Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

345 Про Районну комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцята сесія                                                                                       VІІ скликання

 від 15.12.2017       № 345

Про Районну комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян
на 2018-2022 роки

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю згідно з Конвенцією про права інвалідів, забезпечення реалізації ними прав і задоволення потреб нарівні з іншими громадянами в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя, ефективного вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення соціального захисту інших малозабезпечених верств  населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки (додається).

2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів Програми у визначених обсягах.

3. Рекомендувати сільським радам розробити та затвердити на сесіях рад відповідні програми.

4. Контроль за виконанням районної комплексної програми покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                                                 П.А. Боровський

 

Додаток
до рішення районної ради
від 15.12.2017 № 345

Районна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки

   Розділ  І Загальна характеристика Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

 

5

Відповідальний виконавець
Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

 

6

Учасники Програми

Управління та відділи райдержадміністрації,  виконкоми сільських та селищних рад

7

Терміни реалізації Програми

2018 – 2022 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 Районний,  бюджети громад

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

         625,0 тис. грн

9.1

В тому числі бюджетних коштів

         625,0 тис.грн

 

-з них коштів районного бюджету

         625,0 тис. грн.

10

Основні джерела фінансування
Програми

Бюджетні і позабюджетні кошти

Розділ ІІ

 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми                         

  При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 - реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість людей з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;

 - доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги та підтримки;

 - необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

 Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції людей з інвалідністю, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту – повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженою фізичною можливістю, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації.

 Районна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки (далі Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів  органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

 В районі у даний час проживає 1069 ветеранів війни, в тому числі 57 інвалідів війни, 403 учасника бойових дій, 589  учасників війни, 92 особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 489 інвалідів різних груп і категорій, в тому числі 141 дитина - інвалід.

 Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321,  у 2017 році в район надійшло 34 крісла колісних та 30 засобів для ходіння (палиць та милиць), 148 ортопедичних виробів (взуття,  устілки). 35 інших технічних засобів реабілітації, які видані особам з інвалідністю, що проживають  на території району. 

 53 ветерани війни та інвалідів різних груп і категорій забезпечено  санаторно-курортними путівками.

З метою надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг в області в системі соціального захисту населення створено 7 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам в районі надає соціальні послуги територіальний центр.

Функціонує Ходорківський психоневрологічний будинок-інтернат, у якому перебуває на повному державному утриманні 226 непрацездатних громадян, які потребують постійного стороннього догляду та цілодобової  медичної допомоги.

 Організовано залучення спонсорів, меценатів, благодійних фондів, підприємств різних форм власності, релігійних конфесій для вирішення проблем людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, яким надається натуральна та грошова допомога.

 За їх участю в районі щорічно відзначаються Міжнародні дні людей похилого віку та інвалідів,  Святого Миколая для дітей з інвалідністю.

 Разом з тим, необхідно визначити проблемні напрямки, які сьогодні існують при вирішенні питань щодо осіб з інвалідністю,  ветеранів війни і праці та інших малозабезпечених громадян,  на розгляд яких необхідно спрямувати діяльність управлінь та відділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів  сільських та селищних рад.

                                            Розділ ІІІ  Мета  Програми

            Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпечених громадян, які проживають на території бюджетоутворюючих населених пунктів району, та населених пунктів об’єднаних територіальних громад, подальше формування комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень органів виконавчої влади, об’єктів соціального та громадського призначення, транспортної інфраструктури тощо.

 Розділ  ІV   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

 Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного і сільських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад та залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 Щорічно при формуванні районного бюджету планується передбачити, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів районної комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки.

                                          Розділ  V Завдання Програми

 Завданнями Програми є:

 - вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування людей з інвалідністю та малозабезпечених громадян, які проживають на території бюджетоутворюючих населених пунктів району у разі використання фінансових ресурсів районного бюджету та населених пунктах об’єднаних територіальних громад у разі використання коштів бюджетів громад;

  - здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень;

 - надання адресної  підтримки незахищеним верствам населення;

 залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій;

 - підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю;

 - створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями.

                                                        Розділ  VІ Напрями діяльності і заходи Програми

з/п
Перелік заходів програми
Термін виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Фінансування, усього
Орієнтовані обсяги фінансування по етапах (тис.грн.)
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальнорайонні заходи
1.
Проводити   заходи з нагоди дня ветерана та  людей похилого віку
Жовтень 2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр, виконкоми сільських рад
 
 
Районний бюджет
 
У межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Проводити заходи з нагоди дня інвалідів
Грудень 2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації,  виконкоми сільських рад
 
 
 
Районний бюджет
 
У межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
3.
Проводити заходи до дня Святого Миколая для дітей-інвалідів
 
Грудень 2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення відділи та управління райдержадміністрації,
відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей, виконкоми сільських рад
Районний бюджет
 
 
50,0
 
 
 
10,0
 
 
10,0
 
 
10,0
 
 
10,0
 
 
10,0
4.
Проводити заходи з нагоди  річниць аварії на Чорнобильській АЕС
Квітень   2018 -2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райлдержадміністрації, відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських рад
Районний бюджет
У межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
 
Соціальний захист осіб з інвалідністю,  пенсіонерів,
 ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян
1.
Забезпечити підтримку в актуальному стані автоматизованого реєстру баз даних ЄДАРП, в тому числі  з категорії інвалідів, які мають право на пільги
Постійно
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
2.
Забезпечити підтримку в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем інвалідності
Постійно
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
3.
Забезпечити поліпшення медичного та соціального обслуговування ветеранів війни
Постійно
Відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Державний, обласний , районний
бюджети
В межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
4.
Сприяти навчанню та працевлаштуванню  випускників навчальних закладів, які мають обмежені можливості
2018-2022 роки
Районний центр зайнятості,  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських рад
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
5.
Сприяти повному забезпеченню фінансування видатків на виплату компенсаційних витрат на транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам війни
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального   захисту інвалідів
Державний,  обласний бюджети
*
*
*
*
*
*
6.
Сприяти повному забезпеченню фінансування видатків на виплату на оздоровлення, надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального   захисту інвалідів
Державний бюджет
*
*
*
*
*
*
7.
Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю для визначення потреби в наданні необхідної допомоги  та забезпеченні належного соціального  обслуговування цієї категорії громадян
2018-2022 роки
 Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр, виконкоми сільських рад
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
8.
Здійснювати забезпечення відповідно до медичних
показників засобами
пересування, реабілітації, протезними виробами
осіб з інвалідністю,які  перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
 
Державний бюджет
*
*
*
*
*
*
9.
Сприяти проведенню тематичних просвітницько-інформаційних, культурно-творчих заходів для осіб з інвалідністю
2018-2022 роки
Відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
10.
Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей-інвалідів у виборі професій, здобуття професійної освіти, підготовці їх до самостійного життя
2018-2022 роки
Відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації. управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
11.
Надавати одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, особам з інвлідністю та пенсіонерам на вирішення матеріально-побутових проблем
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райержадміністрації,
Районний
бюджет
 
50,0
 
10.0
 
 
10.0
 
10.0
 
 
10.0
 
10.0
12.
Забезпечувативиконання бюджетної програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів»
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Державний бюджет
У межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
13.
Здійснювати  обмін інформацією між обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, районним центром зайнятості та управлінням праці та соціального захисту населення щодо підприємств, яким доведено нормативи робочих місць для  працевлаштування інвалідів, наявних вакансій та кількості  інвалідів, які бажають працевлаштуватись
2018-2022 роки
Обласне відділення Фонду соціального   захисту інвалідів, районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення       райдержадміністрації,
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
14
Здійснювати фінансування пільг інвалідам по зору I та II груп інвалідності
 
 
2018-2022 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
 
Районний бюджет, бюджети громад
 
 
250,0
 
 
 
50,0
 
 
50,0
 
 
 
50,0
 
 
 
50,0
 
 
 
50,0
 
Державна підтримка професійної, трудової реабілітації
осіб з  інвалідністю та розвитку підприємств, заснованих
громадськими організаціями інвалідів
 
1.
Підтримувати районну організацію  ветеранів війни та праці на проведення заходів та статутної діяльності
2018-2022
 роки
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Районний бюджет, бюджети громад
 
 
 
275,0
 
 
 
 
55,0
 
 
 
55,0
 
 
 
55,0
 
 
 
55,0
 
 
 
55,0
2.
Забезпечити створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецької та творчої діяльності
Постійно
Відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального   захисту інвалідів, районний центр зайнятості. територіальний центр
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
Безперешкодний доступ
 
1.
Здійснювати  заходи, спрямовані на підтримку осіб з інвалідністю, створення сприятливих умов для їх  інтеграції в суспільство, безперешкодного доступу до будинків і приміщень органів місцевого самоврядування, об’єктів соціально, громадського, житлового призначень та транспортної інфраструктури
Постійно
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації,   виконкоми сільських рад
Бюджети сіільських  рад
-
-
-
-
-
-
2.
Забезпечити діяльність при
райдержадміністрації
«комітету доступності» за участю представників громадських організацій інвалідів
 
Постійно
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
3.
Установити жорсткий контроль за врахуванням при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури та охорони здоров’я, навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями
Постійно
Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, державний архітектурно-будівельний контроль,    виконкоми сільських та селищних рад
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
4.
Забезпечувати  виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях платного паркування транспортних засобів  - не менше            10 відсотків загальної кількості місць
Постійно
Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  управління праці та      соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми  сільських та селищних рад
 
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-
5.
Удосконалити навчально-матеріальну базу загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю
Постійно
 
Відділ освіти охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації , управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації , виконкоми сільських рад
Державний, обласний, районний,  бюджети, бюджети сільських рад
В межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
7.
ЗЗабезпечити ззапровадження ппри погодженні ппроектної ддокументації    ввидачі технічнних умов, прийймання в еексплуатацію ооб’єктів дорожнньої інфраструкктури контролю за створенням ббезпечних умов для людей з ііінвалідністю
Постійно
Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації виконкоми сільських   та селищних рад
Не потребує фінансування
-
-
-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * - в межах виділених асигнувань.

 Розділ  VІІ Система управління та контролю за ходом виконання Програми

          Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

          Відділам райдержадміністрації, сільським радам інформацію про виконання Програми направляти  управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щорічно до 1 лютого включно до 2022 року.

          Узагальнену інформацію подавати районній раді щорічно до 20 лютого включно до 2023 року.     

 

 Заступник голови ради                                                           О.А. Корпан 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 20 сесія VII скликання 15.12.2017 345 Про Районну комплексну програму соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян на 2018-2022 роки