Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

260 Про Районну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцята  сесія                                                                             VІІ скликання

 від 22.03.2017    № 260

Про  Районну комплексну програму
розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 – 2020 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру та спорт», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту  на 2017 - 2020 роки (додається).

 2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) в межах фінансових можливостей передбачити кошти для фінансування Районної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2020 роки.

3. Рекомендувати сільським, селищним радам розглянути дану Програму на сесіях рад та при можливості затвердити власні заходи на виконання даної програми.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                                                    П. А. Боровський

Додаток
до рішення районної ради
від 22.03.2017 № 260

 Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

І. Загальна характеристика Районної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (далі Програма).

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення обласної ради 8 сесії УІІ скликання від 22.12.16 № 418.

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

 

 

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація ВФСТ «Колос» АПК України, районна федерація футболу, навчальні заклади району, дитячо-юнацька спортивна школа

7.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки  

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти  районного  бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 767 тис.грн.

9.1

У тому числі бюджетних коштів:

747 тис.грн.

- з них кошти районного бюджету

747 тис.грн.

- з них кошти об’єднаних територіальних громад

 

 

-  з інших джерел

20 тис. грн.

10.

Основні джерела фінансування

Кошти районного бюджету,  позабюджетні  кошти


ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

 Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення області. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.  Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів виховання, навчання та оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного майбутнього.

Проте спосіб життя  населення  України, області та району,  стан   розвитку сфери   фізичної культури  і спорту  залишаються на рівні, який створює  загрозу та є суттєвим викликом для української  держави  на   сучасному   етапі   її   розвитку.

Лише 3% громадян віком від 17 до 74 років мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, тобто займаються фізкультурою не менше 4-5 разів на тиждень по 30 хвилин. Загрозливих масштабів набула гіподинамія серед дітей та підлітків. За результатами дослідження Програми розвитку ООН, в Україні досить велика кількість молоді віком від 14 до 35 років регулярно займається спортом, 59% молодих людей принаймні раз тиждень займаються фізичними вправами, 44% не мають шкідливих звичок, 19%  кинули палити. Водночас 27% молодих українців протягом тижня вживали алкоголь, 28% палять, а 26% жодного разу не займались спортом протягом року.

Середній показник залучення населення до занять фізичною культурою і спортом у районі нижчий від загальнодержавного показника.

Ресурсне забезпечення галузі фізичної культури і спорту в районі (фінансове, матеріально-технічне, кадрове) не відповідає потребам. Рівень забезпеченості роботи щодо підготовки спортивних резервів у ДЮСШ є низьким. Одним з найнижчих є показник відсотка коштів на проведення спортивно-масових заходів, придбання інвентарю та обладнання від загального обсягу фінансування ДЮСШ.   ДЮСШ частково має власну спортивну базу.

Комплексний підхід  до розв'язання існуючих проблем на основі використання  програмно-цільового  методу  потребує   розроблення, затвердження     та    виконання    протягом    2017-2020    років Районної комплексної  програми  розвитку  фізичної культури і спорту (далі - Програма).

ІІІ. Мета  та завдання Програми

         Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких   верств   населення  до  масового  спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації  здібностей  обдарованої   молоді   у дитячо-юнацькому,  резервному  спорті,  спорті  вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.

        ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

         Шляхами і засобами  розв’язання проблеми є:

 створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних  особливостей кожного;

 створення умов для підвищення  ефективності фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах;

 популяризація здорового способу життя та подолання  суспільної байдужості до здоров’я населення;

 забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

 розбудова  спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

 надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

 Заходи Програми реалізуються за рахунок районного, інших місцевих бюджетів, коштів небюджетних джерел.

Обсяг бюджетних коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017

(тис. грн.)

2018

(тис. грн.)

2019

(тис. грн.)

2020

(тис. грн.)

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

253,0

135,0

182,0

197,0

767,0

- районний бюджет

    248,0

130,0

177,0

192,0

747,0

-  сільські та селищні бюджети

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах поточного фінансування

 

- кошти небюджетних джерел

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Порядок використання коштів районного бюджету на реалізацію  Програми

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації  Іншими розпорядниками  бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є суб'єкти, визначені у ній.

3. Кошти районного бюджету,  сільських та селищних бюджетів спрямовуються на:

1) участь спортсменів і команд району, об’єднаних територіальних громад у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів та положень про проведення змагань;

2) проведення районних змагань з видів спорту, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних  заходів району на відповідний рік;

 3) забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи;

 4) надання фінансової підтримки Попільнянській  районній громадській організації ВФСТ «Колос» АПК України;

 5) ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд  спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;  облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, відповідно до проектно-кошторисної документації;

 6) придбання спортивного інвентарю та обладнання для забезпечення проведення навчально-спортивної роботи ДЮСШ.

VІ. Напрями діяльності і заходи Програми

№ з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Фінансування усього, тис. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчаль-них закла-дів, за міс-цем робо-ти, прожи-вання та місцях ма-сового відпочинку населення, у Збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах    

1.Запровадження в навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів в обсязі 8-12 годин на тиждень

 

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

2. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем

2017-2020

   Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

У межах фінансових ресурсів

 

 

 

 

3. Передбачення в програмах навчальних закладів усіх типів та форм власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

4. Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та відпочинку, подальший розвиток мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та зміцнення їх матеріально-технічної бази

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Районний   бюджет

У межах поточ-ного фінансування

 

 

 

 

 

5. Створення місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на  пляжах, в таборах.

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет, позабюджетні  кошти

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

6. Залучення представників підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ та підприємств агропромислового комплексу та сільських населених пунктів до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи

 

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ГО ВФСТ «Колос» АПК України, об’єднані територіальні громади

районний бюджет

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

7. Участь у обласних спортивних іграх та інших масових фізкультурно-спортивних заходах серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ГО ВФСТ «Колос» АПК України, об’єднані територіальні громади

Районний бюджет,  сільські та селищні бюджети

65,0

10,0

15,0

20,0

20,0

8. Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту      

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

Районний бюджет

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

9. Проведення інвентаризації спортивних споруд та об’єктів на місцях з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією та безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями

2017-2018

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

10. Щорічне проведення районної спартакіади, та участь в обласній спартакіаді допризовної молоді

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

22,0

5,0

5,0

6,0

6,0

2

Забезпе-чення розвитку дитячого, дитячо-юнацького та резерв-ного спорту

1. Розроблення та впровадження загальнодержавної інформаційної комп’ютерної системи  “Спортивна школа”

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

2. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у  дитячо-юнацькій спортивній школі

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

Районний бюджет

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

3. Забезпечення модернізації  та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

50,0

5,0

10,0

15,0

20,0

4.Забезпечити участь в обласних змаганнях дитячо- юнацької ліги з футболу, на приз обласного клубу «Шкіряний м’яч» та обласному фестивалі «Даруйте радість дітям»

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

 

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Забезпечення активним відпочинком  вихованців ДЮСШ у канікулярний період

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ, об’єднані територіальні громади

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

6. Забезпечення введення надбавок до ставки заробітної плати тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл  з урахуванням їх категорійності

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ

 

 

 

 

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

 

3

Забезпечення розвит-ку спорту вищих до-сягнень, спорту ветеранів та інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечення підготовки   спортсменів району різних вікових груп до складу збірної команди області та  України для участі в чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та Європейських іграх серед ветеранів спорту

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

 

позабюджетні кошти

20,0

 

 

 

 

 

 

 

20,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

6,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

6,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

2. Забезпечення проведення районних спортивних заходів з олімпійських видів спорту, участі спортсменів та збірних команд району в обласних та всеукраїнських спортивних заходах з олімпійських видів спорту

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ фінансів райдержадміністрації

 

районний бюджет

120,0

20,0

25,0

35,0

40,0

3. Забезпечення проведення районних спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, участі спортсменів та збірних команд району в обласних та всеукраїнських спортивних заходах з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор та спорту ветеранів

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

50,0

5,0

10,0

15,0

20,0

4. Забезпечення виплати винагороди спортсменам і тренерам за результатами участі у змаганнях обласного та Всеукраїнського  рівнів

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

У межах поточ-ного фінансування

 

 

 

 

 

5. Надання фінансової підтримки діяльності районної організації      ВФСТ « Колос» АПК України

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ фінансів райдержадміністрації

 

районний бюджет

270,0

50,0

60,0

80,0

80,0

4

Покращен-ня органі-заційного, норматив-но-право-вого, кад-рового, матеріа-льно-технічного, фінансово-го, науко-во-мето-дичного, медичного, інформаційного забез-печення сфери фізичної культури і спорту

1. Запровадження системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів,  проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

2. Проведення районних, участь в обласних тематичних семінарах для спеціалістів, працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

У межах поточного фінансу-вання

 

 

 

 

3. Введення посад інструкторів із фізичної культури за місцем навчання, проживання, роботи та відпочинку громадян, у т.ч.  в сільській місцевості

 

 

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, ВФСТ « Колос», об’єднані територіальні громади

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

4. Проведення роботи спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості щодо залучення інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту, відповідно до чинного законодавства

 

 

 

 

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з об’єднаними територіальними громадами, установами та організаціями

Не потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

5. Здійснення капітального ремонту та реконструкції спортивних  об'єктів  районної комунальної власності:

 

-          поточний ремонт стадіону                             « Колос» дитячо-юнацької спортивної школи;

-          провести ремонт спортивного залу Попільнянської гімназії №1

 

 

 

2017-2020

 

 

 

 

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації,

Районний бюджет, сільські та селищні бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Здійснення облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, будівництва багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, будівництво спортивних парків

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

 

районний бюджет, сільські та селищні бюджети

У межах поточного фінансування та залучених коштів

 

 

 

 

7. Започаткувати ведення спортивної сторінки в районній газеті

 

 

2012-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

8. Впровадження соціальної реклами, сприяння у створенні  інформаційно-просвітницької веб-сторінки щодо пропаганди засад різних аспектів здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії, висвітлення досягнень спортсменів району

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

10. Будівництво в районі спортивного майданчика із синтетичним покриттям

2017-2020

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

районний бюджет

позабюджетні кошти

150,0

150,0

 

 

 

 

 

 

 

Усього за районною Програмою

Усього

767,0

253,0

135,0

182

197,0

районний   бюджет

747,0

248,0

130,0

177

192,0

 VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Районної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

     щорічна звітність сектору у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації про стан виконання відповідних заходів Програми;

      здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

    залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

     обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях  на  колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради;

       проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми районній раді та при необхідності внесення змін і доповнень до Програми.

Контроль та методичний супровід виконання Програми здійснює відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

 Заступник голови районної ради                                               О. А. Корпан

 

 

Заступник голови районної ради                                                    О. А. Корпан

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VII скликання 22.03.2017 260 Про Районну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки