Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток до рішення районної ради від 14.08.2015 № 557

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

1. Відповідно до повноважень, передбачених ст.ст. 142, 143 Конституції України, ст. 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 43, 60 п. 10 “Прикінцевих та перехідних положень” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, від імені територіальних громад району управління об’єктами їх спільної власності здійснює Попільнянська районна рада або уповноважені нею органи, визначені в пункті 4 цього Положення.

2. Правомочності щодо розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад здійснюються районною радою у порядку та межах, визначених чинним законодавством.

 3.Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:
- рухоме і нерухоме майно підприємств, організацій та установ, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;
- житловий фонд, нежилі приміщення;
- заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад району.

 4.Суб’єктами управління спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району є:
- районна рада;
- голова районної ради (за дорученням ради);
- районна державна адміністрація (у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України).

 5. Встановити:

 5.1. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації - об’єкта спільної власності територіальних громад сіл і селищ району здійснюється згідно з рекомендацією постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності або відділу з питань управління комунальним майном виконавчого апарату районної ради, за результатами проведеного конкурсу.

Призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації відбувається за результатами проведеного конкурсного відбору за процедурою, встановленою Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Відбір кандидата проводиться конкурсною комісією, яка створена радою згідно пропозиції голови районної ради. Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, організації у кількості не менше 7 чоловік. До складу конкурсної комісії входять представники постійних комісій районної ради, відділу з питань управління комунальним майном виконавчого апарату районної ради, галузевого підрозділу райдержадміністрації, трудового колективу, громадськості.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади та умови конкурсу публікується районною радою у друкованих засобах масової інформації не пізніше, як за 5 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до районної ради такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів;
- автобіографію;
- копію диплома про освіту;
- копію паспорта;
- декларацію про доходи за минулий рік;
- попередження про спеціальні обмеження;
- дві фотографії розміром 6Х4 см;
- копію трудової книжки;
- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);
- інші документи, передбачені чинним законодавством.

Кандидати на посаду керівника підприємства, установи, організації можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

Відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради та керівник об’єкта спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, на заміщення вакантної посади якого оголошено конкурс, забезпечують претендента всією необхідною інформацією щодо діяльності підприємства, установи, організації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, відповідно до рішення конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

Під час конкурсу комісією проводиться співбесіда з кожним претендентом.

Конкурсна комісія на підставі, розгляду поданих документів, результатів співбесіди, приймає рішення щодо результатів конкурсу.

За умови, якщо, за підсумками голосування, жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, на розгляд ради комісія вносить пропозицію щодо двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів на конкурсі.

В разі не прийняття радою рішення про призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації, за результатами проведеного конкурсу, рада оголошує повторний конкурс.

 5.2. Відділ з питань управління комунальним майном виконавчого апарату районної ради за участі галузевих підрозділів районної державної адміністрації готує проект рішення ради щодо призначення керівника підприємства, установи, організації на умовах контракту та проект контракту, відповідно до затверджених Типових форм контрактів з керівником підприємства, установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району.

У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника підприємства, установи, організації контракт, підписується даною особою та головою районної ради.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

За три місяці до закінчення строку дії контракту відділ з питань управління комунальним майном виконавчого апарату районної ради подає письмову пропозицію щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника.

 5.3. Керівники загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району призначаються відділом освіти райдержадміністрації за попереднім погодженням районної ради у порядку, встановленому законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту” та рішенням районної ради.

 5.4. Звільнення з посади керівника загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти та спорту - об’єкта спільної власності територіальних громад району, може здійснюватись з ініціативи районної ради.

5.5. Керівник об’єкта спільної власності територіальних громад району щоквартально протягом строку дії своїх повноважень звітує районній раді про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність об’єкта, збереження та ефективність використання майна. У випадку отримання негативного фінансового результату за підсумками кварталу, керівник підприємства в обов’язковому порядку заслуховується на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 5.6. В окремих випадках, відповідно до пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, такий звіт може бути заслуханий на сесії ради, у разі прийняття нею відповідного рішення.

5.7. Керівник установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, погоджує з галузевим підрозділом районної державної адміністрації вибуття у відрядження строком від 2 до 5 діб.

Вибуття у відрядження на триваліший термін погоджується головою районної ради, у зв’язку з чим видається відповідне розпорядження голови ради.

5.8. Вибуття у відрядження керівника підприємства, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, строком понад 5 діб погоджується головою районної ради, у зв’язку з чим видається відповідне розпорядження голови ради.

5.9. Керівник установи, організації визначає час і порядок використання своєї відпустки за попереднім узгодженням з галузевим підрозділом райдержадміністрації за погодженням з головою районної ради.

Керівник загальноосвітнього і позашкільного навчального закладу галузі освіти визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.

5.10. Керівник підприємства визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням з головою районної ради.

 5.11. Трудова книжка керівника підприємства зберігається на підприємстві.

 5.12. Трудова книжка керівника установи, організації зберігається в установі, організації.

 6. Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, районна рада у порядку і межах, визначених чинним законодавством:

 - приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів ради.

- затверджує статути (положення), вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності або надає право затвердження статутів, положень голові районної ради, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень), згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів ради;

- у випадках, визначених чинним законодавством, погоджує статути (положення) установ, організацій спільної власності або надає право погодження статутів, положень голові районної ради;

 - визначає органи, уповноважені здійснювати управління об’єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності;

 - приймає рішення про передачу об’єктів зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ району у державну власність, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - дає згоду на прийняття об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів ради;

 - приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у комунальну власність територіальних громад сіл і селищ району за зверненнями відповідних органів самоврядування, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - приймає рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (структурних підрозділів підприємств), установ, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

- визначає відрахування до районного бюджету частини прибутку підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, згідно з пропозиціями постійних комісій;

 - приймає рішення про придбання майна (за кошти районного бюджету), згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - вирішує питання відчуження майна, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - вирішує питання списання окремо визначеного рухомого та нерухомого майна, вартістю одиниці понад 5000 грн., що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - приймає рішення про передачу під заставу об’єктів спільної власності, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

- надає дозвіл на оренду цілісних майнових комплексів, приміщень чи їх частин, загальна площа яких перевищує 25 кв.м., та незалежно від площі нерухомого майна, якщо термін оренди більше одного року;

- надає згоду орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради ;

 - надає згоду на відмову (зменшення розміру) від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

- затверджує розподіл прибутку підприємств спільної власності;

- вирішує питання призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради.

- здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 7. Голова районної ради за дорученням ради:

 - погоджує для керівників підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, конкретний розмір премії;

 - на підставі рішення районної ради укладає контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору;

 - у період між сесіями районної ради звільняє у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (закінчення строку дії контракту, звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироку суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень голови ради на сесії районної ради;

 - у період між сесіями районної ради призначає виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ, організацій до розгляду питання призначення на посаду керівника на сесії районної ради;

 - може застосовувати до керівника підприємства, установи, організації дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством;

 - погоджує призначення керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів, згідно з пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради;

 - погоджує вибуття керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад району у відрядження строком понад 5 діб;

 - вирішує питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району з наступним затвердженням розпоряджень на сесії районної ради;

 - погоджує тарифи на послуги, що реалізуються підприємствами спільної власності, за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, з наступним затвердженням розпоряджень на сесії ради;

- погоджує структуру та штати, форми, системи оплати праці працівників для планово-прибуткових підприємств;

- погоджує перелік платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи, за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності;

- вирішує питання надання дозволу на оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (автомобілі, устаткування, обладнання тощо), за пропозицією балансоутримувачів з подальшим затвердженням розпоряджень голови ради на сесії районної ради;

- вирішує питання списання окремо визначеного майна (крім нерухомого) вартістю від 2500 грн. до 5000 грн., що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, з подальшим затвердженням розпоряджень голови ради на сесії районної ради;

- погоджує договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна, згідно рішень ради;

- вирішує питання надання дозволу на оренду нерухомого майна, загальною площею до 25 кв. м терміном до одного року, а за пропозицією балансоутримувача – більшою площею терміном до трьох днів з подальшим затвердженням розпоряджень голови ради на сесії районної ради;

- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені районною радою.

 8. Постійна комісія районної ради з питань, бюджету та комунальної власності:

8.1. Здійснює контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.

 8.2. Заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкта спільної власності.

 8.3. Перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів.

8.4. Погоджує придбання майна за кошти підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району вартістю понад 50 000 грн.

8.5. Здійснює попередній розгляд та приймає рекомендації, висновки з питань управління об’єктами спільної власності, а саме:

- надання дозволу на відмову (зменшення розміру) від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;

- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

- призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів;

- надання дозволів на оренду майна спільної власності територіальних громад району;

- щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності, перевірок дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів;

- затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, надання пільг по орендній платі;

- затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об’єктів спільної власності, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку та з інших питань управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району;

- погодження тарифів на послуги, що реалізуються підприємствами спільної власності, за поданими розрахунками підприємств, установ, організацій та відповідними пропозиціями галузевих підрозділів, служб райдержадміністрації;

- погодження розрахунків обсягів надходжень до загального та спеціального фондів проекту кошторису бюджетних установ, які перебувають у спільній власності, за розрахунками установ і організацій та відповідними пропозиціями галузевих підрозділів райдержадміністрації;

- погодження переліку платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи, за їх розрахунками та відповідними пропозиціями галузевих підрозділів райдержадміністрації;

- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю територіальних громад сіл і селищ району, передбачені рішеннями районної ради.

 9. Відділ з питань управління комунальним майном виконавчого апарату районної ради:

- веде облік наявного майна та автотранспортних засобів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району;

- здійснює контроль за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, готує пропозиції щодо продовження або розірвання контрактів з керівниками підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна спільної власності організаціями, установами та підприємствами, за своєчасністю та повнотою надходження орендної плати;

- забезпечує дотримання порядку списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

- проводить, за дорученням районної ради, інвентаризацію майна об’єктів спільної власності, вживає заходів щодо їх реєстрації;

- здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

- готує матеріали на розгляд ради щодо вирішення питань передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

- здійснює організацію проведення конкурсу для передачі в оренду об’єктів майна;

- веде реєстр та облік договорів оренди, укладених із дозволу районної ради;

- узагальнює матеріали по відчуженню, списанню, передачі та придбанню майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району;

- здійснює попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питання управління об’єктів спільної власності на розгляд постійних комісій районної ради, голови ради та пленарного засідання ради;

- здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності, вивчає за рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності питання ефективності використання спільного майна;

- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені радою, головою ради та передбачені іншими Положеннями з питань управління спільною власністю територіальних громад району.

 

 Заступник голови ради                                                                            Г.С. Іванча

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Управління майном Комунальне майно Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району