Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

316 Про затвердження Районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2018 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія                                                                     VІІ скликання

від 11.08.2017        № 316

Про затвердження Районної
програми протидії захворюванню
на туберкульоз на 2017-2018 роки

 Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, районна рада

  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Районну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2018 роки (додається).

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) забезпечити фінансування заходів Програми у визначених обсягах.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

 Голова ради                                                                             П.А. Боровський

 

Додаток
до рішення районної ради
від 11.08.2017 № 317

РАЙОННА ПРОГРАМА
ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
на 2017-2018 роки

1. Загальна характеристика районної  Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 -2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

    Закон України від 05.07. 2001       року № 2586-ІІI „Про протидію захворюванню на туберкульоз”,

Закон України вiд 22.03.2012 № 4565-VI «Про внесення змiн до Закону України «Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз» та iнших законодавчих актiв України

3.

Розробник Програми

Відділ освіти,охорони здоров’я,культури,молоді та спорту  районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Програми

Відділ освіти,охорони здоров’я,культури,молоді та спорту  районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

 Відділ освіти,охорони здоров’я,культури,молоді та спорту  районної державної адміністрації,

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД, сільські, селищні ради

(ОТГ)

6.

Період реалізації Програми

 

2017-2018 роки

7.

Етапи виконання Програми

 

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які    беруть   участь   у  виконанні Програми

 

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети (ОТГ)

9.

 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

271тис.500 грн.

10.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети (ОТГ)

2. ЗАГАЛЬНА  ЧАСТИНА

                   Поширення  туберкульозу, насамперед  мультирезистентного,  становить  загрозу  національній  безпеці   країни, є  однією  з  причин   втрати  працездатності,  здоров’я, причиною  інвалідності  та  смертності.  

                   Згідно статистичних даних, станом на 01.08.2017 року на обліку в тубкабінеті знаходиться 156 хворих, з них –  31хворий з активною формою туберкульозу.

                   Заходи, які  здійснювались  в  районі  по  виконанню  програми  боротьби  з  захворюванням  на  туберкульоз, сприяли  залученню  до флюорографічного  обстеження  більшої  кількості  населення. Покращилась  якість  мікробіологічної  діагностики, що  сприяє   виявленню  заразних  форм.  Збільшився відсоток охоплення дітей туберкулінодіагностикою. Покращилось до обстеження дітей та їх оздоровлення в санаторних закладах. Збільшилось виявлення дітей на початковій стадії захворювання.

                   З  метою  покращення   результатів  виконання  програми  боротьби  з  туберкульозом, зменшення  захворюваності  і  смертності  виникла  необхідність  у  прийнятті  нової  програми, яка   забезпечує   залучення  до  вирішення  проблеми  не  тільки   лікувальні  заклади, а  також  інші установи, організації та структурні підрозділи. 

 3. МЕТА    ПРОГРАМИ

         Метою Програми є  подальше  поліпшення  епідемічної  ситуації  в  напрямку  зменшення  загальної   кількості    хворих  на  туберкульоз, зниження   захворюваності  та  смертності  від  туберкульозу. Загального  та  рівного доступу  населення  до  якісних  послуг  з  профілактики, діагностики  та   лікування   туберкульозу, скорочення   витрат   від  постійної  та  тимчасової  непрацездатності.

 4. ОСНОВНІ    ЗАВДАННЯ    ПРОГРАМИ

           Підвищення  обізнаності  населення  з  питань  туберкульозу, його  профілактики  шляхом   залучення   засобів  масової   інформації, поліпшення   ранньої   діагностики  туберкульозу.

           Посилення  можливостей  лабораторної  мережі  з  мікробіологічної  діагностики  туберкульозу, навчання  персоналу  та  забезпечення  якості  лабораторних  досліджень.

          Запровадження  сучасних  заходів  інфекційного  контрою  за   туберкульозом  в  місцях   довгострокового    перебування  людей  та  проживання   хворих  на  туберкульоз.

         Безперебійне  забезпечення   хворих  на  туберкульоз  протитуберкульозними  препаратами  гарантованої  якості.

         Підвищення   якості   контрольованого  лікування  через  мережу  кабінетів  контрольованого  лікування.

         Посилення  взаємодії  між  медичною  службою  та  іншими організаціями  щодо  своєчасної  діагностики  і  лікування  хворих  на  туберкульоз, пацієнтів  з  групи  ризику.

         Підвищення  обізнаності  населення  шляхом  проведення  лекцій, бесід, тренінгових занять.

 5. ФІНАНСОВЕ    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     ПРОГРАМИ

         Фінансування  Програми  здійснюється  відповідно  до  законодавства  України  за  рахунок  коштів  державного, місцевого  бюджетів, сільських та селищних бюджетів (ОТГ), інших  джерел  не  заборонених  законодавством.

 6. ПРОГНОЗ   РЕЗУЛЬТАТІВ   ВИКОНАННЯ   ПРОГРАМИ

          Виконання  Програми  дасть  змогу  досягти  Цілей  Розвитку  Тисячоліття  ООН   для  України, а  саме: знизити  захворюваність  та  смертність від  туберкульозу  відповідно   до  55,0  та  12,0  випадків  на  100 тис.  населення.

         Очікується   досягти    зменшення  прямих  та  непрямих  витрат, пов’язаних  із  захворюваністю, інвалідністю, лікуванню  осіб, хворих  на  туберкульоз  та  його  ускладненнями.

         Створення  умов  для  зниження  рівня  захворюваності  населення  на  туберкульоз, виліковування   70%  хворих  з  новими   випадками   туберкульозу.

         Створення  умов  для  збереження  працездатності  та  поліпшення  умов  лікування  хворих  на  туберкульоз, збільшення  тривалості  їх  життя.

 7. ПЛАН   ЗАХОДІВ ЩОДО  ОРГАНІЗАЦІЇ  ЛІКУВАННЯ  ХВОРИХ  НА  ТУБЕРКУЛЬОЗ В ПОПІЛЬНЯНСЬКОМУ  РАЙОНІ  НА  2017 – 2018 р.р.

Найменування   заходів

Термін  виконання

Виконавець

Примітка

1.

Забезпечити  проведення  контролю  за  дотриманням  адміністративного  компоненту  інфекційного  контролю  в  тубкабінеті   ЦРЛ  із  розмежуванням  потоків:

1) хворих  з  бактеріальними  формами  від  діагностичних  хворих  і  хворих, які  не  виділяють  МБТ;

2) хворих  на  мультирезистентний     туберкульоз  від  хворих  звичайними    формами відповідно  до  наказу  МОЗ України       № 684  від  18.08.2012р.   „Про затвердження  стандарту  інфекційного  контролю...” зі  змінами  та  доповненнями. 

Постійно

Попільнянська ЦРЛ

2.

Забезпечити  своєчасне  проведення  реєстрації  випадків  туберкульозу.

Постійно

Попільнянська ЦРЛ

3.

Розглядати  виявлені  занедбані  форми  туберкульозу у дорослих  та  туберкульозу  у  дітей.

Щоквартально

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД

4.

Забезпечити  контрольоване  лікування  хворих  на туберкульоз  на  амбулаторному  етапі  з  дотриманням  вимог  наказів  МОЗ України № 384  від 09.06.2006 р. „Про  затвердження  протоколу  надання  медичної  допомоги  хворим  на  туберкульоз”, наказу  № 600 від  22.10.2008 р. „Про  затвердження  стандарту  надання  медичної  допомоги  хворим  на хіміорезистентний  туберкульоз” та  наказу № 108  від  14.02.2010 р.  „Про затвердження  змін  до  стандарту...”

Постійно

5.

Налагодити  взаємодію  між  фтизіатричною  службою  та  лікарем-інфекціоністом  з  метою  вчасної  діагностики КО-інфекції  та  організації  лікування  хворих  відповідно  до  наказу  МОЗ України  № 276  від  28.05.2008 р.  „Про  затвердження  клінічного  протоколу  надання  медичної  допомоги  хворим  на  туберкульоз  та  ВІЛ-інфекцію”

Постійно

Попільнянська ЦРЛ

6.

Оснастити  клінічну  лабораторію  бактерицидними  випромінювачами  відповідно  до  наказу  МОЗ України  № 388  від  16.07.2008 р. „Про  затвердження  нормативів оснащення  лабораторій  з  діагностики  туберкульозу  1 - 4 рівнів”.  

2017 – 2018 р. р.

Попільнянська ЦРЛ

7.

Забезпечити  транспортування  мокроти  для  виявлення  мікобактерій  методом  посіву  в  лабораторію   ОПТД.

Постійно

Попільнянська ЦРЛ

8.

Забезпечити  дотримання  вимог  при  отриманні, зберіганні  протитуберкульозних  препаратів  та  контроль  за  їх  використанням  відповідно  до  наказу  МОЗ України  № 584  від  16.12.2003 р.  „Про  затвердження  правил  зберігання  та  проведення  контролю  якості лікарських  засобів  в  лікувально-профілактичних  закладах”. 

Постійно

Попільнянська ЦРЛ

9.

Вирішити  питання  виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  для  соціальної  підтримки  окремих  категорій  хворих  на  амбулаторному  етапі  лікування  з  метою  підвищення  їх  прихильності  до  лікування. 

Терміново

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури,молоді та спорту РДА, Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД, сільські, селищні ради (ОТГ)

8. ПЛАН   ЗАХОДІВ ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ЗАВДАНЬ  ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ   ПРОГРАМИ  ПРОТИДІЇ  ЗАХВОРЮВАННЮ  НА  ТУБЕРКУЛЬОЗ  НА  2017 – 2018 РОКИ

№ п/п

Найменування  заходу

Термін  виконання

Відповідальні  виконавці

1. Зміцнення  системи  охорони  здоров’я  в  галузі  протидії  захворюванню  на  туберкульоз

1.

Розглядати  на  засіданнях  районної  координаційної  ради  результати  виконання  Попільнянської  районної  програми  протидії  захворюванню  на туберкульоз  на 2017 - 2018  роки (далі – Програма).

2017 – 2018 роки

Відділ освіти,охорони здоровя, культури,молоді та спорту РДА,Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД, сільські, селищні ради( ОТГ)

2.

Проводити  навчальні  семінари  для  медичних  працівників  району, психологів  та  соціальних  працівників  з  питань  профілактики, діагностики  та  лікування  туберкульозу.

2017 – 2018 роки

Відділ освіти,охорони здоровя, культури,молоді та спорту РДА,Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД, сільські, селищні ради (ОТГ)

2. Посилити  систему  моніторингу  та  оцінки  заходів  виконання  Програми                             

1.

Забезпечити  функціонування  системи  обліку  та  звітності  включно  з  лабораторією  ЦРЛ, що  проводить  мікроскопічну  діагностику  туберкульозу  відповідно  до  міжнародних  стандартів (враховуючи  звітно-облікові  форми  та  впровадження  електронного  реєстру  хворих  на  туберкульоз).

2017 – 2018 роки

Попільнняська ЦРЛ

2.

Забезпечити  проведення  моніторингових  візитів  фтизіатра  в  амбулаторії ЗПСМ  та  ФАПи  для  надання  технічної  допомоги  медпрацівникам, що  приймають  участь  в Програмі  боротьби  з  туберкульозом.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД

3. Організація  виявлення  та діагностики  туберкульозу

1.

Забезпечити  виявлення  осіб, хворих  на  туберкульоз, за  зверненням  в  поліклініку  за  методом  мікроскопії  мокротиння.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ, Попільнняський центр ПМСД

2.

Забезпечити  закупівлю  обладнання  та  витратних  матеріалів  для  лабораторії  ЦРЛ, яка  проводить  мікроскопію  мокротиння.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

3.

Забезпечити   діагностику  та  моніторинг  ефективності  лікування  за  допомогою  рентгенологічного  обстеження  шляхом  закупівлі  рентгенологічного  обладнання, рентгенівської  плівки  та  реагентів. 

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

4.

Забезпечити  здійснення  туберкулінодіагностики.

2017 – 2018 роки

Попільнянський центр ПМСД 

4. Лікування  та  профілактика  туберкульозу

 

1.

Забезпечити  доступ  до  лікування  хворих  на туберкульоз  І-ІІІ  категорій  за  стандартними  схемами  шляхом  замовлення  необхідної  кількості  протитуберкульозних  препаратів  1  та  2  ряду.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

2.

Сприяти  формуванню  у  хворих  прихильності  до безперервного  лікування  на  амбулаторному  етапі.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД

5. Протидія  мультирезистентному  туберкульозу  та  туберкульозу  з  розширеною  медикаментозною  стійкістю

1.

Забезпечити  протитуберкульозний  кабінет:

1)бактерицидними  лампами,

2) дезінфекційними засобами,

- засобами  індивідуального  захисту  працівників  протитуберкульозного  кабінету.

2017 – 2018 роки

Відділ освіти,охорони здоровя, культури,молоді та спорту РДА,Попільнянська ЦРЛ

2.

Постійно організовувати  навчання  з  інфекційного  контролю  щодо  туберкульозу  серед  медпрацівників  району. 

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД

6. Реалізація  спільних  заходів  протидії  поєднаної  патології  ВІЛ/ СНІД/туберкульоз

1.

Забезпечити  доступ  хворих  на  ТБ/ВІЛ  до  антиретровірусної  терапії  та  лікування  опортуністичних  інфекцій.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

2.

Забезпечити  проведення  до -  та  після  тестового  консультування  та  тестування  на  ВІЛ  інфекцію  хворих  на  туберкульоз.

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

7. Створення  сприятливого  середовища  для  подолання  епідемії  туберкульозу

1.

Проводити  навчання працівників  органів  місцевого  самоврядування, соціальних  працівників, волонтерів, медичних  працівників  для  консультування  населення  з  метою  зміни  поведінки  та  підвищення  прихильності  до 

лікування  туберкульозу.

2017 – 2018  роки

Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД,управління  праці  та  соціального  захисту  населення райдержадміністрації,

Попільнянський районний

центр СССДМ

2.

Проводити  навчання  пацієнтів, контактних  осіб  і  широких  верств  населення  щодо  етикету  кашлю  і  дотримання  санітарно-гігієнічних  режиму

2017 – 2018 роки

Попільнянська ЦРЛ

3.

Надавати  інформаційні  матеріали  до  амбулаторій ЗПСМ,ФАПів та  ФП.

2017 – 2018 роки

Попільнянський центр ПМСД

4.

До  Всесвітнього  дня  боротьби  з  туберкульозу  (щорічно  24  березня)  організовувати  і  проводити  заходи  з  навчання  населення  щодо  профілактики туберкульозу.

2017 – 2018 роки

Відділ освіти,охорони здоровя, культури,молоді та спорту РДА,Попільнянська ЦРЛ, Попільнянський центр ПМСД, сільські, селищні ради (ОТГ)

 

Заступник голови ради                                                                       О.А. Корпан

 

Додаток 1
до Попільнянської районної Програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2017-2018 роки

№ з/п

Назва заходу

2017 рік

2018 рік

1.

Закупівля рентгенівської плівки.

15000,0

17000,0

2.

Забезпечити проведення туберкулінодіагностики шляхом закупівлі туберкуліну.

88500,0

100000,0

3.

Забезпечення вакциною БЦЖ.

10000,0

12000,0

4.

Закупівля контейнерів для збирання мокротиння.

5000,0

6000,0

5.

Транспортні витрати для перевезення хворих до тубдиспансеру.

8000,0

10000,0

Всього витрати становлять:

126500,0

145000,0

 

Заступник голови ради                                                                       О.А. Корпан

 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 18 сесія VII скликання 11.08.2017 316 Про затвердження Районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2018 роки