Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

18 Про делегування повноважень районній державній адміністрації

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 Друга сесія                                                                        VІІ скликання

від 04.12.2015 № 18

 Про делегування повноважень
районній державній адміністрації

      Відповідно до ст. 43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

 ВИРІШИЛА:

     Делегувати районній державній адміністрації такі повноваження:

1. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, делегованих радою державній адміністрації, забезпечення виконання рішень ради.

2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту районного бюджету.

5. Сприяння інвестиційній діяльності на території району.

6. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи.

8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.

9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

10. Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, природних заповідників місцевого значення.

11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними радами.

12. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.

13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді.

14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами „сезону тиші“ з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

15. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

16. Координація діяльності місцевих землевпорядних органів.

17. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

 

 Голова ради                                                                            П.А. Боровський

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 2 сесія VIІ скликання 18 Про делегування повноважень районній державній адміністрації