Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

355 Про Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2018 рік

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцята сесія                                                                                  VІІ скликання

від  15.12.2017   № 355

 Про Програму фінансового забезпечення
функціонування Попільнянської районної
державної адміністрації для виконання
та реалізації повноважень, делегованих
Попільнянською районною радою на
2018 рік

          Відповідно до ст.ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2018 рік (додається).

2. Управлінню фінансів районної державної адміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.

3. Відповідальним виконавцем Програми, головним розпорядником коштів визначити Попільнянську районну державну адміністрацію, а по структурним підрозділам головним розпорядником коштів визначити управління фінансів райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

  

Голова ради                                                                                  П. А. Боровський                  

 

Додаток
до рішення районної ради
від 15.12.2017 № 355

ПРОГРАМА
фінансового забезпечення функціонування
Попільнянської районної державної адміністрації для виконання
та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2018 рік

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Програма фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2018рік створена у відповідності до статей 11, 19, статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм»; від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» враховуючи зміни і доповнення, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 835.

 Якщо розглянути вертикальний зріз державного управління на рівні району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

 Взаємовідносини між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.

 Районна державна адміністрація контролює виконання делегованих повноважень  сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.

 Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

 Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи  місцевих рад, виконання радами делегованих повноважень органів виконавчої влади, надаються зразки форм, бланків та інше. Постійно здійснюється розсилка по сільських радах нових документів, нормативно-правових актів, змін до чинного законодавства України.

 Організовується навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: секретарів, бухгалтерів рад, сільських голів з різних питань, необхідних у роботі.

 Виконання даних заходів потребує певних матеріальних витрат.  Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки, компенсації витрат на заробітну плату та утримання (обслуговування) приміщень  вкрай недостатнє.

 Забезпечення потреби в коштах на утримання Попільнянської райдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2018 рік здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету.

 Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих їй Попільнянською районною радою на 2018 рік наведена в додатку 1.

 2. Мета Програми

 Метою Програми є:

 забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;

 проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

 фінансування видатків на забезпечення частково матеріально-технічного, організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

 3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

 У результаті виконання заходів Програми, співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

 Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:

 здійсненню ефективності управлінської діяльності;

підвищенню степеня прозорості та ефективності управлінської діяльності;

удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

 Цільові групи Програми:

 працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

сільські, районна ради та сільські і селищні ради об’єднаних територіальних громад.

 Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. В діяльності суб’єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво-необхідних проблем.

 Згідно ст. 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету.

 Виконання заходів Програми фінансується із районного бюджету в сумі 2358710грн. Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 1.

 У результаті виконання програми буде забезпечено здійснення виконання Попільнянською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Попільнянською районною радою.

 4. Перелік завдань і заходів Програми та результати виконання

 До завдань Програми відносяться:

 вдосконалення системи інформування громадян;

посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.

 Заходи Програми:

 проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;

підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу Попільнянського району в друкованих виданнях, веб-сайті;

проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;

розробка та підготовка інформативних стендів інвестиційного та економічного потенціалу Попільнянського району для участі у виставкових заходах;

участь у сходах жителів населених пунктів.

 Результативні показники:

 активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;

удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.

 5. Напрями діяльності та заходи Програми

 Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 2 до Програми.

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи, апарат райдержадміністрації, які щокварталу інформують про результати виконання постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і місцевого самоврядування, правопорядку та прав людини.

 Голова районної державної адміністрації здійснює контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.

 З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради.

  

Заступник голови ради                                                                О.А. Корпан


Додаток 1
до Програми фінансового забезпечення функціонування
Попільнянської районної державної адміністрації для
виконання та реалізації повноважень, делегованих
Попільнянською районною радою на 2018 рік

 РОЗШИФРОВКА
до програми фінансового забезпечення
функціонування Попільнянської РДА для виконання
та реалізації повноважень, делегованих
Попільнянською районною радою на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                                грн.

КЕКВ

Апарат РДА

Відділи РДА

РАЗОМ

1

                    2

3

4

5

2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Придбання паперу, папок, принтерів,картриджів, файлів, книги обліку, моніторів, телефонні  апарати, стелажне обладнання, архівні картонажі, флешки, бензин, підписка періодичної преси, ручки,  скоби, захищені носії цифрових підписів

106800

72650

179450

2240

Інші послуги

(крім комунальних)

Послуги зв’язку, поточний ремонт обладнання,переоформлення автомобілів,страховка автомобілів,поточний ремонт автомобілів,поточний ремонт оргтехніки,обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, обслуговування адмінбудинку, оплата за телекомунікаційні послуги,антивірусне програмне забезпечення, програмного забезпечення, заправка картриджів.

107400

197460

304860

2111

Заробітна плата

400000

1100000

1500000

2120

Нарахування на заробітну плату

88000

242000

330000

2800

Інші поточні  видатки(оплата судового  збору, штрафів, пені)

44400

-

44400

ВСЬОГО

 

746600

1612110

2358710

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Програми фінансового забезпечення функціонування
Попільнянської районної державної адміністрації для
виконання та реалізації повноважень, делегованих
Попільнянською районною радою на 2018 рік

 Напрямки діяльності та заходи Програми фінансового забезпечення функціонування
Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень,
делегованих Попільнянською районною радою на 2018 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

1.

Забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

2018 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Активізується діяльність сільських голів та депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування

 

 

Розробка нормативних документів, виконання листів, доручень

2018 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню Законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, розпоряджень голови ОДА, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

 

 

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо

2018рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Вивчення економічного та соціального стану територіальних громад

 

 

Надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських рад району на колегіях, семінарах та нарадах

2018 рік

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

Покращення соціального захисту громадян, посилення боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів

 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 20 сесія VII скликання 15.12.2017 355 Про Програму фінансового забезпечення функціонування Попільнянської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Попільнянською районною радою на 2018 рік