Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

261 Про цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017 – 2018 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцята  сесія                                                                             VІІ скликання

 від 22.03.2017    № 261

Про цільову Програму щодо
забезпечення та захисту прав
дітей у Попільнянському районі
на 2017 – 2018 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017 – 2018 роки (додається).

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) в межах фінансових можливостей передбачити кошти для фінансування даної Програми.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                                                    П. А. Боровський

 

Додаток
до рішення районної ради
від 22.03.2017 № 261

 ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі
на 2017-2018 роки

Назва

Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017-2018 роки.

Підстава для розроблення

Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»,

розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 21.11.2016 № 397 «Про цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки».

Розробники

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Замовники

Попільнянська райдержадміністрація

Виконавці

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; Попільнянське відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області; сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району.

Мета Програми

Реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

Строк виконання

2017-2018 роки

Джерела фінансування

Районний бюджет, бюджет сільських, селищних рад 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

тис. грн.

46,4

Очікувані результати виконання

Створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг, незалежно від місця проживання.

Контроль за виконанням

Постійна комісія з гуманітарних питань та соціального захисту населення Попільнянської районної ради

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

          За станом на 01.01.2017 в районі проживає 6214 дітей. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

          Поступово зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації. За станом на 01.01.2012 року таких дітей було 127, а на 01.01.2017 – 117 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також зменшується і кількість дітей, які щороку набувають правового статусу. Так у 2012 році статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 14 дітей, у 2013 році – 24, у 2014 – 21, у 2015 – 9, у 2016 році – 8 дітей.

 На території району проживає 118 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом останніх п’яти років їх кількість поступово зменшується. У 2012 році на обліку служби у справах дітей перебувало 163 дітей зазначеної категорії, у 2013 році – 132, у 2014 році – 141, у 2015 році – 130 дітей.

 Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство. Незважаючи на вжиті заходи профілактичного характеру, щороку значна кількість батьків позбавляється батьківських прав. Так протягом 2016 року батьків позбавлено батьківських прав відносно 6 дітей.

 Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

 З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти». Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.

 Органом опіки та піклування, яким є райдержадміністрація та сільські, селищні ради, вживаються заходи щодо забезпечення дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей. Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання. Так, якщо станом на 01.01.2012 в даних формах виховання утримувалось 66,14 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 01.01.2017 під опікою, піклуванням у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 87,18 % дітей.

 Процеси децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад, які відбуваються, створюють нові виклики у забезпеченні прав дітей, передбачених законодавством.

 Велика плинність кадрів та постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів, надання їм методичної допомоги.

 Стан виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку органів опіки та піклування, служби у справах дітей.

 Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування навколо забезпечення сталого розвитку дітей.         

Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї Програми, завданням якої є об'єднати в єдину систему зусилля виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, які опікуються дітьми району щодо захисту дітей.

 ІІ. Мета Програми

        Метою Програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

 ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

 створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

 посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей та сільськими, селищними радами  об’єднаних територіальних громад району щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

 розвиток патронату та наставництва над дітьми;

 контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

 підвищення професійного рівня працівників служби у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад;

 проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

 Ресурсне забезпечення Програми

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

24,3

22,1

46,4

у тому числі районний бюджет, тис. грн.

24,3

22,1

46,4

ІV. Строки виконання Програми

 Програма розрахована на два роки (2017-2018 роки).

 V. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017-2018 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.:

Очікуваний результат

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

1.1.

Профілактика соціального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

1) Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку та організацію захисту таких дітей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) Проводити рейди-обстеження за станом утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання; спільні профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський профілактичний захід (рейд) «Урок» тощо

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; Попільнянське відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області; сільські, селищні ради району (за згодою)

Районний бюджет

3,4

4

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням

3) Сприяти у проведенні в районі експерименту щодо створення патронатних сімей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Прийняття сільськими, селищними радами об’єднаних  територіальних громад рішення щодо створення патронатних сімей

4) Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання патронатними вихователями якісних соціальних послуг

5) Забезпечувати виявлення, здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах

1.2.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

Вкладень коштів не потребує

 

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання

2) Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Україні

3) Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

Збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України

4) Проводити інформаційну  кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників

5) Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

6) Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователі до створення сімейних форм виховання дітей

7) Забезпечувати соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Виявлення та усунення проблемних питань, які виникли  у прийомних сім´ях та дитячих будинках сімейного типу

1.3.

Деінституалізація дітей та профілактика розлучення їх з сім’ями

1) Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та  перебувають поза сімейним оточенням

1.4.

Захист прав дітей, переміще-них з тимчасово окупованої території

та районів проведення антитерористичної операції

1) Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім’ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

Вкладень коштів не потребує

 

 

Поліпшення  умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2) Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

Вкладень коштів не потребує

 

 

3) Надавати соціальні послуги сім’ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведення антитерористичної операції

4) Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

1.5.

Забезпечення та дотримання прав дітей з особливими потребами

1) Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження

ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними

2.1.

Попередження жорстокого поводження з дітьми

1) Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; Попільнянське відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області; сільські, селищні ради району

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження

2) Забезпечувати  вилучення та  подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Вилучення дітей із небез-печного сере-довища та влаштування  в сім’ї громадян

3) Інформувати населення  про соціальні послуги шляхом створення і розповсюдження соціальної реклами, організовувати роботу спеціалізованих телефонних ліній та «Телефонів Довіри»

2017-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Збільшення поінформованості населення щодо отримання допомоги у разі насильства або його загрози

4) Розробляти методичні, інформаційно-довідкові матеріали на допомогу педагогічним працівникам, батькам, учням та студентам щодо попередження протидії  насильству в сім’ї

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

5) Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Попільнянське відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

6) Впроваджувати психокорекцій ні комплекси: «Порушення міжособистісного спілкування в підлітковому віці», «Сфера сімейних стосунків дітей 5-10 років», «Насильство та жорстокість у дитячому середовищі» тощо

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення психологічної підтримки серед учнів

7) Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням дитячої праці

ІІІ. Захист дітей з особливими потребами

3.1

Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) Забезпечувати відбір на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

2) Забезпечувати направлення дітей-інвалідів із: сколіозом; захворюваннями тазостегнових суглобів; гідроцефалією; незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації та слухопротезування, дітей із втратою слуху ІІІ-ІV ступеня для проведення оперативного лікування до НАМН України НДСЛ «ОХМАТДИТ»

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

В межах фінансових можливос-тей

 

 

3) Посилювати міжсекторальну роботу з питань складання та фактичного виконання індивідуальних планів реабілітації дітей-інвалідів

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

3.2.

Підвищення рівня обізнаності населення, зокрема дітей, щодо інфекції СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування здорового способу життя

1) Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/ СНІД

2) Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію та інформаційні матеріали з питань формування здорового способу життя

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

3) Забезпечувати інформування дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу, наркоманії

ІV. Забезпечення права дітей на освіту

4.1.

Забезпечувати рівний доступ кожної дитини до якісної освіти

1) Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та загальною середньою освітою дітей відповідного віку

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2) Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

Вкладень коштів не потребує

 

 

Охоплення всіх дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, загальною середньою освітою

4.2.

Забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами

1) Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів, незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця проживання і виховання

V. Культурний та духовний розвиток дітей

5.1.

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

1) Проводити зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, ‒ випускниками загальноосвітніх шкіл

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

0,7

0,8

Забезпечення участі у заході 13 дітей

2) Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; сільські, селищні ради району

Районний бюджет

1,2

1,3

Забезпечення участі у заході 22 дітей

3) Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації; відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; сільські, селищні ради району

Районний бюджет

12,0

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення участі у заході 180 дітей

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Удосконалення системи роботи щодо соціального захисту дітей

6.1.

Забезпечення функціонування  Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

1) Забезпечувати обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

7,0

4,0

Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2) Забезпечувати своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо  обліку:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- потенційних  усиновлювачів,

 опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливос-тей

 

 

Якісне ведення  обліку дітей незахищених категорій та потенційних усиновлюва-чів, опікунів, піклувальни-ків, прийомних батьків, батьків-вихователів

VІІ. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань щодо захисту прав та розвитку дітей

7.1.

Активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дитини

1) Надавати організаційно-методичну  допомогу спеціалістам  з питань захисту дітей в сільських, селищних радах об’єднаних територіальних громад

 

2017-2018

Служба у справах дітей, сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району

 

 

 

Створення в сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громадах системи щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей

2) Забезпечувати захист прав дітей в сільських, селищних радах об’єднаних територіальних громад

2017-2018

Сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад району

 

 

 

 

VІ.  Контроль за ходом виконання Програми

 Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

 Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щороку до 01 лютого.

 Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 15 лютого подає  райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан  її виконання.

 

Заступник голови районної ради                                                        О. А. Корпан  

                   

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VII скликання 22.03.2017 261 Про цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Попільнянському районі на 2017 – 2018 роки