Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

196 Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги

trizyb1
 У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Одинадцята сесія                                                                  VІІ скликання

від  17.11.2016   № 196

Про затвердження Положення
про надання платних послуг
закладами культури Попільнянського
району та встановлення
тарифів на платні послуги

          Відповідно до  ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», розглянувши  лист сектору культури райдержадміністрації, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури  (додаток 1).

2. Затвердити Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури (додаток 2).

3. Затвердити прейскурант платних послуг, що надаються комунальною установою «Районний будинок культури» Попільнянської районної ради та комунальною установою «Районна центральна бібліотека» Попільнянської районної ради (додатки 3, 4).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

            

 Голова ради                                                                  П. А. Боровський

 Додаток 1
до рішення районної ради
VII скликання  
від 17.11.2016 № 196

 Положення про надання платних послуг
закладами культури Попільнянського району

 1.Загальні положення.

 1.1. Це Положення поширюється на заклади культури Попільнянського району, заснованими на комунальній формі власності (спільній власності територіальних громад сіл і селищ району).

 1.2. Платні послуги здійснюються відповідно до Закону України «Про культуру»,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015 р.   № 1004/1113/1556.

 1.2. Надання платних послуг не є основною діяльністю закладів культури та здійснюється в робочий час без зниження об’єму та якості їх основної діяльності – безкоштовного обслуговування у сфері культурно-освітньої діяльності (не менше 10 культурно-масових заходів на рік): задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, організації дозвілля, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи.

 1.3. Головною метою введення платних послуг в практику роботи закладів культури є підвищення рівня надання послуг, вдосконалення організаційно-господарського механізму діяльності закладів культури.

 1.4. На підставі відповідних нормативних актів сектором культури районної державної адміністрації  розробляється Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами культури району та Прейскурант платних послуг, що підтверджується калькуляціями вартості по окремим видам послуг. Відповідні Переліки і Прейскуранти, а також зміни до них, затверджуються на сесії Попільнянської районної ради.

 1.5. Заклад культури зобов’язаний:

 безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

 оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

 1.6. Платні послуги надаються закладами культури:

 за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги згідно з затвердженим на сесії Переліком, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

 відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;

 за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

 У разі якщо відповідно до чинних нормативно-правових актів замовник має право здійснювати оплату послуги частинами, у відповідному договорі зазначаються всі суми та строки сплати.

 Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через банк або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку або відділення поштового зв’язку про перерахування коштів.

 Заклади культури ведуть облік наданих платних послуг.

 Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється закладом культури за письмовою заявою замовника на підставі пред’явленого ним платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

 1.7. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на:

 спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства;

 рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах Казначейства, та використовуються для виконання цілей, передбачених статутами (положеннями) закладів культури.

 1.8. Матеріальні цінності, майно закладу культури, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладу культури на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених статутами (положеннями).

 2. Організація роботи з надання платних послуг.

2.1. Щодо введення платних послуг керівники закладів культури мають право, згідно діючим нормативним актам, на розробку та подання на затвердження сесією районної ради:

 - переліку платних послуг, які можуть надаватися закладом;

 - прейскурант цін на платні послуги;

 - кошторис видатків коштів, отриманих від платних послуг.

 2.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується на засіданні районної ради.

 2.3. При зміні тарифів на комунальні послуги та підвищенні заробітної плати працівників та ін., ціни на платні послуги можуть переглядатися.

 2.4. Надання платних послуг оформляється шляхом укладення договору між сектором культури районної державної адміністрації, юридичними чи фізичними особами і підтверджується актом виконаних робіт.

 2.5. Працівники закладів культури, які беруть участь в процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за звітність про отримані кошти, відповідно до чинного законодавства.

3. Визначення вартості платних послуг.

 3.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

 Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

 Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

 Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

 Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.

 Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам).

 Право безкоштовного обслуговування мають учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій в Афганістані, діти-інваліди, діти-сироти, учасники бойових дій.

 Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

 3.2. Складовими вартості платної послуги є:

 витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;

 нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

 безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

 капітальні витрати;

 індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

 Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат.

 Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику закладу культури.

 Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

 3.3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку умов оплати праці працівників закладів культури.

 До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної послуги, включаються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

 При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

 При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання платної послуги.

 Оплата праці працівників, які залучені до надання платної послуги і не перебувають у штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і за тими самими умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

 У разі залучення до надання платних послуг видатних вітчизняних та іноземних фахівців оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.

 Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт, згідно з чинним законодавством.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

 За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці показники затверджуються наказом керівника закладу культури.

Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам, у тому числі функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені установою вищого рівня у встановленому законодавством порядку.

 3.4. Нарахування на оплату праці єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється у розмірах, передбачених чинним законодавством.

 3.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації.

 Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

 Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути надані (виконані) працівниками закладів культури і можуть бути надані (виконані) фахівцями інших суб'єктів господарювання.

 Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх повірки (перевірки), гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюються залученими юридичними особами, установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), послуг інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми особами для забезпечення виконання статутних завдань.

 До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні платних послуг.

 Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

 У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

 3.6. До капітальних витрат на придбання (створення) необоротних активів включаються витрати на забезпечення надання закладами культури платних послуг, а саме:

 придбання або створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, придбання літератури, оновлення бібліотечних фондів;

 ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, будівель, споруд, що використовуються у закладах культури (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

 придбання програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.

 Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу.

4. Планування та використання доходів від надання платних послуг.

4.1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Переліку, Бюджетного кодексу України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України з питань складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, нормативно-правових актів з питань складання, затвердження та виконання фінансових планів.

5. Здійснення обліку та контролю

 5.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

 5.2. Керівники закладів культури, які надають платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із чинним законодавством.

 5.3. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції органи, на які згідно із чинним законодавством покладено такі функції.

 5.4. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

 5.5. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, заклади культури складають та подають відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник голови  ради                                                          О. А. Корпан           

 

Додаток 2
до рішення районної ради
VII скликання
від 17.11.2016  № 196

 ПЕРЕЛІК
платних послуг, що можуть надаватися закладами культури
Попільнянського району

 1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів,  інших постановок, виступи гастрольних колективів, артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав.

 2. Навчання в гуртках, творчих колективах, проведення занять в клубах за інтересами, ігрових кімнатах для дітей.

 3. Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

 4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

 5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.

 6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

 7. Надання  послуг з організації та/або проведення культурно-масових      заходів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.

 8. Показ слайд-фільмів, відеофільмів і кінопрограм.

 9. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) сувенірних виробів, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

 10. Надання в оренду приміщень закладів культури: глядацького залу, фойє, кімнат у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладами діяльності у сфері культури.

11. Обслуговування автотранспортом.

12. Прокат музичних інструментів, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

13. Виготовлення слайд-фільмів, відеофільмів.

 14. Написання фонограм концертів, спектаклів, копій звукозапису музичних творів, тощо.

 15. Фотокопіювання, ксерокопіювання, сканування книжок, брошур, газет, журналів, музейних експонатів, документів з фондів закладів культури.

 

 Заступник голови ради                                                       О. А. Корпан

 

 Додаток 3
до рішення районної ради
VII скликання
від 17.11.2016  № 196

 ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,
що надаються комунальною установою «Районний будинок культури» Попільнянської районної ради
Житомирської області

№ п/п

Найменування послуги

Одиниці  виміру

Вартість за одиницю

1

Демонстрація відео- і кінофільмів:

-         дорослий

-         дитячий

сеанс

20 грн.

10 грн.

2

Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у гуртках та колективах, ігрових кімнатах для дітей та гуртках.

місяць

30-150 грн.

3

Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав, виставок, семінарів та інших заходів):

 

 

глядацької зали

 

глядацької зали з озвученням, музичним супроводженням та освітленням сцени

 

довгострокова ( 2 і більше днів) оренда кіноконцертного залу 

 

для гастролюючих колективів

 

оренда окремих приміщень (одноразова)

 

оренда окремих приміщень (довгострокова)

 

        година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 грн.

 

600 грн.

 

 

 

100 грн.

 

 

10% від вартості проданих квитків

 

100 грн.

 

 

Згідно рішення сесії районної ради

 

 

фойє будинку культури

 

фойє будинку культури

з озвученням, музичним супроводженням

 

довгострокова ( 2 і більше днів) оренда фойє будинку культури

 

        година

 

 

 

 

 

200 грн.

 

 300 грн.

 

 

 

100 грн.

 

4

Прокат інструментів, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

       одиниця

5 – 150 грн.

(в залежності від товару)

5

Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (вистава, концерт)

       година

10-50 грн.

6

Розробка сценарію масового заходу на замовлення (концерту, презентації, фестивалю, професійного свята, ювілеїв та інш.)

1 захід

400 грн.

7

Постановча робота заходу

1 захід

500 грн

8

Прокат звукоакустичної та світлової апаратури

 

2 години

 

500 грн.

 

9

Прокат мультимедійного проектора

1 година

100 грн.

10

Послуга з написання фонограми 

1 фонограма

50 – 100 грн. в залежності від складності

11

Виготовлення слайд-фільму, відеофільму

 

на договірній основі

12

Проведення виїздних концертів

1 захід

( до 100 км.)

3000 грн.

13

Ксерокопія, сканування, текстовий друк

1 сторінка

     1,50

14

«Інтернет-послуга»

замовлення/

година

     3,50

15

«Комп’ютерна послуга»

замовлення/

година

     1,50

16

Послуга автотранспорту

 

    Згідно калькуляції  та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43)

17

Проведення творчих майстерень

1 година за                1 особу

10,00

 

Заступник голови  ради                                                       О. А. Корпан


Додаток 4
до рішення районної ради
VII скликання
від 17.11.2016  № 196

 ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,
що надаються комунальною установою «Районна центральна бібліотека» Попільнянської районної ради
Житомирської області

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.

Ксерокопія книг, брошур, газет, журналів і документів

Сторінка

документ/замовлення

1,50

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт

1 тема

10,00

Кольоровий друк

1 аркуш А4

з однієї сторони

2,00

Виготовлення титульної сторінки дисертацій, курсових, контрольних робіт та рефератів

 1 макет

2,00

 Сканування тексту

 1 сторінка

1,50

Проведення занять комп'ютерної грамотності

1 особа за 1 годину

10,00

Послуги автотранспорту

 

Згідно калькуляції  та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43)

 

 Заступник голови  ради                                                 О. А. Корпан                              

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 11 сесія VII скликання 196 Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги