Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

242 Про районний бюджет на 2017 рік

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                                                                    VІІ скликання

 від 26.12.2016    № 242

Про районний
бюджет на 2017 рік

              Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Вацківського О.В., районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Визначити на 2017 рік:

 1.1.  Доходи бюджету у сумі 150 280 400 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  148 897 600 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 382 800 грн. у тому числі бюджету розвитку 100 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення. Затвердити інші субвенції  з місцевих бюджетів районному бюджету  згідно з додатком 1.1 до цього рішення.

1.2.  Видатки районного бюджету у сумі 150 280 400 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  148 897 600 грн. та видатки спеціального фонду районного бюджету 1 382 800 грн.

2. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 148 897 600 грн., та спеціальному фонду 1 382 800 грн., згідно з додатком                № 2 до цього рішення.

 4.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100 000 грн.

 5. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з районного бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1 цього рішення.

  6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 173 600 грн.

  7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  207 000 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на  2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інші субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування   згідно додатку 5 до цього рішення.

 14. Надати право районній державній адміністрації в особі голови  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця бюджетного періоду.

15. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між сільськими бюджетами та районним бюджетом з наступним затвердженням районною радою. 

Додатковий розподіл  обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету між сільськими бюджетами та районним бюджетом здійснюється за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

 

 Голова ради                                                                                  П. А. Боровський

Головне меню