Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

346 Про районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Двадцята  сесія                                                                     VІІ скликання

від 15.12.2017             № 346

 Про районну цільову соціальну
Програму забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб
з їх числа на 2018-2022 роки

 Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018- 2022 роки (додається).

 2. Контроль за виконанням Програми покласти па постійну комісію ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

  

Голова ради                                                                  П.А. Боровський

 

Додаток
до рішення районної ради
від 15.12.2017 № 346

   РАЙОННА  ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

1. Загальна характеристика районної цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 « Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», рішення обласної ради  від 02.11.2017 №776

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники Програми

Сільські ради

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Районна державна адміністрація 

 

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  виконкоми сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2022

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти  обласного, районного сільських бюджети

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.: у тому числі:

-

9.1.

коштів державного бюджету

-

 

коштів обласного бюджету

-

 

коштів районного бюджету

 

 

Інші джерела фінансування

-

 2 Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Станом на 20.11.2017 року в районі на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 105 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 75 дітей перебуває під опікою та піклуванням громадян, 18 дитини виховуються дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах області та за її межами перебуває 12  дітей вищезазначеної категорії.

 Із загальної кількості  дітей зазначеної категорії, 6 дітей  взагалі не мають житла.

 2 дітей даної категорії  проживали на території сіл,  які на сьогоднішній  день не ввійшли до ОТГ, в 2019 році досягнуть 18 річного віку та мають перебувати на квартирному соціальному обліку.

 Програма передбачає також вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3. Мета Програми

Метою програми є  вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 4. Шляхи і засоби розв`язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання  Програми

         Шляхами і засобами розв`язання проблем є:

 1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  4. Вивчення питання щодо необхідності  забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

 5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

 6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

                                Ресурсне забезпечення Програми

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного, сільських бюджетів.

 Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повернуться з навчальних закладів, інтернатів, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, досягнуть повноліття за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживанні стані, прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, затвердженим наказом Державного комітету України будівництва та архітектури від 27.09.2005 року № 174, норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України
тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

      -

-

-

-

-

 

у тому числі: обласний бюджет,

тис. грн

 

 

 

 

 

 

районні, міські, селищні, сільські, бюджети,

тис. грн

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 
Порядок Використання коштів обласного, районних та сільських  бюджетів     на реалізацію Програми
1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному, районному та сільських бюджетах на виконання заходів Програми.
 2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету по субвенції місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – субвенція) є служба у справах дітей облдержадміністрації.
3.Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється, як правило, не більше 50% обсягів фінансування для придбання або здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла. 
 4.Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з відповідних бюджетів в межах затверджених обсягів.
 5.Відповідно до Програми розпорядники коштів районних, сільських бюджетів визначаються рішеннями відповідних місцевих рад (за згодою). 
 6. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми;

2) здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на праві власності, до якого вони будуть повертатися після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми.

 7. При купівлі житла враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

 8. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень субвенції між районними, міськими, селищними, сільськими бюджетами формує служба у справах дітей обласної державної адміністрації на підставі пропозицій відповідних райдержадміністрацій, виконкомів міських, селищних, сільських рад.

 9. Під час реалізації завдань Програми враховувати, що за рішеннями відповідної районної ради субвенція може передаватися бюджетам сіл.

 10.Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення відповідних органів місцевого самоврядування (за згодою) для подальшого надання його у користування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку в цих органах у встановленому законом порядку.

 11. Інформація щодо обсягу необхідних видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядниками коштів районних, міських, селищних, сільських бюджетів до служби у справах дітей облдержадміністрації до 20 числа відповідного місяця.

 12.Отримані районним, сільськими бюджетами субвенції перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів, відкриті в органах державної казначейської служби.

13. Розпорядники коштів у межах фактичних надходжень беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за рахунок коштів субвенції відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Операції, пов’язані з використанням коштів обласного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881.

 14. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

 15. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до обласного бюджету у порядку встановленому чинним законодавством.

 16. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав дітей.

 17. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів Програми в установленому законодавством порядку.

 18. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть розпорядники коштів згідно з чинним законодавством.

 19. Контроль за цільовим та ефективне використання коштів обласного, районного та сільського бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.

 Показники продукту Програми

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання програ-ми,

тис. грн

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

Кількість осіб

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Кількість осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в т.ч.:

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання

2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом

2018-2022

Районна державна адміністрація, виконкоми, сільських рад

Фінансування не потребує

Захист майнових прав дітей

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

2018-2022

Районна державна адміністрація, виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2018-2022

Районна  державна адміністрація, виконкоми, сільських рад

Фінансування не потребує

Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту

5) Капітальний ремонт чи рекон-струкція  житла, що перебуває у власно-сті дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Районна  державна адміністрація, виконкоми сільських рад

Обласний бюджет

Приведення у належний стан житла, яке перебувало у непридатному для проживання стані

Бюджети районний, сільських рад

 

 

 

 

2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення

1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страції, , виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом

2) Ведення соціаль-ного квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза черго-ве  отримання житла із житлового фонду соціального призначення

2018-2022

Виконкоми   сільських рад

Фінансування не потребує

Облік осіб, які потребують забезпечення житлом

3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік

2018-2022

Служби у справах дітей райдержадміні-страції, виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Зарахування на соціальний квартирний облік

4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

Обласний бюджет

Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом

Бюджети районний, сільських рад

5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Виконкоми   сільських рад

Фінансування не потребує

Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

4. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування жит-лом є тільки у них

2018-2022

Районна  державна адміністрація, виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Забезпечення житлом на праві власності

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьків-ського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадком-цем житла чи майна

2018-2022

Районна  державна адміністрація, виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Захист житлових та майнових прав дітей

3) Взяття дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2018-2022

Виконкоми сільських рад

Фінансування не потребує

Всього по Програмі:

 

 

 

 

 

 

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.
Контроль за дотриманням житлових прав  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють органи опіки та піклування районної державної адміністрацій та  сільських рад.
 Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 1 лютого, наступного за звітним,  надаватиме інформацію голові райдержадміністрації та голові районної ради  про хід виконання Програми.

 

 

Заступник голови ради                                                                    О.А. Корпан

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 20 сесія VII скликання 15.12.2017 346 Про районну цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки