Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

15 сесія ІІ пленарне

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П’ятнадцята  сесія                                                                      VI скликання                                                                                                

 Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2012

Про районний бюджет
на 2013рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Марчук З.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи  рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі230 387 грн., у тому  числі  дотацію вирівнювання у сумі  54 121 800 грн., додаткову дотацію – 734 500  грн., субвенції з державного бюджету – 738 348 700 грн., інші субвенції з обласного бюджету – 466800 грн.
1.1. Обсяг  доходів загального фонду  районного бюджету визначити у сумі – 109 300 007 грн., спеціального фонду районного бюджету – 1 930 380 грн (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 111 230 387  грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 9 588 761 грн.,  субвенцію – 972 300  грн.
2.1. Обсяг  видатків  загального фонду  районного бюджету у  сумі  109 300 007 грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету – 1 930 380 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток 2) і головними розпорядниками коштів (додаток 3) районного бюджету.
 2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету, затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).
3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі 300 000 грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:
4.1. Дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі  9 588 761  грн.
4.2.  Субвенцію спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам на  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 972 300 грн.
5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету,  згідно із додатком 4 до цього рішення.
Перерахування коштів недоотриманої суми дотації вирівнювання сільським, селищним бюджетам  проводиться не пізніше 10 числа  наступного місяця.
6.  Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі  371 900 грн.
7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму   170 000 грн. (додаток 5).
9. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2013 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам  з наступним затвердженням районною радою. 
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
 - позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету,       пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
 - середньострокові  позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету району, визначених  у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
11. Дозволити  фінансовому  управлінню райдержадміністації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, в межах  поточного  бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних  коштів  районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
  12. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  на проведення розрахунків за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13. Надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 Голова ради                                                                      М.Г.Котелянець