потребами.

 Результативним показником ефективності Програми є надання шефської допомоги військовим частинам на суму 120,0 тис. гривень.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва завдання

Перелік заходів Програми

Термін виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Військова частина А 1262

 

1.

Придбання речового майна (намети), засобів захисту та зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя,ПММ, інструментів, запасних частин до техніки, закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу

Закупівля майна, спорядження (намети), будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя, інструментів, запасних частин до техніки, ПММ, закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань

2019 рік

Управління фінансів райдержадміністрації,   військова частина           А 1262.

Кошти район-ного

бюджету

 

60,0

Придбання речового майна (намети), будівельних матеріалів, засобів захисту та зв’язку, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки, закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць бойових завдань

 

Військова частина А 1486

.

Придбання   будівельних та лако-фарбних матеріалів; оргтехніки (принтер), меблів, електрообладнання (прожектори для освітлення, освітлювальний кабель ), допоміжних будівельних конструкцій (армовані двері)

Закупівля будівельних та лако-фарбних матеріалів; оргтехніки (принтер), меблів, електрообладнання (прожектори для освітлення, освітлювальний кабель ), допоміжних будівельних конструкцій (армовані двері)

2019 рік

Управління фінансів райдержадміністрації, військова частина       А 1486

Кошти район-ного бюджету

60,0

Придбання будівельних та лако-фарбних матеріалів; оргтехніки (принтер), меблів, електрообладнання (прожектори для освітлення, освітлювальний кабель ), допоміжних будівельних конструкцій (армовані двері)

 

Усього:

 

 

 

 

120,00

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми

 Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на управління фінансів райдержадміністрації.

Головним координатором Програми є сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації.

 Військовим частинам до 10 грудня 2019 року надати відділу фінансів Попільнянської райдержадміністрації звіт щодо обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з районного бюджету протягом звітного періоду.

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 29 сесія VII скликання 14.02.2019 504 Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2019 рік