Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

372 Про районний бюджет на 2018 рік

 trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

Двадцята  сесія                                                                              VІІ скликання

від 22.12.2017       № 372

Про районний бюджет на 2018 рік

              Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Вацківського О.В., враховуючи  рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Визначити на 2018 рік:

 1.1.  Доходи бюджету у сумі 197 260 659 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  195 904 759 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 355 900 грн. у тому числі бюджету розвитку 100 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення. Затвердити інші субвенції  з місцевих бюджетів районному бюджету  згідно з додатком 1.1 до цього рішення.

1.2.  Видатки районного бюджету у сумі 197 260 659 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  195 904 759 грн. та видатки спеціального фонду районного бюджету 1 355 900 грн.

2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  195 904 759 грн., та спеціальному фонду 1 355 900 грн., згідно з додатком    № 2 до цього рішення.

 4.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100 000 грн.

5. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з районного бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 цього рішення.

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 315 000 грн.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  466 500 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на  2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів   (інші субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування   згідно додатку 5 до цього рішення.

14. Надати право районній державній адміністрації в особі голови  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця бюджетного періоду.

15. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2018 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між сільськими бюджетами та районним бюджетом з наступним затвердженням районною радою. 

Додатковий розподіл  обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету між сільськими бюджетами та районним бюджетом здійснюється за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

17.  Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 5.1  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова ради                                                                                     П.А. Боровський

Головне меню