Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги та прейскурантів цін по КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради".

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги та прейскурантів цін по КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради".

 Назва регуляторного акта: «Про затвердження тарифів на платні послуги комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області»

Регуляторний орган: Попільнянська районна рада

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 Відповідно до положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) з 2020 року в Україні запроваджується програма медичних гарантій. У межах програми медичних гарантій визначено обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів.

         Програма медичних гарантій існує як єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг та лікарських засобів, передбачених ст. 4 Закону за відповідними напрямами. З її впровадженням змінився механізм фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції, за рахунок якої відбувалося утримання закладів охорони здоров’я, в межах програми медичних гарантій оплачуватиметься медичне обслуговування пацієнтів за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).

         Згідно ч. 4 прикінцевих та перехідних положень Закону з 1 квітня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги, в тому числі і вторинної, яку надає комунальне некомерційне підприємство «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області». До переліку медичних послуг, які гарантуються договором з НСЗУ, не входить ряд послуг, які може надавати КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» та потребує населення району.

         В умовах переходу на нові умови господарської діяльності та фінансування комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області», необхідно враховувати, що платні послуги, що надаються працівникам підприємств, установ, організацій та за особистими зверненнями населення є важливим джерелом додаткових надходжень для закладу.

         Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджуються тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області», що відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах», встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися медичними закладами, але законодавчими актами України тарифи на такі платні послуги не встановлені, тому є потреба чіткого визначення тарифів на надання платних медичних послуг. Формування тарифів здійснено на принципах відшкодування витрат на надання закладом платних медичних послуг відповідно до калькуляції.

         Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовуються та затверджуються, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню.

         Враховуючи необхідність у зручності проведення медичних оглядів населенням виникла потреба у проведенні розрахунків вартості платних послуг та їх затвердження.

 2. Цілі державного регулювання

 Регуляторний акт регламентує дії, встановлює повноваження та обов'язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування медичним закладом охорони здоров'я району коштів, затрачених на надання платних медичних послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату та не входять до переліку послуг, передбачених укладеним договором з НСЗУ.

         Переліком платних послуг, що можуть надаватись КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» встановлюються повноваження медичної установи на надання медичних послуг, розрахунок яких здійснюється згідно калькуляцій:

Додаток 1;
Додаток 2;
Додаток 3;
Додаток 4;
Додаток 5;
Додаток 6;
Додаток 7.

 3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не розроблення вартості платних послуг може привести у майбутньому до недостатньої кількості коштів на потреби по обслуговуванню населення. Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.

         Інша альтернатива: – затвердити перелік платних медичних послуг на профілактичні медичні послуги «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» відповідно до калькуляції для розрахунку плати за них. Дана альтернатива є прийнятною, оскільки спрямована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» та покриття обґрунтованих витрат закладів охорони здоров'я району на надання цих послуг та дасть можливість закладу надавати платні медичні послуги населенню поза межами договору з НСЗУ без значних фінансових втрат.

 4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         Запропонований проєкт регуляторного акта передбачає затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть надаватись закладом охорони здоров'я району та впорядкування справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства. Проєкт рішення Попільнянської районної ради «Про затвердження переліку платних медичних послуг, які надаються КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» ‒ районний нормативно-правовий акт, який установлює вартість платних медичних послуг, що можуть надаватись установою та впорядковує справляння плати за ці послуги.

         Перелік платних послуг, які можуть надаватись КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» є обов'язковим для всіх суб'єктів, що беруть участь у проведенні заходів на надання цих послуг та звітуються за отримання та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг. Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

 Проєкт розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти». В зв'язку з тим, що Перелік платних послуг, які можуть надаватись медичним закладом району буде відповідати вимогам чинного законодавства, впровадження даного регуляторного акта забезпечить відшкодування КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату. Впровадження проєкту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.

  6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат

 Методи одержання результатів відстеження: звітність КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» щодо надходження коштів від платних послуг, використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання платних послуг, здійснення порівняльного аналізу.

         З прийняттям регуляторного акта буде врегульовано інтереси громадян, суб'єктів господарювання та інтереси держави при затвердженні вартості платних медичних послуг комунальним некомерційним підприємством «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області», які можуть надаватись цим закладом та покращення якості надання цих послуг.

 Аналіз вигод і витрат

 Органи влади:

 

Вигоди:

Регламентація дії, встановлення повноважень та обов'язків, затвердження переліку платних медичних послуг КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області», які можуть надаватись закладом, визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування ним коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Суб’єкти господарювання:

 

Вигоди:

Чітке встановлення загальних прав та обов'язків для суб'єктів відносин при плануванні надання платних послуг, надходження коштів до бюджету КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області» за надання платних медичних послуг.

Покращення якісного та кількісного показника при наданні послуг, відповідно до Переліку платних послуг, що можуть надаватись КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області».

Громада (громадяни):

 

Вигоди:

Можливість отримання медичної послуги з вищевказаного переліку на місцевому рівні

 Окрім того, на дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов'язані із змінами в законодавстві України.

 7. Строк дії регуляторного акта

 Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

         На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:

 - зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

 - ріст закупівельних цін на медикаменти, перев'язувальні засоби та медичний інструментарій, необхідні для проведення медичних оглядів.

  8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності:

 - дані щоквартальних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги будуть надані.

         Реалізація проєкту рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

 Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення відстеження статистичних даних та фінансових звітів. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту.

         Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

         Заходи, які будуть здійснюватися при проведенні відстеження результативності:

 - відстеження динаміки зростання фінансових надходжень від надання вищевказаних платних медичних послуг;

 - відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються вищевказані платні медичні послуги.

  

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги та прейскурантів цін по КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради".