Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

503 Про районну Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять дев’ята сесія                                                                              VІІ скликання

 від 14.02.2019                               № 503

 Про районну Програму виконання
заходів Державної соціальної
програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2021 року

          Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», з метою створення ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини, враховуючи подання районної державної адміністрації,  районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти районну Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (додається).

2. Відділу фінансів районної державної адміністрації у процесі виконання районного бюджету на 2019-2021 роки, передбачати кошти на фінансування витрат, пов'язаних із реалізацією заходів Програми, в межах фінансових можливостей.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики.

  

Голова ради                                                                 П.А. Боровський

Районна Програма
виконання заходів Державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»  

 1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

-/-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури молоді та спорту, відділ організаційно-правової роботи та загального діловодства апарату райдержадміністрації, Попільнянська філія Житомирського обласного центру зайнятості, Попільнянський РС УДМС України в Житомирській області, Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, сільські ради, об´єднані територіальні громади

7.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

95,0

9.1.

у тому числі бюджетних коштів, тис. грн.

95,0

 

із них коштів районного бюджету, тис. грн.

95,0

10.

Основні джерела фінансування

Районний бюджет

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На сьогодні в районі на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 103 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 97 дітей охоплено сімейними формами виховання, решта – перебувають в державних закладах.

Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Станом на 31.12.2018 року на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації – 95 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

В районі проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Так, якщо станом на 01.01.2017 року в даних формах виховання утримувалось 87,18 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 31.12.2018 року під опікою, піклуванням, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 94,17 % дітей. В регіоні діють 8 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4 особи з їх числа. Впродовж 2017-2018 років в районі усиновлено 3 дітей, з них громадянами України – 3. Відтак, зберігається позитивна тенденція щодо переважання національного усиновлення над міждержавним.

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 31.12.2018 під опікою, піклуванням громадян перебуває 81 дитина, що становить 78,64 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

На жаль, потрібно констатувати, що не кожна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, має можливість зростати в сприятливому новому сімейному оточенні. Значна частина дітей продовжує утримуватися й виховуватися в закладах. Проте, збереглася позитивна тенденція щодо зменшення чисельності вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в них перебувають. Якщо на початку 2017 року таких дітей було 13, то на даний час – 4 дітей.

За 2018 рік зафіксовано факт зменшення питомої ваги дітей, що навчаються в школах-інтернатах по заявах батьків. Половина дітей, учнів шкіл-інтернатів, перебувають на обліку служб у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Для дитини, яка проживає у закладі, з метою формування у неї практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпоряджень власним майном та коштами, передбачено наставництво.

Процеси децентралізації та формування об´єднаних територіальних громад спрямовують на створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, в т.ч. на інтеграцію дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади. Велика плинність кадрів та постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту прав дітей, надання їм методичної допомоги.

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти». Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідна концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

3. Мета Програми

          Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації,створення дружнього до дітей середовища.

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми

         Шляхами і засобами розв´язання проблеми є:

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та об´єднаними територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних територіальних громад;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

 Ресурсне забезпечення Програми

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

42,0

26,0

27,0

95,0

у тому числі районний бюджет, тис. грн.

42,0

26,0

27,0

95,0

Програма розрахована на три роки (2019 - 2021).

Порядок використання коштів районного бюджету на реалізацію Програми

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем Програми є служба у справах дітей райдержадміністрації.

3. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених службі у справах дітей райдержадміністрації на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) проведення семінарів, нарад, конференцій, тренінгів з працівниками служб у справах дітей, спеціалістами з питань захисту дітей об'єднаних територіальних громад області, структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його практичного застосування;

2) проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення їх влаштування у заклади соціального захисту дітей;

3) проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;

4) проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій;

5) проведення зустрічі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – випускників загальноосвітніх шкіл району з керівництвом облдержадміністрації та обласної ради;

6) проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

7) забезпечення обслуговування та експлуатації комп'ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється згідно із затвердженим календарним планом на рік та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до районного бюджету у порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав дітей.

10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем заходів Програми в установленому законодавством порядку.

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством.

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів районного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

 Показники продукту Програми

з/п

Назва показника

Одини-ця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2019

2020

 

 

2021

 

 

 

Усього витрат на виконання Програми,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кількість випускників загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом облдержадміністра-ції, обласної ради

Кіль-кість осіб

 

5

 

5

 

5

 

7

3,0

 

2

Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей

Кіль-кість осіб

200

200

200

 

200

51,0

3

 

Проведення профілактичних рейдів

Кіль-кість рейдів

25

25

25

25

11,0

4

 

Проведення семінарів, нарад, конференцій, тренінгів

Кіль-кість захо-дів

-

 

4

4

 

4

-

5

Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти»

-

-

20,5

 

4,5

 

5,0

30,0

Ефективність Програми

6

Збільшення питомої ваги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання

%

94,17

94,5

96,0

96,5

-

 5. Напрямки діяльності та заходи Програми

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.:

Очікуваний результат

2019

2020

2021

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини.

1

Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини

1. Забезпечити придбання комп’ютерної техніки для роботи в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»

2019-2021

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

19,0

-

-

Придбано комплект ПК

2. Забезпечити обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

1,5

4,5

5,0

Єдина інформаційно-аналітична система «Діти» функціонує

3. Забезпечити своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо   обліку:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- потенційних усиновлювачів,

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ведеться

2

Забезпечення дитини якісною і доступною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань

1. Забезпечити подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді.

2019-2021

Заклади охорони здоров’я району, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Медичну допомогу підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді надано

2. Забезпечити проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактоземію за централізованою програмою

2019-2021

Попільнянська ЦРЛ

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Скринінг проводиться

3

Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління

1. Формувати в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета «Основи здоров’я», формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» з використанням сучасних інформаційних технологій

2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Свідоме ставлення учнів до свого життя, здоров'я сформовано

 

2. Підвищувати рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено

4

Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості

1. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти

 

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Створено умови для розвитку дітей
з особливими освітніми потребами , забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти

2. Забезпечити інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Відкрито інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти

5

Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини

1. Проводити зустрічі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, – випускників загальноосвітніх шкіл з керівництвом облдержадміністрації та обласної ради

2019-2021

Служба у справах дітей, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

1,0

1,0

1,0

Забезпечено участь у заході 17 дітей

2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей

 

2019-2021

Служба у справах дітей, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

1,5

1,5

1,5

Забезпечено участь у заході 300 дітей

3. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Служба у справах дітей, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

0,5

0,5

0,5

Забезпечено участь у заході 20 дітей

4. Організувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

 

 

 

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

15,0

15,0

15,0

Забезпечено участь у заході 300 дітей

5. Сприяти створенню умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено духовний, моральний і культурний розвиток дитини

6. Проводити спільно із зацікавленими органами влади, місцевого самоврядування роз'яснювальну роботу серед учнів, батьків та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах.

Постійно

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Роз’яснювальна робота серед батьків проведена

6

Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади

1. Надавати профорієнтаційні послуги майбутнім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі інтернатних закладів

2019-2021

Попільнянська філія Житомирського обласного центру зайнятості

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Мотивація до набуття навичок, затребуваних на ринку праці у молоді сформована

ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей.

7.

Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2019-2021

Служба у справах дітей

райдержадмінстрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться, соціальний захист здійснюється

2. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

2019-2021

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Належні умови утримання, виховання та розвитку дітей створені

3. Вести облік нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання здійснюється

4. Вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Облік ведеться

5. Проводити роз’яснювальну роботу серед прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо)

2019-2021

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

Всі прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники охоплені роз’яснювальною роботою стосовно дотримання законодавства в частині захисту майнових прав дітей

8.

Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту

1. Забезпечити тимчасове влаштування дітей, розлучених із сім´єю, відповідно до їх найкращих інтересів.

2019-2021

Попільнянський РС УДМС України в Житомирській області, служба у справах дітей райдержадміністрації,сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Забезпечено тимчасове влаштування дітей-іноземців, дітей, як не є

громадянами України

ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства.

9.

Забезпечення догляду та виховання ді-тей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, макси-мально набли-жених до сімейних, ре-формування та реорганізація інтернатних закладів

1. Сприяти в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю на виховання в сім’ї, або умовах наближених до сімейних

 

2019-2021

Служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Реалізовано право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім'ї, або в умовах наближу-них до сімейних.

2. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середньо-го по Україні

3. Забезпечити дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

Кількість дітей, усиновлених громадянами України збільшено

 

4. Забезпечити підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання  

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Документи для проходження навчання підготовлено

10

Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей

1. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, служба у справах дітей, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшено кількість дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, утримання

2. Забезпечити проведення спільних профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський     профілактичний захід «Урок» тощо з метою попередження бездоглядності та безпритульності, інших негативних проявів у дитячому середовищі

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

3,5

3,5

4,0

Профілактичні заходи (рейди) проведено

3. Проводити рейди-обстеження стану   утримання та виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо

2019-2021

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Контроль за станом утримання дітей даних категорій здійснюється

11

Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги

1. Забезпечити виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку та здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться, соціальний захист здійснюється

2. Сприяти запровадженню в районі послуги патронату над дитиною, пошук кандидатів у патронатні вихователі та їх первинний відбір

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Патронат над дитиною запроваджено, патронатні сімʼї створено

3. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Контроль за станом утриман-ням дітей в сім’ях патронатних вихователів здійснюється.

12

Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідально-го батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя

1. Проводити культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що популяризують сімейні цінності

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси проведено

2. Проводити роз’яснювальну роботу щодо формування у громадян відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювати наслідки невиконання цих обов'язків.

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Виховний потенціал батьків підвищено

ІV. Захист   дітей від насильства

13

Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві

1. Забезпечити проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких
заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми.

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено поінформованість з питань попередження насильства

 

14

Створення системи ефективної профілактики та протидії до-машньому насильству над дітьми

1. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, ведеться, соціальний захист забезпечено

2. Забезпечити вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти із небезпечного середовища вилучені та влаштувані в сім´ї громадян

15

Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії.
Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми

1.Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми в цільових аудиторіях

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Профілактичні заходи для членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, підлітків «групи ризику» проведено.

2. Забезпечити виявлення, облік та захист прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які постраждали внаслідок торгівлі дітьми, ведеться, соціальний захист здійснюється

3. Брати участь у навчальних тренінгах, які проводить ГО «Жіночий інформаційно-консультативний центр», в рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики України та Координатора проектів ОБСЕ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні».

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Взаємодія суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі дітьми, налагоджена

16

Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми

1. Проводити із зацікавленими органами та службами, громадськими організаціями превентивні заходи спрямовані на попередження та припинення фактів домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей.

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Проведено првентивні заходи та заходів реагування щодо припинення фактів насильств над дітьми

2. Вживати заходи реагування відповідно до чинного законо-давства в разі надходження інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавати, у межах компетенції, правову допомоги дітям постраждалим від насильства.

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Заходи реагування вживаються

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини.

17

Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми

1. Здійснення заходів з   активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено ефективність профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень дітьми

2. Забезпечити організацію діяльності уповноваженого працівника ювенальної превенції Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області щодо профілактики правопорушень серед дітей

2019-2021

Попільнянське ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Проведено профілактичну роботу з дітьми, що вчинили правопорушення

VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень.

18

Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час виріше-ння питань, що стосуються її життя

Сприяти розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Механізми

урахування думки

дитини удосконалено

VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту.

19

Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті

1.Виявляти факти залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах

 

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Недопущення участі дітей у збройних конфліктах

2. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

20

Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів

1. Забезпечити реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Поліпшено умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2. Забезпечити підготовку проектів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Соціальний захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів здійснюється

VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей.

21

Забезпечення захисту персо-нальних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпе-чення безпеки дітей в інфор-маційному просторі

1. Висвітлення на офіційних веб-сайтах органів влади та в засобах масової інформації заходів Програми із дотриманням встановлених вимог до її змісту та форми подання

2019-2021

Відділ організаційно-правової роботи та загального діловодства апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Захист даних про дитину забезпечено

2. Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх заміню-ють, представників установ та організацій, щодо безпечного використання дітьми інформа-ційних ресурсів   шляхом розмі-щення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних кампаніях

2019-2021

Відділи райдержадміністрації: освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, організаційно-правової роботи та загального діловодства апарату райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, навчальні заклади району, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Захист даних про дитину забезпечено

22

Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

1.Проведення соціально-педагогічної роботи з батьками або особами, які їх замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

2019-2021

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Знання з питань безпеки в інформаційному просторі батьками набуті

ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації.

23

Формування громади, доброзичливої до дітей

1. Забезпечити комплексне оцінювання забезпечення прав дітей у територіальній громаді з метою визначення проблемних питань дитинства та шляхів їх вирішення

2019-2021

Сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Реалізацію прав дітей, які проживають на території громад, на освіту, відпочинок тощо забезпечено

2. Забезпечити захист   прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах забезпечено

3. Надавати організаційно-методичну допомогу спеціалістам служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах

 

 

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Система щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей в об´єднаних територіальних громадах створена

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю щорічно до 25 січня року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 01 лютого подає службі у справах дітей облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.

 

Заступник голови районної ради                                      О.А. Корпан     

 

 

 

 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 29 сесія VII скликання 14.02.2019 503 Про районну Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року