Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Попільнянської районної ради «Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення  Попільнянської районної ради «Про затвердження  Положення про надання платних послуг закладами культури  Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги»

 Розробник:  сектор культури  Попільнянської районної державної адміністрації.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

Через недостатнє бюджетне фінансування районних  закладів культури, виникла необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості для їх належного утримання та функціонування. Існуючі проблеми частково можливо врегулювати шляхом надання платних послуг, які визначені у проекті регуляторного акту. Так як засновником комунальних закладів культури - «Районного будинку культури»  та  «Районної  центральної бібліотеки»   є  Попільнянська районна рада, дане питання виноситься на розгляд та погодження сесією  Попільнянської районної ради.

Прийняття  даного рішення першочергово спрямоване на підвищення ефективності діяльності закладів культури, що засновані на спільній власності територіальних громад сіл та селищ району.

 2. Визначення цілей регулювання.

Цілями правового регулювання для даного проекту регуляторного акта є:

- додержання принципів державної регуляторної політики;

- оптимізація та розширення переліку платних послуг та тарифів на них, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на спільній власності територіальних громад сіл та селищ району;

- залучення додаткових джерел фінансування на утримання даних закладів культури;

- повна реалізація прав та інтересів громадян та юридичних осіб у сфері культури.

 3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Головна альтернатива – затвердження єдиного переліку платних послуг та тарифів на них, що можуть надаватися комунальними закладами культури, засновником яких є  Попільнянська  районна рада та розширення можливості для пільгових категорій громадян безкоштовно отримати послуги у сфері культури.

Обраний спосіб запропонованого проекту регуляторного акту повинен забезпечити:

- визначення чітких критеріїв фінансування даних закладів;

- досягнення цілей правового регулювання та принципів державної регуляторної політики;

- реалізація конституційних прав громадянина та людина на культурний та освітній розвиток.

4. Механізми досягнення цілей, визначених проектом регуляторного акта.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта - проекту рішення сесії  Попільнянської районної ради  «Про затвердження  Положення про надання платних послуг закладами культури Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги» передбачає затвердження платних послуг та тарифи на них, що можуть надаватися вищезазначеними комунальними закладами культури, та перелік пільгових категорій громадян, які мають право безкоштовно користуватися платними послугами, що надаються цими закладами.

Проект даного регуляторного акту розроблено на підставі діючих нормативно-правових актів і оприлюднено на веб-сайті  Попільнянської районної ради.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить сформувати прозорі, чіткі та зрозумілі правила надання платних послуг та тарифів на них, які надаються закладами культури заснованими на спільній власності територіальних громад сіл та селищ району, та забезпечить поповнення власних обігових коштів даних закладів для їх належного функціонування і розвитку культури в цілому. А також зросте рівень зацікавленості не лише громадян, а й юридичних осіб в отримання культурних послуг від цих закладів.

 6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта.

 Впровадження цього регуляторного акта дозволить:

- підвищити ефективність діяльності районних закладів культури;

- розширити асортимент послуг, які можуть юридичні особи у сфері культури;

- оперативно забезпечувати послугами всіх громадян з метою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів;

- створення можливості для районних закладів культури, незалежно від обсягів фінансування з місцевого бюджету, створити належні умови для їх функціонування та поліпшення умов обслуговування користувачів;

- покращення якості надання послуг у сфері культури.

 7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

 8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення або повністю відмінити його дію.

 9. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Результативність даного проекту рішення відстежувалася за такими показниками:

1).Кількісними:

- надходження від отримання платних послуг на поповнення власних обігових коштів;

- залучення широкого кола суб’єктів господарювання до користування платними послугами у сфері культури.

2).Якісними:

- створення конкурентного середовища при отримані платних послуг;

- соціальна спрямованість даного проекту;

- результативність діяльності закладів;

- розвиток культури району.

 10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані. Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності. Повторне відстеження планується здійснювати через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження. Періодичні відстеження будуть проводитися один раз на кожні три роки.

 

Завідувач сектору культури                          Чернуха О.В

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Попільнянської районної ради «Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури Попільнянського району та встановлення тарифів на платні послуги»