Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

20 сесія VI скликання

trizyb1{jathumbnail off}
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Двадцята  сесія                                                                                   VI скликання                                                                                                

 Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2014            № 353

Про районний бюджет
на 2014 рік

 Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Марчук З.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 129 704 702 грн., у тому  числі  дотацію вирівнювання у сумі 64 555 200 грн., додаткову дотацію – 798 000  грн., субвенції з державного бюджету – 45 072 300 грн., коштів, що  надходять до районного бюджету з сільських бюджетів – 110 415 грн. 

1.1. Обсяг  доходів загального фонду  районного бюджету визначити у сумі 127 183 112 грн., спеціального фонду районного бюджету –  2 521 590 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 129 704 702 грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 9 531 531 грн.,  субвенцію – 1 496 700  грн.

2.1. Обсяг  видатків  загального фонду  районного бюджету у  сумі  126 635 832 грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету – 3 068 870 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток 2) і головними розпорядниками коштів (додаток 3) районного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету, затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 547 280 грн. (додаток 6), напрямком використання якого визначити передачу

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  547 280 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі 300 000 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

6.1. Дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі 9 531 531 грн.

6.2. Коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 110 415 грн.

6.3. Субвенцію спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 496 700  грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету,  згідно із додатком 4 до цього рішення.

Перерахування коштів недоотриманої суми дотації вирівнювання сільським, селищним бюджетам  проводиться не пізніше 10 числа  наступного місяця.

Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів здійснюється шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів загального фонду сільських бюджетів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.

Перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюються до 20 грудня 2014 року.

8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі  675 750 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму   84 397 грн. (додаток 5).

11. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам  з наступним затвердженням районною радою. 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові  позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету району, визначених  у Законі України  „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.   

13.Дозволити управлінню фінансів райдержадміністації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, в межах  поточного  бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних  коштів  районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  на проведення розрахунків за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Заступник голови ради                                                                    Г.С.Іванча