Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

231 Про затвердження Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Попільнянській районній раді

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                                                           VІІ скликання

від  21.12.2016   № 231

Про затвердження Положення про
порядок надання службових приміщень
і користування ними в Попільнянській
районній раді

          Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 119 Житлового кодексу Української РСР, постановою Кабінету Міністрів України № 37 від 04.02.1988, районна рада

 ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Попільнянській районній раді.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

  

Голова ради                                                                           П. А. Боровський

 Додаток
до рішення районної ради
VII скликання
від 21.12.2016 № 231

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання службових приміщень і користування ними
в Попільнянській районній раді

 І. Загальні положення

          Дане положення призначене для врегулювання питання щодо   використання, передачі в оренду, відчуження та порядку приватизації службового житла районної ради, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району.

Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.

Службове  житло знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району та за рішенням ради передається  в оперативне управління організацій, установ, підприємств району, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району.

ІІ. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення

Директор, заступник директора з навчальної, виховної, навчально-виховної роботи, вчитель, педагог-організатор загальноосвітнього навчального закладу в сільському населеному пункті.

 Головний лікар, лікар, фахівець з базовою або неповною вищою медичною освітою.

Керівник аптечного закладу у сільському населеному пункті.

 ІІІ. Порядок придбання службового житла

          Придбання службового житла районної ради проводиться в разі потреби забезпечення даним житлом осіб, які працюють на підприємствах, в установах чи організаціях, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району,  та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх службових обов'язків.

В разі виникнення потреби в придбанні службового житла районною радою приймається рішення про придбання житла, в якому зазначається вид житла (квартира, будинок)  та визначаються відповідальні за проведення даної закупівлі.
          Після завершення процедури придбання, службове  житло передається  в оперативне управління підприємства, установи чи організації,що перебуває  у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району Облік службових жилих приміщень  здійснюється апаратом районної ради. 

Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень (додаток 1).

          Оперативний облік  належних  їм  службових  жилих   приміщень ведуть також відповідні підприємства, установи, організації.

          До  числа  службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення.
          Жиле  приміщення  виключається  з  числа  службових,  якщо відпала потреба в такому його використанні,  а також  у  випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих.  Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться на підставі клопотання підприємства,  установи,  організації рішенням  районної ради.

          Про виключення  жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

 IV. Передача службового житла в оренду

         Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються, виходячи з інтересів забезпечення нормальної діяльності підприємства, установи, організації, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району.

Для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву адміністрації підприємства, установи, організації. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім’ї і прописку. Члени сім’ї заявника, які бажають оселитися в службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

Службове приміщення має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

Службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним.

Службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації та профспілкового комітету підприємства, установи, організації.

У рішенні зазначається, яку займає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім’ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

Перед винесенням рішення про надання службового жилого приміщення адміністрація підприємства, установи, організації зобов’язана роз’яснити працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання, в порядку, встановленому цим Положенням.

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет сільської, селищної ради видає громадянинові спеціальний ордер (додаток 2), який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

Ордер вручається громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім’ї, включених до ордера.

До одержання службових жилих приміщень працівниками, яким вони можуть надаватися, поліпшення житлових умов цих працівників провадиться в загальному порядку відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 V. Користування службовими жилими приміщеннями

          На підставі спеціального ордера між відповідним підприємством, установою, організацією, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, і наймачем – громадянином, на ім’я якого виданий ордер, укладається договір найму службового жилого приміщення.

         Наймач вправі у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

         Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані додержувати умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і при будинкової території.

         Наймач службового жилого приміщення зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

         Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані бережно ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, провадити поточний ремонт займаного приміщення, а при звільнені приміщення – здати його в належному стані.

         Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї користуються також іншими правами і несуть інші обов’язки, передбачені правилами про договір найму жилого приміщення.

 VI. Виселення з службових жилих приміщень

 Працівники, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, підлягають виселенню з службового приміщення в місячний термін з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення. 

Не може бути виселено осіб:

- які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, за клопотанням якої їм надали службове жиле приміщення, не менш як десять років;

- осіб, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією;

- членів сім’ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення.

  

Заступник голови ради                                                       О. А. Корпан

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 13 сесія VII скликання 231 Про затвердження Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Попільнянській районній раді