Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

356 Про Програму підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки

 trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Двадцята сесія                                                                                 VІІ скликання

від   15.12.2017      № 356

 Про Програму підвищення
енергоефективності  Попільнянського
району на 2018-2020 роки

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада 

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підвищення енергоефективності  Попільнянського району на 2018-2020 роки, що додається.

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією заходів Програми.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

 Голова ради                                                                                      П.А.Боровський

 

Додаток
до рішення районної
ради від 15.12.2017 № 356

Програма
підвищення енергоефективності
Попільнянського району
на 2018-2020 роки

1. Характеристика Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району

Загальна характеристика міста

1.

Площа території – 1037 км2

Чисельність наявного населення Попільнянського району станом на 01.01.2017 – 32,3 тис. осіб

2.

Дата затвердження Програми

 15.12.2017

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення

Програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від 10.07.2015 №3134/42/2-15.  Закінчення  терміну  дії  Програми  підвищення  енергоефективності Попільнянського   району на2015-2017 р.

4.

Ініціатор розроблення Програми та її головний розробник

Відділ  економіки,  агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

Співрозробники та виконавці Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, комунальні підприємства, сільські, селищні ради (ОТГ) Попільнянського району

5.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

6.

Мета Програми

Розвиток інфраструктури до стану, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива

7.

Перелік пріоритетних завдань Програми

      підвищення організаційної спроможності виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері розробки та реалізації місцевої енергетичної політики;

     зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в закладах бюджетної сфери району;

     залучення коштів міжнародних фінансових та грантових організацій для реалізації енергоефективних проектів;

     підвищення культури споживання паливно- енергетичних ресурсів населенням району;

     зменшення споживання паливно- енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в житловому господарстві;

     зменшення споживання паливно- енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в комунальному господарстві.

8.

Основні джерела фінансування

     Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти міжнародних донорських, фінансових організацій, міжнародна технічна допомога, приватні інвестиції.

9.

Система організації контролю за виконанням програми

     Внутрішній контроль здійснюється Попільнянською районною радою, зовнішній - Попільнянською райдержадміністрацією.

2.Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма

 Енергетичний сектор України на сьогодні є проблемним сектором та точкою недружнього зовнішньополітичного тиску. Події, які відбулися в Україні у 2014 році продемонстрували реальні загрози сталому розвитку енергетики та національної економіки України в цілому.

 В боротьбі за енергетичну безпеку України вирішальна роль належить містам та районам, як місцям найбільшої концентрації споживачів паливно-енергетичних ресурсів.

 Успадкована від Радянського Союзу енергозатратна інфраструктура та відсутність упродовж останніх років структурних зрушень в енергетичному секторі стримували розвиток та енергомодернізацію житлово-комунального господарства, бюджетної сфери та транспортної інфраструктури українських населених пунктів, в тому числі і населених пунктів Попільнянського району.

 Проблема енергоємності районної інфраструктури виглядає особливо актуальною через залежність від імпортних енергоносіїв (електроенергії та природного газу) та постійне зростання тарифів на паливно-енергетичні ресурси. В умовах імпортування енергоресурсів відбувається відтік фінансових ресурсів з району у вигляді оплати кінцевими споживачами (населенням) рахунків за спожитий природний газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги.

 Подальше зростання цін на енергоресурси матиме відображення на зростання вартості житлово-комунальних послуг, відповідне зменшення реального рівня доходів та купівельну спроможність приватних домогосподарств.

 3.Головною метою програми є розвиток інфраструктури району до стану, що має нульовий баланс споживання традиційних (викопних) видів палива.

 4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 Головну мету Програми можна досягти через скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на території району та заміни традиційних видів палива на відновлювальні, альтернативні.

 Досягнення визначеної мети пропонується здійснювати шляхом:

впровадження технічних інвестиційних рішень, які сприятимуть підвищенню технологічних показників ефективного використання енергоресурсів в бюджетній сфері, комунальному та житловому господарстві;

впровадження ефективних системи управління на рівні виконавчих комітетів місцевих рад, комунальних підприємств та житлового фонду;

стимулювання населення до свідомого споживання паливно- енергетичних ресурсів.

Ресурсне забезпечення Програми на 2018-2020 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

Всього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

 8000,0

 429,0

 404,0

 13838,2

 місцевий бюджет

5 805,2

 429,0

 404,0

6638,2

державний бюджет

 7200,0

 

 

7200,0

кошти небюджетних джерел

Джерелом фінансування Програми крім коштів державного та місцевого бюджетів є інші джерела, не заборонені чинним законодавством: кредити, гранти міжнародних організацій та міжнародна технічна допомога.

 5.Строки виконання Програми

Заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2018-2020 років.

6.Основні напрями, заходи та результативні показники Програми

Для досягнення головної мети зусилля основних зацікавлених сторін мають бути спрямовані на:

підвищення організаційної спроможності виконавчих комітетів місцевих рад в сфері розробки та реалізації районної енергетичної політики;

зменшення споживання         паливно-енергетичних ресурсів, провадження         альтернативних  та      відновлювальних         джерел енергії в закладах бюджетної сфери району;

залучення коштів міжнародних фінансових та грантових організацій для реалізації енергоефективних проектів;

підвищення культури споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району;

зменшення споживання         паливно-енергетичних ресурсів, впровадження         альтернативних  та      відновлювальних         джерел енергії в житловому господарстві;

зменшення споживання         паливно-енергетичних ресурсів, впровадження         альтернативних  та      відновлювальних         джерел енергії в комунальному господарстві.

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування Програми наведені в Додатку 1. Показники результативності Програми зазначені в Додатку 2.

7.Організація виконання та контроль за виконанням Програми

Організаційне супроводження виконання Програми забезпечує відділ економіки,  агропромислового  розвитку,  містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального  господарства  Попільнянської райдержадміністрації. Виконавцями Програми визначені:          структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад  (ОТГ), комунальні підприємства району.

 Відшкодування  частини кредиту інвалідам І-ІІ групи, багатодітним сім’ям, учасникам  бойових  дій  на  сході  України – 10% від суми кредиту, але не більше  3,000 тис. грн.,  для ОСББ -15% від суми кредиту, але не більше 6,000 тисяч грн. в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів  здійснюється  відповідно до Порядку відшкодування частини кредитів, залучених інвалідами І-ІІ групи, багатодітними сім’ями, учасниками  бойових  дій  на  сході  України , ОСББ на впровадження енергоефективних заходів (Додаток 3).

Примірний договір про співробітництво викладено у Додатку 4.  

Виконавці  Програми  щоквартально   надають відділу економіки,  агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію про виконання її заходів. За результатами аналізу отриманої інформації здійснюється її узагальнення та моніторинг виконання.

Відділ  економіки,  агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання заходів Програми.

Після закінчення строку реалізації Програми відділ економіки,  агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації готує підсумковий звіт про її виконання.

Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі.

 8.Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації Програми планується, порівняно з базовим 2017 роком:

знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері на 50,0%;

                        знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами району на 25,0%;

                        диверсифікувати джерела постачання паливно-енергетичних ресурсів (збільшити частку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії) для комунальних підприємств та закладів бюджетної сфери;

                        впровадити систему управління районною енергетичною політикою та систему управління споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері;

                        знизити споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери на

                        12,0%;

знизити рівень споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів на 5,0 %.     
     Додаток 1

Основні напрями та заходи реалізації Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки

№ п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в закладах

бюджетної сфери району

1.1.

Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери району

Термомодернізація стаціонарного відділення Попільнянської центральної районної лікарні

2018 рік

 Відділ  освіти,  охорони  здоров’я,  культури,  молоді  та  спорту   райдержадміністрації, Попільнянська  селищна  рада  (ОТГ)

Державний бюджет, місцевий бюджет

 7200,0

 800,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

До 60% відсотків економії теплової енергії

Разом:

Державний бюджет, місцевий бюджет

  7200,0

 800,0

 

0,0

0,0

 

0,0 

 0,0

2. Залучення коштів міжнародних фінансових та грантових організацій для реалізації енергоефективних проектів

2.1.

Підвищити інституційну спроможність структурних підрозділів райдержадміністрації готувати проектні пропозиції на отримання позабюджетного фінансування

Підготувати порядок ініціювання, підготовки та реалізації інвестиційних енергоефективних проектів, що можуть реалізовуватися в рамках договорів з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, програм міжнародної технічної допомоги тощо

2018-2020 рік

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

0,0

0,0

0,0

Залучені додаткові позабюджетні ресурси

3. підвищення культури споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням району

3.1.

Підвищити обізнаність населення щодо малозатратних заходів з енергозбереження, заходів побутового енергозбереження та їх економічної ефективності

Розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції промоційно- інформаційного, повчального, довідкового, рекламного характеру тощо

2018-2020 роки

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації 

Місцевий бюджет

2,0

2,0

2,0

Зменшення побутового споживання паливно- енергетичних ресурсів населенням на 0,5%

Проведення днів енергії в рамках Європейського Тижня сталої енергетики

2018-2020 роки

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації 

Місцевий бюджет

2,0

2,0

2,0

Разом:

Місцевий бюджет

4,0

4,0

4,0

4. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в

житловому господарстві

4.1.

Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій багатоквартирни х житлових будинків

Реконструкція (термомодернізація)  центру  дозвілля по вул.  Незалежності,49 в с Новоселиця .

2018-2020 роки

  Попільнянська  селищна  рада    (ОТГ) 

  Місцевий бюджет

 5005,187

0,0

0,0

0,0

До 60% відсотків економії теплової енергії в

термомодернізованому будинку

4.2.

Стимулювати впровадження  енергоефективних заходів населенням

Відшкодування частини кредиту: інвалідам І-ІІ групи, багатодітним сім’ям, учасникам  бойових  дій  на  сході  України  – 10% від суми кредиту, але не більше  3000 грн., для  ОСББ -15% від суми кредиту, але не більше 6000  грн. 

2018-2020

роки

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Місцевий бюджет

60,0

75,0

85,0

Економія паливно- енергетичних ресурсів 10%-40%

4.3.

Створити ефективну

систему управління

житловим фондом

Організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків

2018-2020

роки

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації 

Місцевий бюджет

5,0

5,0

5,0

15 професійних управителів

Разом:

Державний бюджет, місцевий бюджет

7200,0

 

5070,187

 

 

 

 

80,0

 

 

 

 

90,0

5. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії в

комунальному господарстві

5.1.

Створити систему обліку та контролю за споживанням води

Оснащення вузлами обліку багатоквартирних житлових будинків

2018 рік

 Сільські,  селищні  ради  (ОТГ)

Місцевий бюджет

12,0

10,0

10,0

Придбання обладнання для виявлення необлікованих витоків води

2018 рік

  Сільські,  селищні  ради  (ОТГ)

Місцевий бюджет

150,0

0,0

0,0

 

5.2.

Покращити якість надання послуг з водопостачання та

водовідведення, зменшити залежність КП «Гарант» від зовнішніх енергоресурсів

Реконструкція та модернізація системи водопостачання та водовідведення селища Попільня

2018-2020 роки

Попільнянська селищна рада (ОТГ)

Місцевий бюджет

200,0

300,0

300,0

Економія

електроенергії

35%

5,3

Оснащення вузлами обліку артезіанських свердловин систем водопостачання комунальних підприємств

Встановлення вузлів обліку води в комунальних підприємствах

КП «Гарант» 

 КП «Корнин»

КП «Андрушки»

КП «Паволоч»

КП «Жовтневе»

2018-2020 роки

Попільнянська селищна рада (ОТГ)

Корнинська селищна рада(ОТГ)

Андрушківська сільська  рада(ОТГ)

Паволоцька сільська  рада

 Квітнева  сільська  рада (ОТГ)

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

15,0

10,0

10,0

5,0

10,0

20,0

0,0

0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

Державний бюджет

Місцевий бюджет

412,0

345,0

310,0

ВСЬОГО

Державний бюджет

Місцевий бюджет

  7200,0

 6286,187

 429,0

 404,0

 

 Додаток 2

Показники результативності Програми підвищення енергоефективності  Попільняського району на 2018-2020 роки

п/п

Назва показника

Вихідні дані на 2018 рік

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

Показники витрат

1.

Обсяг коштів, що вкладені в комплексну термомодернізацію об’єктів бюджетної сфери, тис. грн.

 8000,0

 8000,0

0,0 

0,0 

2.

Обсяг коштів, що вкладені в комплексну термомодернізацію житлового господарства, тис. грн.

0,0

0,0

0,0 

0,0 

3.

Обсяг коштів, що вкладені в розвиток системи теплопостачання, тис. грн.

 0,0

 0,0

 5,0

4.

Обсяг коштів, що вкладені в розвиток системи водопостачання та водовідведення, тис. грн.

 1067,0

412,0

345,0

310,0

Показники продукту

1.

Кількість організованих та проведених навчальних заходів, од.

0

2

2

2

2.

Кількість комплексно термомодернізованих об’єктів бюджетної сфери, од.

0

 1

0,0

0,0

3.

Кількість комплексно термомодернізованих багатоквартирних житлових будинки, од.

0,0

0,0

 0,0

Показники ефективності

1.

Середня вартість комплексної термом'одернізації об’єктів бюджетної сфери, тис. грн.

0

 8000,0

 0,0

 0,0

2.

Середня вартість комплексної термомодернізації багато квартирних житлових будинків, тис. грн.

0

0,0

0,0

0,0

Показники якості

1.

Кількість підтриманих донорами та кредиторами проектів, шт.

2

2

2.

Зниження споживання паливно- енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери, %

38

20

15

15

3.

Зниження споживання паливно- енергетичних ресурсів комунальними  підприємствами  району %

5

10

10

5

4.

Зниження  рівня  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  населенням %

5

5

5

5

5.

Додаток 3

 

Порядок відшкодування частини кредитів, залучених  інвалідами І-ІІ груп, багатодітними сім’ями, учасниками бойових  дій  на  сході  України,  ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому  бюджеті на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-фінансових установах, що надаються інвалідам І-ІІ групи, багатодітним сім’ям, учасникам бойових  дій  на  сході  України, ОСББ (далі – Позичальники) на впровадження енергозберігаючих заходів.

 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідно виконавцем Програми є Попільнянська районна рада.

 3. Бюджетні кошти використовуються за Програмою підвищення енергоефективності Попільнянського  району  на 2018-2020 роки та Договором  про співробітництво.

 4. Відшкодування частини кредиту з місцевого бюджету здійснюється  лише на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».

5. Для відшкодування частини кредиту Позичальникам уповноважені кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів щомісяця до 10 числа наступного періоду зведені реєстри Позичальників, які мають право на отримання відшкодування, на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Exсel за формою згідно з додатками 1, 2.

6. Відшкодування частини кредиту здійснюється головним розпорядником щомісяця до 25 числа згідно із зведеними реєстрами Позичальників.

Кошти місцевого  бюджету не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

 7. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

                                                                                              Додаток 4 

  Примірний договір №____

                                         про співробітництво

смт Попільня                                     ___   __________201_ року

 Відділ  економіки,  агропромислового  розвитку, містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального  господарства (далі – Головний розпорядник), в особі  начальника  відділу    __________, який діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення Попільнянської районної ради від ______ № _____ « Про затвердження програми    від _________ з однієї сторони, та ________________ (далі – Кредитно-фінансова установа (ПАТ „Державний ощадний банк України”, ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, ПАТ акціонерний банк “Укргазбанк”), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Головного розпорядника і Кредитно-фінансової установи (далі – Сторони) у процесі відшкодування Головним розпорядником частини кредиту, отриманого інвалідами І-ІІ групи, багатодітним сім’ями, учасникам  бойових  дій  на  сході  України, ОСББ (далі – Позичальники) у Кредитно-фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки» (далі – Програма) у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи та чинного законодавства України.

1.3. Кредити надаються у національній валюті.

1.4. Відшкодування Позичальникам частини кредиту здійснюється відповідно до Порядку відшкодування частини кредитів, залучених інвалідами І-ІІ групи, багатодітними сім’ями, учасниками бойових  дій  на  сході  України , ОСББ  (додаток 3 до Програми).

1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого Позичальниками у Кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями), (далі – кредит на впровадження енергозберігаючих заходів) у таких розмірах, а саме:

  Інвалідам  І-ІІ груп, багатодітним сім’ям, учасникам  бойових  дій  на  сході  України – 10% від суми кредиту, але не більше  3,0 тис. грн. за одним кредитним договором.

ОСББ у розмірі 15% від суми кредиту, але не більше 6,0 тис. грн. за одним кредитним договором.

 2. Основні завдання Сторін

Для досягнення цілей за цим договором сторони зобов'язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати у Кредитно-фінансовій установі кредит на впровадження енергозберігаючих заходів та скористатися правом на відшкодування його частини відповідно до умов Програми;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори.

3. Обов'язки і права Кредитно фінансової установи

3.1. Обов’язки:

3.1.1. Надавати Позичальникам кредити на впровадження енергозберігаючих заходів у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи та чинним законодавством України.

3.1.2. Формувати зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів за формою згідно з додатками 1, 2.

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника про дублювання Позичальників, що є учасниками Програми, у зведених реєстрах Позичальників інших Кредитно-фінансових установ, формувати уточнені зведені реєстри Позичальників.

3.1.3. Визначати по кожному Позичальнику окремо суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором, виходячи з умов визначених у Програмі і передбачених у п. 1.3 цього договору, та відображати її у зведених реєстрах Позичальників, що надаються Головному розпоряднику.

3.1.4. Щомісяця не пізніше 10 числа подавати Головному розпоряднику зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Exсel.

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника про дублювання Позичальників у зведених реєстрах Позичальників, поданих іншими Кредитно-фінансовими установами, що є учасниками Програми, подавати Головному розпоряднику не пізніше 2-х робочих днів з дня його отримання уточнені зведені реєстри Позичальників.

3.1.5. Формувати та зберігати у Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит на впровадження енергозберігаючих заходів у Кредитно-фінансовій установі, пакет документів, згідно з переліками, визначеними у додатках 3, 4 до цього договору, та внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

3.1.6. Перераховувати отримані від   Головного розпорядника  кошти, призначені для відшкодування Позичальникам частини отриманого кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, на їх поточні рахунки в ________ (назва Кредитно-фінансової установи) відповідно до умов цього договору.

3.1.7. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою  підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки».

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Права:

3.2.1. Відмовляти Позичальникові у наданні кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів у разі невідповідності Позичальника вимогам, встановлених внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

3.2.2. Прийняття кредитним комітетом (колегіальним органом) Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

4. Обов'язки і права   Розпорядника

4.1. Обов’язки:

4.1.1. Приймати подані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників та перевіряти на предмет дублювання Позичальників у зведених реєстрах, поданих іншими Кредитно-фінансовими установами, що є учасниками Програми.

4.1.2. Згідно з результатами перевірки, у разі встановлення дублювання Позичальників у зведених реєстрах інших Кредитно-фінансових установ, що є учасниками Програми, повідомити Кредитно-фінансову установу про необхідність подання уточнених зведених реєстрів Позичальників.

4.1.3. Щомісячно, не пізніше 25 числа, перераховувати на рахунок Кредитно-фінансової установи (№____________) у межах асигнувань, передбачених в місцевому  бюджеті на відповідний рік, кошти для відшкодування частини кредиту відповідно до зведених реєстрів Позичальників (уточнених зведених реєстрів Позичальників).

4.1.4. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання сторонами умов цього договору, за 3 робочих дні до набрання ними чинності.

4.1.5. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємниці Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.

4.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

         4.2. Права:

4.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором.

4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього договору у частині своєчасного надання зведених реєстрів Позичальників (уточнених зведених реєстрів Позичальників) та повноти заповнення їх реквізитів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань за цим договором відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього договору.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів, у зведені реєстри Позичальників.

5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів з місцевого бюджету для відшкодування Позичальникам частини кредиту у рамках Програми та неперерахування коштів у разі перевищення суми для відшкодування ліміту асигнувань, передбаченого в обласному бюджеті на відповідний рік.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами Позичальників (уточненими зведеними реєстрами Позичальників).

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо ця причина невиконання не контролюється невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії і таке інше, але не обмежується ними.

6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору, відповідно до чинного законодавста.

                                  7. Строк та умови дії договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання ними зобов’язань за цим договором.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткових угод лише за згодою сторін, а також у разі внесення змін до Програми.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.4. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору, сторони будуть намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

         7.5. Цей договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

         7.6. Якщо інше прямо не пердбачено цим договором і Програмою або чинним законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору.

8. Місцезнаходження та реквізити сторін

Кредитно-фінансова установа                     Відділ  економіки, агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури   та  ЖКГ   РДА

 Додаток 3                                                                        

                                                                                                                    до договору

                                                                                                                    про співробітництво

                                                                                                                    №______

                                                                                                                    від ____  ______201  року

 

Перелік документів

для інвалідів І-ІІ групи, багатодітних сімей, учасників бойових дій на сході України

(зберігається у Кредитно-фінансовій установі)

 

1. Паспорт позичальника (копія засвідчена Позичальником).

2. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку.

3. Довідка,що засвідчує статус учасника бойових дій на сході України.

4. Кредитний договір.

5. Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

копія договору купівлі-продажу товару для проведення енергозберігаючого заходу (за умови його укладення);

рахунок (рахунок-фактура) на оплату придбання товару для проведення енергозберігаючого заходу;

документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів Продавцю (копія меморіального ордеру про перерахування коштів);

документи, які підтверджують передачу товару Позичальнику (видаткова накладна тощо).

 

Кредитно-фінансова установа

 

Філія - __________________

(повне найменування філії Банку)

 

____________ ПІБ

 

 

 

                                

Відділ економіки, агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  _____________________________________

_________________,

р/р _________ в ____________________

 

Код банку _______,

код ЄДРПОУ _____________.

 

Начальник відділу

               __________________ ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток 4

                                                                                      до договору

                                                                                      про співробітництво     

                                                                                     №______

                                                                                      від ____    ______    201  року

 

Перелік документів для ОСББ

які необхідні для відшкодування частини кредиту

(зберігаються у Кредитно-фінансовій установі)

 

1. Статут ОСББ

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу.

3. Актуальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівника (ОСББ) на посаду.

5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб (ОСББ), які мають право підпису відповідних договорів та /або  документів, що подаються у банк, засновників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.

6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів, спостережної ради, правління) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.

7. Кредитний договір.

8. Документи, що підтверджують цільове використання:

рахунки-фактури;

договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату  коштів за придбаний товар або виконання робіт ( копія);

документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

акт прийому-передачі товару / акт про надання послуг або накладна на товар.

 

Кредитно-фінансова установа

 

  __________________

(повне найменування філії Банку)

Зазначаються:

банківські реквізити та місцезнаходження банку/філії банку

 

 

 

Керівник кредитно-фінансової установи

 

________________  ПІБ

 

Відділ економіки,  агропромислового  розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  __________

_________________,

р/р _________ в  ____________________

 

Код банку _______,

код ЄДРПОУ _____________.

 

           Начальник відділу

 

__________________ ПІБ

 


 ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                              ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                                                                                                                 Відділ економіки,  агропромислового                                                                                                                                                                                                                                       розвитку,  містобудування,                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                    архітектури  та  ЖКГ   РДА

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 1

до договору про співробітництво

                                                                                                                                                                                                                                    №______________________

                                                                                                                                                                                                                                      від ____   __________201_ р.                     

                                                                                                                                Зведений реєстр № ________

                                            позичальників ( інвалідів І-ІІ групи,багатодітних сімей, учасників бойових дій на сході України), які отримали кредит у ________________,

                                                        згідно з Програмою підвищення енергоефективності Попільнняського району на 2018-2020 за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (місяць)

                                          Реквізити  кредитно–фінансової установи:

                                           __________________

                                          _________________

№ з/п

Прізвище, ім’я та 

по батькові

Місце реєстрації позичальника

(район, місто)

Реєстраційний № облікової картки платника податків

№ і дата довідки про участь в АТО

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту,

грн.

Розмір

компенсації,

%

Сума

компенсації,

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

                    Кредитно-фінансова установа:

 

            “____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

              М.П.                                                                                                                              (Керівник, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)


           ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                    ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа                                                                                                                                    Відділ економіки,  агропромислоааавого

                                                                                                                                                                     розвитку,  містобудування,

                                                                                                                                                                  архітектури  та  ЖКГ   РДА

    

                                                                                                                                                                                         ______________      

                                                                                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                                                                                                             до  договору

                                                                                                                                                                                             про співробітництво

                                                                                                                                                                                             №______________________

                                                                                                                                                                                             від ____  __________201_ р.

                     

                                                                                                Зведений реєстр № ________

                                                                             позичальників ( ОСББ),  які отримали кредит у ________________,

                             згідно з Програмою підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                                                                                                                                          (місяць)

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

 

№ з/п

Назва ОСББ, ЖБК

Юридична адреса позичальника

(район, місто)

Код ЄДРПОУ

Ціль кредиту

Номер  і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту,

грн.

Розмір

компенса-ції,

%

Сума

компенса-ції,

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                              (Керівник, прізвище та ініціали)   

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 20 сесія VII скликання 15.12.2017 356 Про Програму підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2018-2020 роки