Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА – проекту рішення Попільнянської районної ради «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються комунальною установою «Трудовий архів» Попільнянської районної ради на договірних засадах.

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення  Попільнянської районної ради «Про затвердження цін  на роботи (послуги), що  виконуються  комунальною установою «Трудовий архів» Попільнянської районної ради на договірних засадах.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ціни на платні послуги, що надаються  комунальною установою «Трудовий архів» Попільнянської районної ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам відповідно до законів України: «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом  Державного  Комітету  архівів України «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах» від 06.05.2008 №8 №730/154221.

До участі у вирішенні цього питання була залучена  комунальна установа «Трудовий  архів» Попільнянської районної ради, що надає зазначені послуги. Установою надано пропозиції щодо розрахункових  цін на підставі зазначених вище нормативно-правових актів і аналізу складових собівартості тарифів на платні послуги та запропоновано зазначений регуляторний акт.

Даним проектом рішення районної ради пропонується затвердити ціни на роботи, послуги, що  виконуються  комунальною установою «Трудовий архів» Попільнянської районної ради . Надання таких платних послуг забезпечить комунальній установі змогу залучити додаткові кошти для вирішення поточних фінансових питань. Враховуючи те, що  комунальна установа «Трудовий архів» Попільнянської районної ради перебуває в управлінні районної ради, зазначені ціни підлягають затвердженню на пленарному засіданні   районної ради.

 2. Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Асигнувань, які поступають з загального фонду районного бюджету, недостатньо для своєчасного приймання, концентрування та забезпечення вимог технологічного режиму гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.

Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи» передбачено надання платних послуг бюджетним установам. Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд", архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються, на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно з чинним законодавством України.

Даним проектом рішення районної ради пропонується затвердити ціни на роботи, послуги, що надаються  комунальною установою «Трудовий архів»  Попільнянської районної ради. Надання таких платних послуг забезпечить комунальній установі змогу залучити додаткові кошти для вирішення поточних фінансових питань. Враховуючи те, що комунальна установа    «Трудовий архів»  перебуває в управлінні районної ради, зазначені ціни підлягають затвердженню на пленарному засіданні Попільнянської  районної ради.

 3. Визначення цілей  регулювання.

Ціль регуляторного акту - додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

 4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Комунальна установа « Трудовий архів» утримується за рахунок коштів районного бюджету, тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють. Для поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки трудового архіву тому, прийняття регуляторного акту надасть можливість спрямувати видатки по спецфонду на забезпечення  трудового архіву комп’ютерною технікою, витратними матеріалами для комп’ютерної техніки та їх якісного ремонту, дозволить провести дезінфекцію в архівосховищах, придбати необхідні матеріали для надання архівних послуг. Забезпечить охорону та якісне збереження документів Національного архівного фонду і документів з особового складу ліквідованих підприємств, переданих на довготривале зберігання до трудового архіву. Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг  комунальною установою «  Трудовий архів» Попільнянської районної ради.

 5. Визначення цілей державного регулювання.

Цілі державного регулювання полягають у поліпшенні якості послуг, що надаються суб’єктам господарювання, а також скорочення термінів їх виконання . Комунальна установа надає платні послуги. Платні послуги надаються на договірних засадах, згідно розрахованих тарифів, та оплачуються на підставі акту виконаних робіт. Кошти за виконані платні послуги надходять на спеціальний рахунок комунальної установи і використовуються згідно затвердженого кошторису.

 6. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися і підприємствам, установам,організаціям, розташованим на території  Попільнянського  району. Послугами користуються підприємства, установи, організації, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове  зберігання. В трудовий архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являється обов'язковим для юридичних осіб. При цьому юридичні особи мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є дійсною допомогою у налагодженні діловодства та у подальшому - передачі документів на зберігання до трудового архіву.

 7. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

В результаті прийняття регуляторного акту підвищиться свідомість керівників підприємств,установ, організацій відносно значимості архівів з особового складу та підвищиться їх відповідальність за збереження соціально значимих документів. Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і підприємств, установ, організацій. Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається.

 8. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження   результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

 9. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Визначення результативності регуляторного акту проводиться по показникам обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані:

- надходження коштів до районного бюджету для додаткового фінансування трудового архіву;

- кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення виконаних з використанням цих документів;

- виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально значущих документів.

Введення у дію тарифів (цін) на платні послуги з архівної справи та діловодства у Попільнянському  районі дозволить забезпечити захист підприємств, установ,організацій від необґрунтовано завищених цін на архівні послуги, наданих непрофесіоналами.

 10. Визначення показників результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

- моніторинг основних показників діяльності  комунальної установи «Трудовий архів» Попільнянської районної ради;

- кількість скарг щодо якості послуг від фізичних та юридичних осіб району.

 11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

- аналіз надходження коштів від надання платних послуг районною комунальною установою «Трудовий архів»  Попільнянської районної ради;

- оцінка результатів та звітування про роботу районного трудового архіву перед депутатами на сесії районної ради.

 

 Начальник комунальної установи                                         Бойко М.І.
«Трудовий архів»

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА – проекту рішення Попільнянської районної ради «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються комунальною установою «Трудовий архів» Попільнянської районної ради на договірних засадах.