Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

263 Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2016-2017 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 П’ятнадцята сесія                                                                                 VІІ скликання

 від 22.03.2017         № 263

 Про Програму надання шефської
допомоги  військовим частинам 
А 1262, А 1486 на 2016-2017 роки

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України,  Державної прикордонної служби України», Указу Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», з метою сприяння у вирішенні питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових і культурних проблем військовослужбовців, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити районну Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262 та А 1486 на 2016-2017 роки (додається).

2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) передбачити видатки на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити відповідні програми, передбачити видатки на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми.

4.  Районній державній адміністрації щорічно до 20 лютого інформувати районну раду про хід виконання Програми.

 5. Рішення районної ради від 22.04.2016 № 99 «Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2016-2017 роки» вважати таким, що втратило чинність.

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення та заступника голови районної ради Корпан О. А.

 

 Голова ради                                                                                П. А. Боровський

Додаток
до рішення районної ради
від 22.03.2017 № 262

ПРОГРАМА
надання шефської допомоги військовим
частинам А 1262, А 1486 на 2016 – 2017 роки  в новій редакції

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Попільнянська районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

Сектор цивільного захисту населення  райдержадміністрації

3.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор цивільного захисту населення  райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Військові частини А1262, А1486; відділ фінансів Попільнянської райдержадміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2016 -2017 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, сільські, селищні бюджети

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

109,204 тис. гривень

9.

Розпорядник коштів

Попільнянська районна державна адміністрація

 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і  Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань проросійського спрямування, за підтримки  військових підрозділів збройних сил Російської Федерації відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої території України.

 Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військових части  Збройних Сил України та інших військових формувань.

 Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України»  за  Попільнянською районною державною адміністрацією закріплені військові частини А 1262 та А 1486.

 Програма надання шефської допомоги  військовим частинам А 1262, А 1486 розроблена відповідно до Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України», Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 471/2013 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», розпорядження голови облдержадміністрації  від 11.03.2016 № 62 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України» з метою надання всебічної допомоги та придбання необхідного майна  для  особового складу даних військових  частин, підрозділи яких беруть участь у захисті суверенітету нашої держави та виконують безпосередньо бойові завдання в східних районах Донецької і Луганської областях.

 У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України є потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з районного бюджету.

 3. Визначення мети Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу військових частин А 1262, А 1486  Збройних Сил України, предметами спорядження, засобами захисту та зв’язку, придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення до неї,  пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельними та лако-фарбними  матеріалами, інженерними та електротехнічними матеріалами, електрообладнанням та санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами до автомобільної техніки, закупівлі послуг для перевезення гуманітарної допомоги для особового складу військових частин, виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів, підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу вказаних військових частин Збройних Сил України.

 Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, державної прикордонної служби України»  щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення  військових частин Збройних Сил України.

 Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2016 - 2017 років.

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських рад та об’єднаних територіальних громад району.

 Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 109,204 тис. гривень.

 5. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього

(тис. гривень)

2016 рік

(тис. гривень)

2017 рік

(тис. гривен)

1

2

3

4

Обсяг ресурсів, усього:

109,204

29,204

80,0

у тому числі:

 

 

 

районний бюджет

109,204

29,204

80,0

кошти інших джерел

-

-

-

 6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

         У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо надання шефської допомоги   військовим частинам  А 1262,   А 1486  Збройних Сил України:

№з/п

Назва структури

Заходи з матеріально-технічного забезпечення 

2016

тис. грн.

 

2017

тис. грн.

 

1

2

3

4

5

1.

Військова частина     

 А 1262

 Збройних Сил України

Придбання речового спорядження (намети), засобів захисту та зв’язку; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки); будівельних матеріалів, лако-фарбних матеріалів; електрообладнання, інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки; закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань; виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів.

29,204

50,0

2.

Військова частина       

А 1486

Збройних Сил України

Придбання  речового спорядження, засобів захисту та  зв’язку, будівельних та лако-фарбних матеріалів; електрообладнання (прожектори  для освітлення,  освітлювальний кабель ), інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя,  інструментів;  ПММ;

закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань.

-

30,0

Разом:

 

29,204

80,0

 Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад військових частин А 1262, А 1486 Збройних Сил України  необхідними предметами майна і спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами для автомобільної техніки, закупівлю послуг для перевезення гуманітарної допомоги для особового складу військових частин згідно із потребами.

 Результативним показником ефективності Програми є  надання шефської допомоги військовим частинам на суму 109,204 тис.грн.

7. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва завдання

Перелік заходів Програми

Термін виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Військова частина А 1262

1.

Придбання речового спорядження (намети), засобів захисту та зв’язку; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки); будівельних матеріалів, лако-фарбних матеріалів; електрообладнання, інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки; закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань; виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів

Закупівля речового спорядження (намети), засобів захисту та зв’язку; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки); будівельних матеріалів, лако-фарбних матеріалів; електрообладнання, інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки; закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань; виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів

2016- 2017  роки

Відділ фінансів райдержадміністрації,  військова частина           А 1262.

Кошти район-ного

бюджету

 

79,204

Придбання речового спорядження (намети), засобів захисту та зв’язку; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки); будівельних матеріалів, лако-фарбних матеріалів; електрообладнання, інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя, ПММ, інструментів, запасних частин до техніки; закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань; виготовлення інформаційних та агітаційних плакатів

 

Військова частина А 1486

.

Придбання  речового спорядження, засобів захисту та  зв’язку, будівельних та лако-фарбних матеріалів; електрообладнання (прожектори  для освітлення,  освітлювальний кабель ), інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя,  інструментів;  ПММ;

закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань

Закупівля  речового спорядження, засобів захисту та  зв’язку, будівельних та лако-фарбних матеріалів; електрообладнання (прожектори  для освітлення,  освітлювальний кабель ), інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя,  інструментів;  ПММ;

закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань

2016- 2017 роки

Відділ фінансів райдержадміністрації, військова частина      А 1486

Кошти район-ного бюдже-ту

30,0

Придбання  речового спорядження, засобів захисту та  зв’язку, будівельних та лако-фарбних матеріалів; електрообладнання (прожектори  для освітлення,  освітлювальний кабель ), інженерних та електротехнічних агрегатів, засобів та майна; санітарно-технічного приладдя,  інструментів;  ПММ;

закупівля послуг для перевезення гуманітарної допомоги та особового складу до місць виконання бойових завдань

 

Усього:

 

 

 

 

109,204

 

8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на відділфінансів райдержадміністрації.

Головним координатором Програми є сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації.

 Військовим частинам до 10 лютого надавати відділу фінансів Попільнянської райдержадміністрації звіт щодо обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з районного бюджету протягом звітного періоду.

        

 Заступник голови районної ради                                               О. А. Корпан

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VII скликання 22.03.2017 263 Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 1262, А 1486 на 2016-2017 роки