Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток до рішення п’ятої сесії районної ради VІ скликання від 12.04.2011

 ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Це Положення встановлює процедуру і умови надання Попільнянською районною радою дозволів на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та порядок регулювання інших орендних відносин. Якщо інші організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, не врегульовані цим Положенням, вони регулюються Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, іншими нормативно-правовими актами.

 І.Загальні положення

1.1. Підприємства, установи, організації звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати орендодавцем майна, яке перебуває у них на балансі і належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (надалі - дозвіл на оренду майна).

1.2. У клопотаннях та заявах потенційних орендодавців чи орендарів вказується мета, а також обґрунтовується необхідність оренди.

Клопотання орендодавця повинно містити:

- повне найменування суб’єкта господарювання (фізичної або юридичної особи), який має намір орендувати майно (чи його частину), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району;

- цільове використання площі та її розміщення згідно плану будівлі;

- обґрунтування доцільності надання майна в оренду;

- інформація щодо попереднього використання майна (або його частини).

Суб’єкт господарювання, який має намір орендувати майно, до заяви повинен додати:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (при необхідності копії установчих документів);

- довідку з органу податкової служби про перебування на обліку платником податків;

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ.

1.3. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями, орендодавцями, згідно Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

До клопотання орендодавця додаються:

- копія клопотання (заяви) на ім’я керівника підприємства, установи, організації-балансоутримувача майна від фізичної або юридичної особи, яка має намір укласти договір оренди або продовжити дію договору оренди;

- завізований проект договору оренди фізичною або юридичною особою, яка має намір продовжити договір оренди;

- розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства;

- звіт про незалежну грошову оцінку майна (об’єкта оренди);

- у разі оренди нерухомого майна, інформація про загальну та корисну площу об’єкта;

- копія договору страхування орендованого майна (при продовженні договору оренди).

У разі оренди цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філій, цехів, дільниць), крім того додаються:

- протокол про результати інвентаризації всього майна підприємства;

- передавальний баланс;

- акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства;

- вартість майна, що передається в оренду;

- вартість майна, що передається на утримання або схов орендарю;

- вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту;

- вартість майна, що викуповується орендарем.

1.4. Проект договору має містити в собі всі визначені істотні умови типового договору оренди, затвердженого районною радою.

1.5. Орендар об’єкта оренди визначається на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених цим Положенням.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації, комунального підприємства районної ради або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, приймається рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення конкурсу визначається районною радою.

1.6. Узагальнення поданих матеріалів для отримання дозволу на оренду майна та підготовку їх на розгляд проводить підрозділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

1.7. Дозвіл на оренду майна надається районною радою за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності :

- щодо оренди цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць);

- щодо оренди нерухомого майна, що перевищує площу 25 кв. м;

- щодо оренди нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує

25 кв. м, терміном більше одного року.

 1.8. Дозвіл на оренду майна надається за дорученням ради головою районної ради за пропозицією підрозділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату ради:

- щодо оренди нерухомого майна загальною площею до 25 кв. м, терміном до одного року;

- щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (автомобілі, устаткування, обладнання тощо).

ІІ. Розгляд звернень щодо надання дозволу на оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна, що перевищує площу 25 кв. м, терміном більше одного рок у , загальна площа якого не перевищує 25 кв. м

 2.1. Звернення підприємств, установ, організацій щодо надання дозволу на оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна, що перевищує площу 25 кв. м та загальна площа якого не перевищує 25 кв. м, терміном більше одного року з відповідними матеріалами, згідно з п.1.1 цього Положення, передаються на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

Порядок розгляду питань постійною комісією регулюється Положенням про постійні комісії районної ради.

2.2. За наслідками розгляду постійна комісія з питань бюджету і комунальної власності вносить рекомендації сесії ради щодо надання або відмови у наданні дозволу на оренду майна.

2.3. Проект рішення районної ради з даного питання готує підрозділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради, а по приміщеннях, які перебувають на балансі комунального підприємства по експлуатації адмінбудинку Попільнянської районної ради, - безпосередньо підприємство.

2.4. Дозвіл на оренду майна надається районною радою за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

2.5. Якщо за результатами конкурсу районною радою не прийнято рішення про передачу майна в оренду, постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності оголошується новий конкурс.

ІІІ. Розгляд звернень щодо надання дозволу на оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 25 кв. м, терміном до одного року та рухомого майна (автомобілів, устаткування, обладнання тощо)

 3.1. Звернення підприємств, установ, організацій щодо надання дозволу на оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 25 кв. м, терміном до одного року, рухомого майна (автомобілів, устаткування, обладнання тощо) з відповідними матеріалами, згідно з п.1.1 цього Положення, передаються на розгляд підрозділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату ради.

3.2. Керівники підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів майна, один раз на квартал звітують на засіданні постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності про ефективність використання площ приміщень, які перебувають у них на балансі, про наявність вільних для здачі в оренду площ, про стан утримання орендованих приміщень, про стан розрахунків орендарів та сплати коштів до районного бюджету.

3.3. Постійна комісія ради з питань бюджету та комунальної власності при встановленні фактів порушення орендодавцем об’єкта, що перебуває в спільній власності територіальних громад району, умов договору оренди, неефективного використання площ приміщень, що перебувають у них на балансі, невжиття орендодавцем заходів у разі порушення орендарем строків внесення орендної плати, порушення терміну перерахування коштів від оренди приміщень до районного бюджету надає свої рекомендації голові ради щодо надання або відмову у наданні дозволу на оренду.

3.4. За пропозиціями підрозділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату ради, голова районної ради вирішує питання надання дозволу на оренду нерухомого майна, загальною площею до 25 кв. м, терміном до одного року, а також окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району. В окремих випадках, за клопотанням балансоутримувача майна, головою районної ради за пропозицією підрозділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату ради вирішується питання надання дозволу на оренду нерухомого майна, загальною площею більшою 25 кв.м, терміном до трьох днів.

Проект розпорядження голови районної ради з цього питання у тижневий термін готує підрозділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради, а по приміщеннях, які перебувають на балансі комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Попільнянської районної ради, - безпосередньо дане підприємство.

 ІV. Заключні положення

4.1. Договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району укладається балансоутримувачами майна на бланках Типового договору оренди, видрукуваних єдиним типографським способом, у 3-х примірниках, один з яких протягом місяця з моменту укладення договору оренди майна передається у підрозділ з питань спільної власності разом із копією договору страхування майна орендарем, завіреною орендодавцем.

4.2. Реєстр та облік договорів оренди, укладених із дозволу районної ради, здійснює підрозділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

4.3. Договори оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Відповідальність за виконання зазначеної вимоги покладається на керівника підприємства, установи, організації, на балансі якого перебуває майно спільної власності територіальних громад району (орендодавця).

4.4. Орендар протягом місяця після укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати на користь орендодавця орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість, яка визначена незалежною оцінкою, а в разі оренди цілісного майнового комплексу або його структурного підрозділу – залишковою вартістю, та надати орендодавцю копію договору страхування.

Якщо орендар не застрахує майно та не надасть орендодавцю копію договору страхування і копію платіжного доручення протягом вказаного терміну, це є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

Майно має бути застраховане від таких страхових ризиків:

- протиправних дій третіх осіб;

- вогню (пожежа, удар блискавки, вибух);

- стихійних явищ (ураган, вихор, буря, град, зливи, тиск снігового шару, зсув ґрунту, паводок, землетрус, інші стихійні лиха);

- впливу рідини з водопровідно-каналізаційних і опалювальних систем;

- крадіжки зі зламом, грабежу, розбою, а також знищення чи пошкодження майна внаслідок вчинення цих дій;

- знищення чи пошкодження майна через хибне вмикання автоматичних систем гасіння;

- наїзд на майно транспортними засобами.

4.5. Оцінка майна, загальна площа якого не перевищує 25 кв.м, а також індивідуально визначеного рухомого майна (автомобілі, устаткування, обладнання тощо) та оцінка майна, загальна площа якого перевищує 25 кв.м, а також цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів проводиться відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів оцінки майна, які діють на дату її проведення, одним з переможців конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, визначених постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності або оцінювачем, рекомендованим підрозділом з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради.

4.6. Орган, який визначив переможця конкурсу, має право скасувати результати конкурсу та позбавити суб’єкта оціночної діяльності права здійснювати оцінку майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, у разі невиконання або порушення ним умов конкурсу.

4.7. Орендар має право за рахунок власних коштів проводити реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна за погодженням органу управління майномПопільнянською районною радою. Погодження проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованого майна здійснюється в порядку, встановленому районною радою.

4.8. Щоквартально, до 15 числа, орендодавці здійснюють з підрозділом з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради звірку стану розрахунків по орендній платі.

4.9. Якщо орендар має намір продовжити дію Договору оренди, він повинен за 3 місяці до закінчення строку дії договору оренди письмово повідомити орендодавця про свій намір.

Якщо таке звернення не надійшло у вказаний термін, орган управління майном має право не надавати дозвіл на продовження договору оренди та оголосити конкурс на право укладення договору оренди вказаного об’єкта

4.10. Якщо в місячний термін після прийняття рішення сесією районної ради або підписання розпорядження головою районної ради про надання дозволу на оренду майна орендар не уклав договору оренди або відмовився від укладення договору, майно може бути повторно виставлене на конкурс. Якщо договір оренди майна не був укладений у вказані терміни з вини орендодавця, рекомендація органу управління майном чинність не втрачає.

4.11. У разі, якщо балансоутримувач майна не погоджується укласти договір оренди майна з бюджетною установою, організацією або підприємством спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, районна рада може без згоди балансоутримувача укласти такий договір.

4.12. За взаємною згодою сторін , на вимогу орендодавця (у разі зміни методики розрахунку орендної плати, змін централізованих цін і тарифів, істотної зміни стану об`єкта оренди з незалежних від сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством) до договору оренди можуть вноситися зміни або доповнення шляхом підписання нового договору оренди, з урахуванням цих змін та доповнень.

  

Заступник голови ради                                                                         Г.С.Іванча

Ви тут: Головна Документи Управління майном Комунальне майно Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району