Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Попільнянської районної ради VII скликання «Про затвердження вартості трудових витрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються комунальною установою «Трудовий архів»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Попільнянської районної ради VII скликання «Про затвердження вартості трудових витрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються комунальною установою «Трудовий архів»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання.

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Відповідно до статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, комунальна установа «Трудовий архів» має право виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів.

Враховуючи інтереси громадян, також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ. Отже, з однієї сторони, виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур.

З іншої сторони, шляхом державного регулювання, передбачається вирішити проблему додаткового фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, переданих до КУ «Трудовий архів» (спільна власність територіальних громад сіл, селища району).

 2. Визначення цілей регулювання.

Ціль регуляторного акта - додаткове фінансування КУ «Трудовий архів» на заходи із забезпечення нормативних умов зберігання соціально значимих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Досягнення встановленої цілі можливе було шляхом створення архівів безпосередньо на підприємствах. Цей спосіб неприйнятний, оскільки, при ліквідації підприємств фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів припиняється.

Для поліпшення матеріально-технічної бази КУ «Трудовий архів» потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє профінансувати видатки КУ «Трудовий архів» на 100%.

Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг КУ «Трудовий архів».

Тому найбільш прийнятною альтернативою є затвердження запропонованого проекту регуляторного акта.

 4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 КУ «Трудовий архів» надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які можуть надавати архівні установи.

Кошти за виконані платні послуги надходять на рахунок КУ «Трудовий архів» .

Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, зв'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу у відповідності з вимогами Держкомархіву від 08.02.2008 № 22

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнути поставлену ціль можливо при умові бажання учасників процесу дотримуватись вимог єдиного порядку формування цін та тарифів згідно до Положення установи.

Послугами користуються:

- підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове зберігання;

- жителі району, які бажають отримати довідки соціально-правового характеру (про заробітну плату, копій, підтвердження трудового стажу).

Відповідно до статті 31 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” та статті 34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” при ліквідації підприємства, документи з особового складу передаються до КУ «Трудовий архів» на платній основі.

В КУ «Трудовий архів» надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являються обов'язковим для виконання суб'єктами підприємницької діяльності.

При цьому суб'єкти підприємницької діяльності мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є допомогою у налагодженні діловодства, а в подальшому - передавати документи на збереження у трудовий архів.

 6. Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акта буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.

В результаті прийняття регуляторного акта підвищиться свідомість керівників підприємницьких структур та населення відносно значимості архівів з особового складу та зросте їх відповідальність за збереження соціально значимих документів. Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення інтересів трудового архіву, громадян і суб'єктів підприємницької діяльності.

При прийнятті даного регуляторного акта для органів місцевого самоврядування результатом буде встановлення тарифів щодо оплати послуг, які виконуються КУ «Трудовий архів». Забезпечення зберігання документів до умов, визначених Держкомархівом з особового складу та документів тимчасового зберігання та запобіганню їх втраті.

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акта не передбачається.

 7. Визначення строку дії регуляторного акта.

 Строк дії регуляторного акту залежить від державного регулювання економічних відносин та змін у чинному законодавстві.

Результативним строком дії регуляторного акту встановлюється строк на протязі якого не буде різких змін вартості валових витрат, врахованих в розрахунку тарифів на платні послуги.

 Строк дії регуляторного акту призупиняється у випадку перевищення витрат надання послуг над розрахованим розміром тарифу цих послуг. При цьому виникає необхідність прийняття нового регуляторного акту.

8. Відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

  

Заступник голови районної ради                                                   О.А. Корпан

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Попільнянської районної ради VII скликання «Про затвердження вартості трудових витрат та планової калькуляції цін на роботи (послуги), що виконуються комунальною установою «Трудовий архів»