Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

474 Про Програму забезпечення відкритості в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять шоста сесія                                                                  VІІ скликання

 від 31.10.2018     № 474

Про Програму забезпечення
відкритості в діяльності
Попільнянської районної ради
та Попільнянської районної
державної адміністрації на 2019 рік

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення району вичерпної інформації про роботу місцевих органів влади, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення відкритості в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік (додається).

2. Відповідальними виконавцями та головними розпорядниками коштів, що будуть виділятись з районного бюджету на виконання заходів Програми, визначити виконавчий апарат районної ради та апарат райдержадміністрації.

3. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

 

Голова ради                                                                               П. А. Боровський

ПРОГРАМА
забезпечення відкритості в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації
на 2019 рік

1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатори розроблення Програми

Районна рада, районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробники Програми

Апарат райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальні виконавці Програми

Районна рада, районна державна адміністрація

6.

Учасники програми

Районна рада, районна державна адміністрація

7.

Терміни реалізації Програми

2019 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

150 тис. грн.

1)

в тому числі бюджетних коштів

 

з них коштів районного бюджету

150 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

 2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 Необхідність прийняття Програми обумовлена потребою в інформаційному забезпеченні державної політики та супроводі питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району. На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення району вичерпної інформації про роботу місцевих органів влади в районному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради засобами масової інформації.

 В Україні визначено перелік загальнодержавних і професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, відзначення яких регламентується указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Проведення урочистих заходів сприятиме консолідації суспільства, налагодженню діалогу між владою та громадськістю, вихованню патріотизму.

Належного фінансового забезпечення потребує процедура нагородження жителів району, які досягли певних вершин у професійній діяльності, успішних підприємств, організацій, установ, а відповідно і вручення їм Почесних грамот, цінних подарунків, інших нагород райдержадміністрації та районної ради. Кошти потрібно передбачити і на організацію представницьких заходів райдержадміністрації, районної ради (придбання букетів, сувенірів тощо), організацію зустрічей делегацій, а також на поточні видатки для підготовки і проведення виборів місцевого рівня, інші заходи.

 3. Мета бюджетної Програми

Забезпечення відкритості в діяльності районної ради та районної державної адміністрації, задоволення потреб населення району інформаційної та видавничої продукції, розбудова громадянського суспільства, організація відзначення державних свят та пам’ятних дат, увічнення пам’яті видатних людей, відзначення працівників підприємств, установ, організацій району, які досягли певних успіхів у професійній діяльності.

 4. Шляхи виконання завдань Програми

Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення відкритості в діяльності районної державної адміністрації, районної ради:

підвищення ролі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні державної політики та супроводі питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району;
створення для засобів масової інформації всіх форм власності однакових умов діяльності, запобігання втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес редакцій;
сприяння представникам засобів масової інформації у широкому висвітленні діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування;
залучення широких кіл громадськості до відзначення державних свят та пам’ятних дат.

 5. Завдання Програми та результативні показники

Висвітлення в засобах масової інформації діяльності райдержадміністрації, районної ради відповідно до укладених угод.

 Підтримка, хостинг, модернізація офіційного порталу райдержадміністрації http://www.popilnya-rda.gov.ua.

 Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів.

 Організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей.

 Нагородження грамотою райдержадміністрації, районної ради кращих працівників підприємств, установ, організацій району, які зробили вагомий особистий внесок у створення та збереження матеріальних і духовних цінностей, досягли значних успіхів у виробничій, науковій, духовній, громадській та творчій діяльності, високого професіоналізму в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій та інших галузях.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

 Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми становить 150 тис. грн.

 Головними розпорядниками коштів, спрямованих на фінансування Програми, є: районна державна адміністрація, районна рада.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2019 рік

 

Всього видатків на виконання програми

тис. грн.

Обсяг бюджетних коштів

в т.ч.

2019

150, 0

Районний бюджет

2019

150,0

 7. Показники результативності бюджетної програми

Назва показника

Один.

виміру

Роки

Вихідні дані на початок дії програми

Всього видатків

тис. грн.

Кількість нагороджених

осіб

2019

 

130

83,0

 

Площа в друкованих засобах масової інформації, відведена на висвітлення діяльності в органах місцевого самоврядування та державної влади

тис. кв см

2019

 

6,7

40,0

Підтримка, хостинг, модернізація офіційних порталів

 

2019

-

1,0

Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів

 

2019

20

3,0

Кількість бланків грамот, подяк, вітальних листівок та папок, конвертів, буклетів, рамки , придбання квіткової та ритуальної продукції

шт.

2019

 

400

 

23,0

 8. Контроль за виконанням Програми

 Контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють відповідальні виконавці – головні розпорядники бюджетних коштів.

Відповідальні виконавці Програми:

подають управлінню фінансів райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання до 1 березня.

здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

 

  Заступник голови ради                                                              О.А. Корпан

 

Додаток 1
до Програми забезпечення відкритості
в діяльності Попільнянської районної ради та
Попільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік

 Орієнтовний обсяг коштів, спрямованих на фінансування Програми по Попільнянській районній раді, становить 75 тис. грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2019 рік

 

Всього видатків на виконання програми

тис. грн.

Обсяг бюджетних коштів

В т.ч.

 

2019

 

75,0

Районний бюджет

2019

75,0

 Показники результативності бюджетної програми

Назва показника

Один.

виміру

Роки

Вихідні дані на початок дії програми

Всього видатків

тис. грн.

 

Кількість нагороджених

осіб

2019

 

80

45,0

Кількість бланків грамот, подяк, вітальних листівок та папок, рамки, конвертів, буклетів, придбання квіткової та ритуальної продукції

шт.

2019

 

80

80

100

15,0

Площа в ЗМІ, відведена на висвітлення діяльності в органах місцевого самоврядування та державної влади

тис. кв. см.

2019

 

2,5

15,0

 

 

 Заступник голови районної ради                                                                             О.Корпан

 

Додаток 2
до Програми забезпечення відкритості
в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік

 Орієнтовний обсяг коштів, спрямованих на фінансування Програми здійснення відкритості в діяльності Попільнянської районної державної адміністрації, становить 75 тис. грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2019 рік

 

Всього видатків на виконання Програми
тис. грн.

Обсяг бюджетних коштів

В т.ч.

2019

75,0

Районний бюджет

2019

75,0

 Показники результативності бюджетної програми

Назва показника

Один.

виміру

Роки

Вихідні дані на початок дії програми

Всього видатків

тис. грн.

Кількість нагороджених

осіб

2019

 

50

38,0

Площа в ЗМІ, відведена на висвітлення діяльності в органах місцевого самоврядування та державної влади

тис. кв. см.

2019

4,2

25,0

Підтримка, хостинг, модернізація офіційного порталу http://www.popilnya-rda.gov.ua/

 

2019

-

1,0

Розробка, виготовлення соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів

шт.

2019

20

3,0

Кількість бланків грамот, подяк, вітальних листівок та папок, конвертів, буклетів, рамки, придбання квіткової та ритуальної продукції

шт.

2019

300

8,0

 

Заступник голови ради                                                  О.А. Корпан

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 26 сесія VII скликання 31.10.2018 474 Про Програму забезпечення відкритості в діяльності Попільнянської районної ради та Попільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік