Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

 trizyb1

У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 Сімнадцята сесія                                                                        VІ скликання

 від 21.06.2013        № 274

 Про Районну програму
зайнятості населення на
період до 2017 року

На виконання рішення Ради регіонів від 25.12.2012 року, керуючись ст. 18 Закону України „Про зайнятість населення”, ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну програму зайнятості населення на період до 2017 року (додається).
2. Начальникам управлінь, відділів, сільським і селищним радам, роботодавцям забезпечити виконання заходів Районної програми зайнятості населення на період до 2017 року в межах компетенції.
3. Управлінням райдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту, праці та соціального захисту населення, районному центру зайнятості населення, в межах компетенції щоквартально аналізувати та інформувати районну державну адміністрацію про стан виконання Районної програми зайнятості населення на період до 2017 року.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                         М.Г.Котелянець

 

ПРОГРАМА
зайнятості населення Попільнянського району
на період до 2017 року

 І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Попільнянського району за попередній період:
Економічне зростання в районі поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений, після фінансової кризи, потенціал.
Досягненню поставленої мети та максимальному забезпеченню стабільного функціонування господарського комплексу району сприяють такі внутрішні фактори:
збільшення обсягів виробництва промислової продукції за рахунок нарощування темпів виробництва на ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи»,  ТОВ «Корнинсир», філії «Котлярський цегельний завод» та на  інноваційно - активних підприємствах ТОВ «Фарби Кабе Україна», ТОВ «Корнинмаш»; введення в експлуатацію Корнинського заводу будівельних матеріалів, обох кар’єрів;
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 31,0 млн. грн. в основному за рахунок нарощування продукції рослинництва;
збільшення середнього рівня номінальної заробітної плати до 2107 грн., що більше на15,1% порівняно з минулим роком;
поліпшення інвестиційної діяльності. На розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2012 року спрямовано понад 33 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 3,8% більше показника минулого року;
нарощування обсягу надходжень до бюджету від малого бізнесу. За окремими статтями за 2012 рік  загальний обсяг надходжень становить 3,1 млн. грн., що на 62,5 % більше планових показників; єдиного податку сплачено 2,8 млн. грн., що складає 90,3 % у загальній сумі надходжень;
середній розмір пенсії зріс на 15,8% і станом на 01.12.2012 складає  1185 грн.
Одним із найважливіших питань, що  постійно  перебувають в полі зору керівництва району, є питання соціального захисту незайнятого населення. На  виконання попередніх програми  зайнятості  населення  районним центром  зайнятості   2011 – 2012 роках було проведено наступне: 

у 2011 році згідно поданих роботодавцями звітів було в наявності 441 вакансія, а у 2012 році – 403 вакансії. Працевлаштовано  у  2011  році  323 особи з числа незайнятих громадян, що звернулися до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні,  а  у  2012  році – 309 осіб. З  них  у  2011  році  20 осіб з наданням дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних громадян,  а  8  безробітних громадян  отримали  одноразову  виплату  допомоги  по  безробіттю  для  організації  підприємницької  діяльності. У 2012 році з наданням дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних громадян було працевлаштовано 20 осіб, а одноразову  виплату  допомоги  по  безробіттю  для  організації  підприємницької  діяльності виявили бажання отримати 3 безробітних громадян;

 у  2011  році  брали  участь  у  громадських  роботах  211  громадян. Більшість  з  них  були  направлені  згідно  договорів,  укладених  із  сільськими  та  селищними  радами  і  працювали  над  впорядкуванням  населених  пунктів. Протягом  року  безробітними  було  відпрацьовано  3567  людино-дні. У 2012  році  в  громадських  роботах  взяли  участь  244 особи.  Ними було  відпрацьовано  2733  людино-дні.

 У 2012 році згідно даних Держреєстратора та поданих роботодавцями звітів про прийнятих працівників створено 421 нове робоче місце, в тому числі:
зареєстровано юридичних осіб та прийнято на нові робочі місця працівників
юридичними особами – 94;
зареєстровано фізичних осіб-підприємців та укладено договорів між фізичною особою – підприємцем і найманим працівником – 327.

 Малий та середній бізнес є невід’ємною складовою ринкової господарської системи району, як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. Зросла соціальна значимість та відповідальність малого і середнього підприємництва. Органами виконавчої влади району проводиться послідовна робота, спрямована на те, щоб покращити умови започаткування та ведення підприємницької діяльності. Підвищилась значимість малого і середнього підприємництва у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району. Розвиток підприємництва в районі стимулюється шляхом створення сприятливого клімату для сталої діяльності підприємств, удосконалення нормативно-правової бази, розвитку інфраструктури, залучення позабюджетних коштів та інвестицій, впровадження ефективних форм і механізмів фінансової підтримки підприємства.

 Одним з дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і сприяння його подальшого розвитку, є створення передбачуваного, прозорого та економічно – обґрунтованого нормативно – правового поля у сфері підприємницької діяльності.

 Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» структурні підрозділи районної державної адміністрації перейшли на регуляторну процедуру при прийнятті рішень. Не зважаючи на довготривалість даної процедури, дотримуються всі вимоги по її проходженню. А саме, проекти регуляторних актів проходять процедуру оприлюднення шляхом висвітлення їх проектів в засобах масової інформації та на стендах органів місцевого самоврядування.

 Мале та середнє підприємництво району – це біля 2,8 тис. осіб, або  86% від працюючих в усіх галузях господарського комплексу, з них на 115 малих підприємствах району. Згідно з інформацією, наданою відділом статистики, зайнято 593 особи, на 15 середніх підприємствах – 2210 осіб. Приватних осіб-підприємців зареєстровано 1321 особу.  

Суб’єкти малого та середнього підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності, але деяких видів послуг недостатньо або ж взагалі немає (послуги хімчистки, догляд з дітьми, фаховий консалтинг, послуги з організації та ведення бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні), тоді як, наприклад, в роздрібній торгівлі  пропозиція перевищує попит. 

Малі і середні підприємства відіграють значну роль у наповненні бюджетів всіх рівнів. Загальний обсяг надходжень від підприємницьких структур за окремими статтями за 2011 рік становить 1793,8тис. грн., що на 11,3 %  більше, ніж у 2010 році, а за 2012 рік – понад 2785,0 тис.  грн, що на 991,2 тис. грн.більше, ніж в 2011 році. В 2011 році, після прийняття нового податкового кодексу, відбулися зміни в структурі надходжень до бюджету – в кількісному виразі найбільш суттєві надходження до бюджету забезпечує єдиний податок, обсяг якого в 2011 році становив 1040,6 тис.грн., що на 4,4% більше, ніж в 2010 році, а за 2012 рік надходження до бюджету за рахунок єдиного податку вже становлять 2120,3 тис. грн., що на 1079,7 тис. грн.більше, ніж за весь 2011 рік. Найбільшу питому вагу в надходженнях району в 2011 році мають збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – зріс на 171,3% (17,3 тис. грн), та орендна плата з фізичних осіб – зросла на 62,5% (209,8 тис. грн.).

 Разом з тим негативно впливали на стабільне функціонування господарського комплексу району довготривалі структурні перебудови в економіці і соціальній сфері: 

відставання процесів оновлення виробничих потужностей від їх зношення та вибуття; високий рівень енергоємності базових галузей промисловості,  (зокрема, ПрАТ “Корнинський кар’єр «Леопард»”, ПАТ “Попільнянський спецкар’єр”  та житлово-комунального господарства);

відсутність власної сировини в дочірнього підприємства “Попільнянський консервний завод”; 

зростання цін на енергоносії;        

висока залежність від зовнішнього попиту; 

високий рівень тінізації економіки. 

До чинників, що гальмували економічний розвиток, належать: недостатність власних коштів у підприємств для здійснення інвестування, низька якість виробничої інфраструктури, застаріле енерговитратне промислове виробництво з орієнтацією на сировинні ринки, невідповідність фахової структури трудових ресурсів потребам ринку.

 II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району та розвитку районного ринку праці

 Основною метою програми економічного і соціального розвитку району на найближчий час є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань.

 З урахуванням мети, економічна політика в районі буде спрямована на таких основних напрямках:

 1.Розвиток та модернізація індустріального виробництва:

 впровадження сучасного технологічного обладнання та забезпечення виходу на проектну потужність підприємств каменедобувної  і каменеобробної промисловості;

 модернізація та розширення виробництва на підприємствах харчової галузі;

 впровадження та освоєння у деревообробній промисловості технологій поглибленої переробки деревини з виробництва сучасних видів продукції.

 2. Розвиток сучасного агропромислового виробництва та збереження продовольчої безпеки:

 будівництво та розширення наявних елеваторів (ПАТ «ТАКО», ФГ «Олгрис», ТОВ «Олімп-агро», ТОВ «Сігнет-центр»);

 започаткування у сільськогосподарських підприємствах сучасних підходів в розвитку молочного скотарства (реконструкція ферм, нарощування поголів’я корів, підвищення їх продуктивності);

 створення та розвиток діючих спеціалізованих підприємств по відгодівлі свиней (ПСП «Україна» с. Почуйки на території с. Кошляки);

 сприяння у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

відновлення роботи Попільнянського хлібозаводу;

 

оптимізація розвитку галузей харчової і переробної промисловості відповідно до світових тенденцій та особливостей внутрішнього споживчого ринку в умовах СОТ;

 

впровадження в цукрову галузь досягнень науково-технічного прогресу.

 3.Розвиток транзитно-транспортного потенціалу: 

проведення ремонту доріг місцевого значення Парипси – Ставище, Ходорків – Відродження – Липки, Андрушки – Жарки, Білки – Мохначка;

 проведення ремонту доріг Житомир – Сквира – Саверці – Почуйки – Ставище;

підвищення безпечних умов руху автомобілів на автомобільних дорогах загального користування, виконання заходів по запобіганню дорожньо-транспортним пригодам.

         Розвиток муніципальної інфраструктури:

 реконструкція, будівництво станцій знезалізнення води згідно Програми «Питна вода Попільнянського району на 2010 – 2015 роки» в селах Кам’янка, Лисівка, Жовтневе;

модернізація котелень з встановленням системи економічного використання природного газу, розроблено проектно кошторисну документацію «Капітальний ремонт (санація) будівлі Попільнянської гімназії №1»;

заміна ветхих та аварійних теплових мереж в смт Корнин (Корнинська ЗОШ -400 м.);

 закінчення ремонту та введення в експлуатацію Миролюбівського дитячого садка;

відкриття навчально-виховного комплексу «школа – сад» на базі Мохнацької, Лисівської  та Паволоцької ЗОШ;

 4.Створення середовища, комфортного для проживання населення:

 виконання планів благоустрою, затверджених сільськими та селищними радами району;

 зменшення рівня забруднення водних об’єктів, планується надати в оренду водосховища в селах Паволоч, Ставище. Вирішення проблемних питань щодо водосховищ в селах Жовтневе, Миролюбівка;

зменшення рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

 провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 7 підприємствами району КП «Гарант» смт Попільня, КП «Корнин», КП «Світанок» с. Новоселиця, КП «Андрушки», КП «Жовтневе», КП «Лисівка», ПСП «Кам’янка»;

 сприяння будівництву житла за програмою «Житло молоді – добробут країни» та «Доступне житло», виділення земельних ділянок під забудову в селах Кам’янка, Миролюбівка;

 забезпечення належних умов проживання медичних працівників центральної районної лікарні шляхом введення в дію житла, за рахунок реконструкції денного стаціонару лікарні в смт Корнин під інфекційне відділення;

 створення 7 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в селищі Попільня по вул. Щорса 39, 23, Ватутіна 1 а, Б. Хмельницького 69, 38, 40, пров. Ватутіна 37.

 Передбачається також наступне в добувній галузі:

 залучення інвестиційних ресурсів на розвиток добувної галузі;

розширення ринків збуту;

поліпшення організації виробництва та додержання вимог технологічних процесів у обробці та добуванні граніту;

проведення комплексу заходів для стабільного функціонування  ПрАТ «Корнинський кар’єр «Леопард»;

 введення в дію Паволоцького піщаного кар’єру;

відновлення роботи ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»;

реконструкція обладнання  та вирішення кадрового питання на ТОВ «Санвей трейд» філією «Котлярський цегельний завод»;

вирішення питання функціонування цегельних заводів ТОВ «Цегла» с. Парипси та ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів» смт Корнин.

 В результаті очікується зменшення енерговитрат, автоматизація виробничих процесів та зростання обсягів виробництва продукції на 15%.

 В харчовій та переробній промисловості плануються наступні заходи:

 проведення інженерно-технічних заходів з енергозбереження на бувшому ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи», а нині ТОВ «Сігнет – Центр»;

 проведення заміни технологічного обладнання, заміна парового котла   та встановлення осушувача повітря, будівництво складу для зберігання сировини на ТОВ «Корнинсир»;

Реконструкція та модернізація виробничих потужностей на ТОВ «Котлярська садиба» та на ТОВ «М’ясний край»;

 проведення заходів щодо відновлення роботи хлібозаводу;

забезпечення стабільної роботи птахофабрики села Жовтневе.

 В результаті очікується зростання обсягів виробництва продукції на 10 % в харчовій та переробній промисловості;

       забезпечення обсягів реалізації промислової продукції в цілому на 1,2 % перевищить відповідний очікуваний показник 2012 року (очікується 108,7 млн. грн.);

       створення в промисловості до 70 нових робочих місць;

       підвищення  середньомісячної заробітної плати  працівникам промислової галузі  до 2300 грн. або на 9,5 %.

 В плані інноваційної діяльності намічені наступні напрями:

нарощування обсягів та освоєння виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту і підвищення конкурентоспроможності товарів промисловими підприємствами району;

вдосконалення технологій видобутку та переробки граніту ПрАТ «Корнинський кар’єр «Леопард»;

активізація інноваційної діяльності, стимулювання впровадження сучасних технологій і устаткування, передових методів організації виробництва та збуту продукції;

придбання необхідного обладнання ТОВ «Фарби КАБЕ Україна» з метою розширення асортименту водорозчинних фарб та штукатурок;

реконструкція приміщення, вирішення кадрового питання, розширення ринків збуту  на ТОВ «Корнинмаш».

В результаті очікується забезпечення стабільної роботи промислового сектору району;

залучення більш широкого кола підприємств щодо розвитку інноваційної діяльності в економічній сфері;

забезпечення додаткового випуску промислової продукції, що перевищить річний очікуваний показник 2012 року на 10%.

 Що стосується районного ринку праці, то існують певні проблеми, які в цілому можна охарактеризувати наступним чином:

сезонність виробництва промислових та деяких сільськогосподарських підприємств району, що зумовлює перебування на обліку в центрі зайнятості сезонних працівників;

 відсутність в селах великих сільськогосподарських підприємств, які могли б забезпечити постійною роботою жителів сіл, що колись були зайняті у колективних сільськогосподарських підприємствах;

 вузька спеціалізація промислових підприємств району;

 відтік трудових ресурсів району до м. Києва та міст Київської області.

 Тому визначені основні напрями діяльності:

 моніторинг потреби економіки у спеціалістах та кваліфікованих працівниках відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку економіки району;

 проведення моніторингу потреби роботодавців у робочій силі, прогнозування потреби в кадрах відповідно до регіональних програм розвитку галузей економіки;

підтримка усіх форм зайнятості та розвитку підприємництва;

 забезпечення виконання у 2013 році районної програми підтримки малого підприємництва;

 повернення безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, до активної трудової діяльності та забезпечення їх соціального захисту;

 посилення профорієнтаційної роботи серед населення;

 активізація проведення ярмарок професій, марафонів робітничих професій, тижнів та днів профорієнтації, презентацій робітничих професій, які є актуальними та перспективними на ринку праці для молоді, яка закінчує навчальні заклади;

 проведення профдіагностичних обстежень випускників шкіл з метою допомоги у їх професійному самовизначенні щодо майбутньої професії;

 підвищення рівня обізнаності громадськості із ситуацією, яка склалася на ринку праці та послуг, котрі надає державна служба зайнятості населенню та роботодавцям;                                                    посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці через засоби масової інформації, засідання “круглих столів” та семінари з соціальними партнерами, інформаційні та тематичні семінари з населенням.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

 

Найменування напряму

(заходу)

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Строки

виконання

1

2

3

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1. Сприяти розвитку та модернізації індустріального виробництва (впровад-ження сучасного технологічного обладнання та забезпечення виходу на проектну потужність підприємств каменедобувної  і каменеобробної промисловості; модернізація та розши-рення виробництва на підприємствах харчової галузі;  впровадження та освоєння у деревообробній промисловості технологій поглибленої переробки деревини з виробництва сучасних видів продукції)

Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації, роботодавці – власники підприємств

 

 

Упродовж дії програми

2. Сприяти розвитку сучасного агропромислового виробництва та збереженню продовольчої безпеки (будівництво та розширення наявних елеваторів; започаткування у сільськогосподарських підприємствах сучасних підходів в розвитку молочного скотарства шляхом реконструкції ферм, нарощування поголів’я корів, підвищення їх продуктивності;     створення та розвиток діючих спеціалізованих підприємств по відгодівлі свиней;     сприяння у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; оптимізація розвитку галузей харчової і переробної промисловості відповідно до світових тенденцій та особливостей внутрішнього споживчого ринку в умовах СОТ; впро-

вадження в цукрову галузь досягнень науково-технічного прогресу)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, роботодавці – власники підприємств

 

 

Упродовж дії програми

3. Стабілізація та підвищення ефек-тивності економічного середовища за рахунок покращення інвестиційного іміджу району;             підвищення ефектив-ності системи управління інвестиційною діяльністю в районі; підвищення конкурентоспроможності економіки району; актуалізація баз даних інвестиційних пропозицій,  вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок та широке розповсюдження інформації про інноваційно-інвестиційний потенціал та зовнішньоекономічні зв’язки району

Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Упродовж дії програми

4. Підтримка інвестиційних проектів, реалізація яких має пріоритетне значення для розвитку економіки району, зокрема, для переробки овочів та фруктів на ДП «Попільнянський консервний завод»

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Упродовж дії програми

5. Забезпечення чіткого та прозорого механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності

Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Упродовж дії програми

6. Організаційно та інформаційно підтримувати самозайнятих та підприємців, забезпечувати консуль таційне, інформаційно-рекламне обслуговування новостворених підприємницьких структур, безкоштовної юридичної консультації, інформації про державні та громадські установи, які працюють із підприємцями

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

7. Упорядкування та спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру

Відділ Держземагентства в районі

Упродовж дії програми

8. Забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та сприяння розвитку добросовісної конкуренції

Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації,

державний реєстратор

Упродовж дії програми

9. Сприяти укомплектуванню наявних вакансій й нових робочих місць у сільській місцевості,  із числа безробітних громадян, що звернулися до центру зайнятості, в тому числі й працівниками із числа молоді

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

10. Залучати незайнятих  громадян до участі в оплачуваних  громадських та інших роботах тимчасового характеру

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

11. Економічно стимулювати роботодавців до працевлаштування громадян строком не менше ніж на два роки, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, шляхом  компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений

 

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1. Співпрацювати з роботодавцями щодо кадрових потреб на найближчий час та на перспективу

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

2. Сприяти роботодавцям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві шляхом стажування, індивідуального навчання, з числа осіб, що звернулися за сприянням у працевлаштуванні до центру зайнятості

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

3. Забезпечувати направлення безробітних громадян на професійне навчання в навчальні заклади області та центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

4. Організовувати роботу з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1. Забезпечити організацію інформаційних заходів, пов’язаних з регулюванням проблем внутрішньої трудової міграції, легалізації зайнятості, надання повного комплексу соціальних послуг трудовим мігрантам у разі настання безробіття

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний центр зайнятості,

роботодавці

Упродовж дії програми

2. Сприяти працевлаштуванню трудових мігрантів, які набувають статусу переселенців

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

3. Посилити контроль за використанням роботодавцями праці іноземців та осіб без громадянства

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний центр зайнятості,

роботодавці

Упродовж дії програми

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1. Сприяти у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

соціальні партнери, роботодавці,

районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

2. Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям громадян, в т. ч. інвалідам, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці (проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій;

надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації)

 

Соціальні партнери, роботодавці,

районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

3. Використовувати в центрі зайнятості індивідуальний та адресний підхід в роботі з громадянами, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в т. ч. інвалідами, молоддю, дітьми – сиротами та неповнолітніми. Забезпечити постійне та якісне інформування та консультування населення з питань зайнятості

Районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

4. Забезпечити працевлаштування молоді на вільні та новостворені робочі місця,  а також шляхом надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробітних з Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, використовувати нові форми роботи: надання інформаційно-консультативних  послуг шляхом вільного доступу до банку вакансій через інформаційну мережу державної служби зайнятості

Роботодавці,

районний центр зайнятості

Упродовж дії програми

5. Забезпечити виконання Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” у частині надання підприємствам цільової фінансової допомоги на створення спеціалізованих робочих місць для інвалідів

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, роботодавці

Упродовж дії програми

 

                                                                                                    

                                                                                                       Додаток до програми   

Таблиця 1. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

622

421

900

400

410

420

440

з них:

1.1 юридичними особами

 

305

94

600

90

95

100

110

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

317

327

300

310

315

320

330

2.  Працевлашту-вання на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

• сільске господарств- во, мисливство та лісове господарство

35

57

635

102

95

110

140

• рибальство, рибництво

2

1

0

0

0

0

0

• добувна промисловість

0

0

0

0

0

0

0

• переробна промисловість

266

148

50

50

45

50

50

• виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2

16

20

23

20

15

15

• будівництво

2

7

7

8

10

15

15

• торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

246

105

100

110

145

140

150

• діяльність готелів та ресторанів

19

4

5

6

10

5

0

• діяльність транспорту та зв'язку

36

12

10

12

15

10

15

• фінансова діяльність

0

0

0

0

0

0

0

• операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0

7

8

9

5

10

15

• державне управління

0

40

40

45

30

35

20

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

11

11

11

11

11

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

1

1

2

2

3

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

1

1

2

2

3

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

10

10

9

9

8

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

10

10

9

9

8

 

Таблиця 2. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості Україні (тис. осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

Прогноз

1. Чисельність осіб, що перебува-ють на обліку та отримують послуги протягом періоду

0,075

0,063

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1,184

1,130

1,200

1,190

1,195

1,180

1,170

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

0,013

0,006

0,010

0,020

0,025

0,025

0,030

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєст-рованих безробітних

0,310

0,303

0,300

0,290

0,290

0,295

0,295

5. Чисельність зареєстрованих без-робітних, які прохо-дитимуть професій-ну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

0,123

0,122

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

0,211

0,244

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

з них зареєстрованих безробітних

0,211

0,244

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

0,296

0,262

0,290

0,290

0,300

0,310

0,315

з них організували власну справу

0,008

0,003

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

 

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості інвалідів (осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

40

48

45

50

40

38

35

1.1. з них зареєстровані безробітні

38

47

43

48

37

35

33

2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

9

7

8

9

10

15

17

2.1. з них зареєстровані безробітні

9

7

8

9

10

15

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи АРХІВ районна рада VI скликання 17 сесія VI скликання Про Районну програму зайнятості населення на період до 2017 року